Τσουκνίδας Γεώργιος


Τσουκνίδας Γεώργιος
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ
1970-1974 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογικό. Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Λεξικογραφία, διαλεκτολογία, ονοματολογία, ιστορία της ελληνικής γλώσσας, κριτική του κειμένου, λαογραφία.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας
 • της Γλωσσικής εν Αθήναις Εταιρείας
 • της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών
 • της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας
 • της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας
 • της Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών
 • της Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών
 • της Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών

ΛΟΙΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Επιτόπια έρευνα και μελέτη γλωσσικών ιδιωμάτων / Καταγραφή γλωσσικού υλικού και αρχειοθέτησή του στο Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων - ΙΛΝΕ:
Νομοί:

 • Ευβοίας (χφ 1430)
 • Ηλείας (χφφ 1353, 1405)
 • Ιωαννίνων (χφ 1366)
 • Καρδίτσας (χφ 1416)
 • Κοζάνης (χφ 1426)
 • Λαρίσης (χφ 1394)
 • Μεσσηνίας (χφ 1309)
 • Τρικάλων (χφφ 1411, 1501)
 • Φθιώτιδος (χφφ 976, 1007, 1299, 1324, 1360, 1397, 1423)
 • Φωκίδος (χφ 1339).

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Πρόγραμμα Διάλογος
 • Πρόγραμμα Αμητός
 • Πρόγραμμα Ελληνικός Λόγος
 • Σύνταξη μέρους των στοιχείων Κ και Σ του Λημματολογίου του Ιστορικού Λεξικού.

Συντακτικές σειρές του υπό έκδοσιν στ΄τόμου του Ιστορικού Λεξικού:
Τελική σύνταξη:

 • δένω - δεξιοκοιμάμαι
 • δέρμα - δερμώνω
 • διάδοση - διάζευξη
 • διάκειμαι - διακίτσος

(Mερική) προσύνταξη:
  δι- - διαβολόγυφτος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2013: «Σχηματισμός φθιωτικών  τοπωνυμίων με τη μορφολογική διαδικασία της παραγωγής». Ονόματα 20, 393-401

2010: "Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα του Φαναρίου Καρδίτσας", Γλώσσα, Ψυχής Άγγελος, Αφιέρωμα στην Ελευθερία Γιακουμάκη, Αθήνα: Εκδόσεις Σήμα, 389-405.

2009: "Γλωσσολογικές παρατηρήσεις σε ναυπακτιακά έγγραφα των χρόνων της Ελληνικής Επαναστάσεως". Ναυπακτιακά 14 (2004-2006) [2009] 987-1025.

2008: "Ο Νεομάρτυς Άγιος Δημήτριος ο Πελοποννήσιος (Μια φιλολογική ανάγνωση των συναξαρίων του)" . Νεομάρτυρες Πελοποννήσου. Πρακτικά Ιστορικού Συμποσίου στη μνήμη του Νεομάρτυρα Δημητρίου (Τρίπολη 2003), 155-172.

2007 "Σχηματισμός τηνιακών ακτωνυμίων". Ονόματα 19, σσ. 350-370.

2005 "Η "συγγραφή" του Παχωμίου Ρουσάνου "Περί λέξεων διαφόρων δεχομένων διάφορον σημαινόμενον"". Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου "Παχώμιος Ρουσάνος, 450 χρόνια από την κοίμησή του (+1553)" (Ζάκυνθος 2003), Αθήνα, σσ. 327-343.

2005 "Περί του γλωσσικού ιδιώματος του χωρίου Καστράκι Καλαμπάκας". Αθηνά 83 (2002-2005), σσ. 166, 176, 216.

2003 "Γλωσσικά του 17ου και του 18ου αιώνα από την περιοχή του Μετσόβου". Λεξικογραφικόν Δελτίον 24, σσ. 97-122.

2003 "Lexikon zur byzantinischen Graezitaet, besonders des 9.-12. Jahrhunderts, 4. Faszikel (ζωοσταγής - κώφευσις). Erstellt von E. Trapp, unter Mitarbeit von W. Hoerandner, J. Diethart <και άλλων> (...), Wien 2001" (βιβλιοκρισία). Βυζαντινά 23 (2002-2003), σσ. 458-464.

2001 "Οργάνωση βιβλιογραφικών δεδομένων του Κέντρου Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος "ΑΜΗΤΟΣ'. Τμήμα Α΄". Λεξικογραφικόν Δελτίον 23, σσ. 131-133.

