Τζαμάλη Αικατερίνη


Τζαμάλη Αικατερίνη
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

1. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση

1984-1988    Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Κατεύθυνση Γλωσσολογίας. Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.

2. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

1989-1994   Πανεπιστήμιο Friedrich-Alexander Εrlangen-Nürnberg Γερμανίας, Φιλοσοφική Σχολή. Σπουδές στην Συγκριτική Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία (κύριος κλάδος), Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Φιλοσοφία (δευτερεύοντες κλάδοι). Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Syntax und Stil bei Sappho» (επιβλ. Καθ.: Bernhard Forssman). Διδακτορικό δίπλωμα (Dr. phil.: “summa cum laude”).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ-ΙΛΝΕ

  1. Επιτόπια έρευνα, μελέτη, καταγραφή και αρχειοθέτηση στο ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ γλωσσικού ιδιωματικού υλικού από τις ακόλουθες περιοχές: α) επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας (αποστολή 1997) β) επαρχία Κόνιτσας του νομού Ιωανννίνων (αποστολή 1998) γ) επαρχίες Μεσσήνης και Πυλίας του νομού Μεσσηνίας (αποστολή 1999) δ) επαρχία Λιβαδειάς του νομού Βοιωτίας (αποστολή 2000) ε) επαρχία Λοκρίδας του νομού Φθιώτιδας (αποστολή 2001) στ) επαρχία Κουρέντων του νομού Ιωαννίνων (αποστολή 2003) ζ) ορεινή Τριφυλία του νομού Μεσσηνίας (αποστολή 2011).

  2. Σύνταξη μέρους του στοιχείου Σ του Ηλεκτρονικού Λημματολογίου του ΙΛΝΕ.

  3. Σύνταξη των ακόλουθων λημμάτων του υπό έκδοσιν Στ΄τόμου του ΙΛΝΕ: δεβατίζω, δεβάτισμα, δεῖγμα-δειλόψυχος, δευτερόπετρα-δημητρούλι.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία:

Ekaterini Tzamali, Syntax und Stil bei Sappho. Dettelbach: Röll, 1996 (Münchener Studien zur Sprachwissenschaft: Beiheft; N.F., 16). Erlangen, Nürnberg, Univ., Diss., 1994 (550 σελίδες)

Αρθρα σε ξένα περιοδικά:

Das komparativische ἄλλος bei Herodot, Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 55, 1994, σσ. 125-130.

Positive Aussage plus negierte Gegenaussage im Griechischen. Teil I: Die ältere griechische Dichtung, Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 57, 1997, σσ. 129-167.

Das Syntagma κεκαφηότα θυμόν bei Homer, Würzburger Jahrbücher zur Altertumswissenschaft 22, 1998, σσ. 5-8.</p>

Positive Aussage plus negierte Gegenaussage im Griechischen. Teil II: Komödie und Prosa, Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 58, 1998, σσ. 129-161.

Genitiv als Rektionskasus bei Adjektiven der Gleichheit im älteren Griechischen, Mnemosyne 52, fasc. 2, 1999, σσ.129-138.

Ein Fall von Kasusvariation im Altgriechischen: Der Dativ als Stellvertreter des ablativischen Genitivs, Glotta 75 (Ηeft 1-4), 1999, σσ. 303-309.

Zur syntaktischen Bestimmung des limitativen Infinitivsatzes mit ὅσον im Griechischen, Mnemosyne 53, Fasc. 2, 2000, σσ. 1-9.

Zur syntaktischen Funktion des adverbialen Genitivs ὀλίγου  im Griechischen, Eirene ΧΧΧVΙ, 2000, σσ. 1-5.

Zu den adverbialen εἰ-Sätzen mit kausalem Sinn im Altgriechischen, Gering und doch von Herzen (25 indogermanische Beiträge Bernhard Forssman zum 65. Geburtstag), hrsg. von J. Habisreitinger, R. Plath und S. Ziegler, Reichelt Verlag Wiesbaden 1999, σσ. 281-286.

Zum Gebrauch der präpositionalen Umschreibungen bei Herondas, Classica et mediaevalia 51, 2000, σσ. 119-128.

Zur Verselbständigung von Nebensätzen im Altgriechischen, Mnemosyne LIV, fasc. 4, 2001, σσ. 385-392.

Fragewörter als Bestandteile von Gliedsätzen im Altgriechischen, Studia philologica valentina 7, 2004, σσ. 239-252.

Άρθρα σε ελληνικά περιοδικά:

Τὸ ρῆμα δοκῶ στὰ νεοελληνικὰ ἰδιώματα, Λεξικογραφικὸν Δελτίον 21, 1997-98, σσ. 195-227.

Ἀρκαδικὰ διαλεκτολογικά: Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα Ριζοσπηλιᾶς Γορτυνίας, Γορτυνιακὰ 3, 1999, σσ. 376-386.

Συντάξεις καὶ σημασίες τοῦ συνδέσμου  στὰ νεοελληνικὰ ἰδιώματα, Πρακτικὰ τοῦ Γ' Διεθνοῦς Συνεδρίου Νεοελληνικῆς Διαλεκτολογίας, 21 Ὀκτωβρίου-23 Ὀκτωβρίου, Κάλυμνος 1998, σσ. 321-332.

Γλωσσικὰ ἀπὸ τὸ χωριὸ Πλαγιά (πρ. Ζέρμα) Κόνιτσας, Ἠπειρωτικὸν Ἡμερολόγιον 20, 1999, σσ. 1-13.

Ἐπιβιώσεις συντακτικῶν καὶ σημασιολογικῶν λειτουργιῶν τοῦ ἀρχαίου μορίου ὡς στὰ νεοελληνικὰ ἰδιώματα καὶ τὶς διαλέκτους, Λεξικογραφικὸν Δελτίον 22, 1999, σσ. 205-223.

Ἡ ποιητικὴ σύνταξη στὴ Σαπφώ, Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου „Ἡ λυρικὴ ποίηση τῆς Σαπφοῦς καὶ ἡ ποίηση καὶ ἡ μουσικὴ στὸν 21ο αἰῶνα”, Ἀθήνα 2000, σσ. 1-12.

Ἡ μηχανοργάνωση τῶν συλλογῶν γλωσσικοῦ ὑλικοῦ στὸ Κέντρο Συντάξεως τοῦ Ἱστορικοῦ Λεξικοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος "ΑΜΗΤΟΣ", Λεξικογραφικὸν Δελτίον 23, 2001, σσ. 59-75.

Ὁ ἰδιωματικὸς λόγος στὴν ἐπαρχία Μεσσήνης, Πρακτικὰ τοῦ Στ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν (Τρίπολις 24-29 Σεπτεμβρίου 2000), Ἀθῆναι 2001-2002, σσ. 351-359.

Διαλεκτικὰ φαινόμενα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς ὀρεινῆς Πυλίας, Μεσσηνιακὰ χρονικά 2, 2000-2002, σσ. 530-536.

Τρικαλινὰ συντακτικά, Τρικαλινά 23, 2003 (Πρακτικὰ 6ου Συμποσίου Τρικαλινῶν Σπουδῶν, Τρίκαλα, 8-10 Νοεμβρίου 2002), σσ. 23-30.

Οἱ πηγὲς τοῦ Ἱστορικοῦ Λεξικοῦ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (από κοινού με Μ. Κωνσταντινίδου), Λεξικογραφικὸν Δελτίον 26, 2012, σσ. 279-382.

Σχετικά αρχεία: 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 106 71 Aθήνα
Τηλ. 211 2111 008

Fax: 210 3609 187
e-mail: etzamali@academyofathens.gr