2000 "Δεσφινιώτικα". Ελληνική Διαλεκτολογική Εταιρεία, Νεοελληνική Διαλεκτολογία 3 (Πρακτικά Τρίτου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, Κάλυμνος 1998), Αθήνα, σσ. 343-360.

2000 "Η γλώσσα προεπαναστατικών ναυπακτιακών εγγράφων". Ναυπακτιακά 10 (1998-1999) [2000], σσ. 75-146.

2000 "Πελοποννησιακά τοπωνύμια σε συναξάρια Νεομαρτύρων". Τετράμηνα, τχ. 62-64, σσ. 4820-4837.

2000 "Lexikon zur byzantinischen Graezitaet, besonders des 9.-12. Jahrhunderts, 3. Faszikel (δυσαφής - ζωόσοφος). Erstellt von E. Trapp, unter Mitarbeit von W. Hoerandner, J. Diethart <και άλλων> (...), Wien 1999" (βιβλιοκρισία). Βυζαντινά 21, σσ. 650-654.

1999 "Ετυμολογικά της Νέας Ελληνικής". Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Γλωσσολογίας, Ελληνική Γλωσσολογία, Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα (Αθήνα 1997), Αθήνα, σσ. 514-521.

1999 "Εργογραφία του Αναστασίου Μ. Καραναστάση". Λεξικογραφικόν Δελτίον 23, σσ. 231-237.

1998 "Λεξιλογικοί αρχαϊσμοί στο ιδίωμα της Δεσφίνας". Λεξικογραφικόν Δελτίον 21, σσ. 232-261.

1998 "Το φυτό του αγίου Θεράποντος". Τετράμηνα, τχ. 59-61 (1997-98), σσ. 4554-4556.

1997 "Γλωσσικές παρατηρήσεις στον "Κώδικα" της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους". Φιλερήμου Αγάπησις. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Αγαπητό Γ. Τσοπανάκη, Ρόδος, σσ. 759-782.

1996: «Περί του κάλλους του Σωτήρος». Αθηνά 81, σ. 318.

1995 "Φωνολογικά του ιδιώματος της Δεσφίνας". Λεξικογραφικόν Δελτίον 19 (1994-1995) [1995], σς. 189-214.

1995 "Σύμμεικτα". Ανατύπωσις εκ του μη΄ τόμου, 1990-1991, της Επετηρίδος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 5 σσ. [1. "Περί των δαυλών του Λωτ κ.λπ.". 2. "Και πάλιν περί του ξύλου του Σταυρού". 3. "Αθησαύριστα βυζαντινά. Α'". 4. "Επί τινος διορθώσεως". 5. "Προσθήκαι και διορθώσεις εις τ' Αθησαύριστα".

1994 "Ρηματικά ουσιαστικά στο ιδίωμα της Απυράνθου". Πρακτικά του Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα "Η Νάξος διά μέσου των αιώνων" (Φιλώτι 1992), Αθήνα, σσ. 961-976.

1994 "μπώσ'κου (Επιβίωση δωρικού στοιχείου στην περιοχή της Δωρίδας)". Τετράμηνα, τχ. 53, σσ. 3940-3942.

1994 "Ρηματικά ουσιαστικά στα μπολιάρικα της Ναυπακτίας". Ναυπακτιακά 6 (1992-1993) [1994], σσ. 673-677.

1993 "βως, βω-". Λεξικογραφικόν Δελτίον 18, σσ. 291-299.

1993 "Μετσοβίτικη παραλλαγή της παραδόσεως για θυσία ελαφιού". Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών (Μέτσοβο 1991), Αθήνα, σσ. 97-103.

1993 "Συνθηματικές γλώσσες". Εγκυκλοπ. Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάννικα, τόμ. 56, σσ. 110-111.

1993 "Αθησαύριστα, βυζαντινά και νεώτερα. Α΄". Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 48 (1990-1993), σσ. 369-376.

1992 "Χρόνος εστί καιρών κύκλος...". Λακωνικαί Σπουδαί 11, σσ. 379-385.

1991 "Τα γραφτά του Μακρυγιάννη και τα αιτωλικά έγγραφα του 18ου και του 19ου αιώνα". Πρακτικά του Α΄ Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο 1988), Αγρίνιο, σσ. 499-515.

1991 "Παρατηρήσεις στη γλώσσα και τον τρόπο γραφής του Στρατηγού Μακρυγιάννη". Λεξικογραφικόν Δελτίον 17, σσ. 121-140.

1991 "Σύμμεικτα γλωσσικά". Λεξικογραφικόν Δελτίον 17, σσ. 155-162. [1. "Κοινωνιογλωσσικές παρατηρήσεις του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης". 2. "ατρακίς - ατραγίς" κ.ά].

1991 "Από τον πλούτο των σημασιοσυντακτικών κατηγοριών των ρημάτων στα έργα των αρχαίων και των Βυζαντινών Ελλήνων γραμματικών". Τετράμηνα, τχ. 46-47, σσ. 3088-3095.

1991 "Ο Παν στην εκκλησιαστική και τη λαϊκή μας παράδοση". Τετράμηνα, τχ. 44-45, σσ. 2950-2958.

1991 "Γλωσσικά της Ευρυτανίας. Α΄". Επετηρίδα Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων 1 (1990/91), σσ. 414-418. "Συμπληρωματικά...": Τετράμηνα, τχ. 48 (1992), σσ. 3306-3307.

1990 "Συνθηματικά της περιοχής της Ελασσόνας και η τυπολογία των ελληνικών συνθηματικών γλωσσών". Τετράμηνα, τχ. 43, σσ. 2871-2878.

1990 "Δυο λόγια σχετικά με τη διδασκαλία των Ελλήνων γραμματικών για τις εγκλίσεις του ρήματος". Τετράμηνα, τχ. 41-42, σσ. 2739-2740.

1990 "Όλυμπος: Ετυμολογικές προσεγγίσεις". Ονόματα 13 (1989-1990), σσ. 285-291.

1990 "Λαδικού (Ετυμολογικά)". Περιοδ. Υπάτη, τχ. 22-24 (1989-1990), σσ. 97-102.

1990 "Θανάσης Π. Κωστάκης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τόμ. α΄-γ΄, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1986-1987" (βιβλιοπαρουσίαση). Λαογραφία 35 (1987-1989) [1990], σσ. 439-441.

1989 "Διηγήσεις για αναβλάστηση ξερού ξύλου". Βυζαντινός Δόμος 3, σσ. 77-79. Άλλα σχετικά άρθρα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 48 (1990-1993), σσ. 26, 36. Τετράμηνα, τχ. 49 (1992), σσ. 3421-3423. τχ. 54-55 (1994-95), σσ. 4119-4121.

1989 "κουδαρίτικα". Εγκυκλοπ. Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάννικα, τόμ. 35, σ. 329.

1989 "Κράβαρα (Ετυμολογικά)". Ναυπακτιακά 4 (1988-89) [1989], σσ. 425-427.

1989 "Σύμμεικτα". Αθηνά 80 (1985-1989), σσ. 179-195, 440. [1. "Περί του βορειοελλαδικού φωνηεντισμού". 2. "Παρατηρήσεις εις την περί θυσίας θεοπέμπτου ζώου παράδοσιν". 3. "Λεξικογραφικά"].

1989 "Γλωσσικά σημειώματα". Αθηνά 80 (1985-1989), σσ. 268, 278, 292, 384 (ανάτυπο). [1. "Περί της γλώσσης και του τρόπου γραφής του Στρατηγού Μακρυγιάννη". 2. "κράνη". 3. "Περί την σίγησιν των νόθων ι και ου εις τα βόρεια ελληνικά ιδιώματα". 4. "Περί την ορολογίαν του βορειοελληνικού φωνηεντισμού"].

1988 "Λεξικογραφικά και γλωσσολογικά". Νεοελληνικόν Αρχείον 3, σσ. 97-117. [1. "Αθησαύριστα και άλλα αξιοσημείωτα από το έργο του Ιωάννου Ματθαίου Καρυοφύλλου "'Ελεγχος της ψευδοχριστιανικής Κατηχήσεως Ζαχαρίου του Γεργάνου από την Άρτην". 2. "λαμπακέος". 3. "προπάλαιος". 4. "Σημασιοσυντακτικές κατηγορίες σε ελληνικές συνθηματικές γλώσσες"].

1988 "Βοιωτικά υδρωνύμια". Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών 1, σσ. 1003-1015.

1988 "Η παράδοση για θυσία θεόσταλτου ζώου". Νέα Εστία 123, σσ. 30-35.

1988 "κράνη, κράνα". "Μνήμη", τόμος εις μνήμην Γεωργίου Κουρμούλη, Αθήνα, σσ. 115-117. Ανάτυπο: Αθήνα 1980. Προσθήκη: Θεοδρόμος 1 (1984), σσ. 159-164.

1988 "Πατρινά ονοματολογικά και λαογραφικά σημειώματα". Περιοδ. Υπάτη 17-19 (1987-1988), σσ. 155-158.

1987 "Μικροτοπωνύμια, τοπική παράδοση και τοπική ιστορία: H περίπτωση ενός χωριού". Ονόματα 11, σσ. 124-127.

1986 "Οι όροι Ελλάς, Έλλην, Ελληνιστής κ.λπ. στις επιστολές του οσίου Ευγενίου του Αιτωλού". Σύναξις Ευγένιος ο Αιτωλός και η εποχή του, Πρακτικά Συνεδρίου (Καρπενήσιον 1984), Αθήναι, σσ. 286-300.

1986 "Αθησαύριστα". Λεξικογραφικόν Δελτίον 16, σσ. 251-254.

1986 "εντυμβεύω, αδελφόφρων". Θεολογία 57, σσ. 472-473.

1986 "Μεστιτσιώτικα". Νεοελληνικόν Αρχείον 2 (1984-1986) [1986], σσ. 317-319.

1985 "αποφεύγω". Θεοδρόμος 2, σσ. 267-270.

1985 "Πλευρές του υποκορισμού σε ελληνικές συνθηματικές γλώσσες". Ναυπακτιακά 2 (1984-85) [1985], σσ. 311-336.

1984 "Η περίφραση στις συνθηματικές γλώσσες Ελλήνων επαγγελματιών". Παρνασσός 26, σσ. 414-432.

1984 "Εύκαιρο Σακούλι". Ονόματα 9, σσ. 232-234. Προσθήκη: Λεξικογραφικόν Δελτίον 17 (1991), σσ. 160-161.

1984 "Υμνογραφικαί παρατηρήσεις". Θεολογία 55, σσ. 533-535.

1984 "Στυλιανού Αλεξίου, Γλωσσικά μελετήματα, Αθήνα 1981" (βιβλιοπαρουσίαση). Παρνασσός 26, σσ. 516-520.

1984 "Δημητρίου Β. Γόνη, Το συγγραφικόν έργον του Οικουμενικού Πατριάρχου Καλλίστου Α', Αθήναι 1980" (βιβλιοπαρουσίαση). Εκκλησιαστικός Φάρος 65-66 (1983-1984) [1984], σσ.260-271.

1983 "Τα μπολιάρικα, η συνθηματική γλώσσα των φανοποιών του Τυμφρηστού". Β΄ Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Καστοριά 1978), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, σσ. 345-360.

1982 "Παρατηρήσεις και διορθώσεις στα Analecta Hymnica Graeca". Βυζαντινά 11, σσ. 393-397.

1982 "Περιφράσεις σε ελληνικές συνθηματικές γλώσσες". Παρνασσός 24, σσ. 296-302.

1982 "Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, Οι ελληνικές παραλλαγές για τον δρακοντοκτόνο ήρωα, Ιωάννινα 1982" (βιβλιοπαρουσίαση). Παρνασσός 24, σσ. 317-318.

1981 "Αποκρυπτικά μέσα στη συνθηματική γλώσσα των τεχνιτών της Στεμνίτσας Γορτυνίας". Παρνασσός 23, σσ. 558-581.

1981 "Πιθανές ενδείξεις για τη χρονολόγηση των κωφώσεων στα βόρεια ιδιώματα της Νέας Ελληνικής". Τομές, χρόνος 7ος, τχ. 70 (Μάρτης ----), σσ. 32-36.

1980 "Παραδόσεις για θυσία ελαφιού από τη Δυτική Θεσσαλία". Θεσσαλικά Χρονικά 13, σσ. 275-282.

1980 "ατρακίδα". Επετηρίς Στερεοελλαδικών Μελετών 5 (1974-1975) [1980], σ. 546.

1978 "Δοξασίες για το Γαλαξία στη Φθιώτιδα. Μια πρώτη προσέγγιση". Άνθρωπος 5, σσ. 178-185. Πβ. και Λεξικογραφικόν Δελτίον 17 (1991), σσ. 161-162.

1978 "Αχιλλέως Γ. Λαζάρου, Η Αρωμουνική και αι μετά της Ελληνικής σχέσεις αυτής, Αθήναι 1976" (βιβλιοπαρουσίαση). Άνθρωπος 5, σσ. 252-254.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 106 71 Aθήνα
Τηλ. 211 2111 024

Fax: 210 3609 187

e-mail: gtsoukni@academyofathens.gr