Αθανάσιος Τζέμος


Αθανάσιος Τζέμος
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εργάζεται ως ερευνητής στο ΚΕΑΕΜ της Ακαδημίας Αθηνών από το 2023. Σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου το 2006 έλαβε το πτυχίο Φυσικής, το 2009 το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική και το 2013 το διδακτορικό του δίπλωμα στη Θεωρητική Φυσική.

Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων το 2014 εργάστηκε έως και τον Αύγουστο του 2023 ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΚΕΑΕΜ της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό και επόπτη του ΚΕΑΕΜ κ. Γεώργιο Κοντόπουλο.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι εξής:

 1. Υπολογιστική μη γραμμική Φυσική: αριθμητικές προσομοιώσεις μη γραμμικών συστημά-

  των στην Κβαντομηχανική και την Δυναμική Αστρονομία.

 2. Χάος στην Κβαντομηχανική στο πλαίσιο της καθιερωμένης ερμηνείας και της ερμηνείας de-Broglie-Bohm, Θεμέλια της Κβαντικής Μηχανικής.
 3. Μελέτη ανοικτών κβαντικών δυναμικών συστημάτων και εφαρμογές στην Κβαντική Πλη-

  ροφορική: Επίδραση θορύβου σε ανοικτά κβαντικά συστήματα qubits, στοχαστικός έλεγχος κβαντικών συστημάτων, κβαντική αποσυμφωνία (quantum decoherence) και κβαντική σύμπλεξη (quantum entanglement).

 4. Στοχαστική Μηχανική: Προσομοιώσεις κβαντικών συστημάτων με κλασικά στοχαστικά

  συστήματα.

 5. Διδασκαλία της Φυσικής με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Ανάπτυξη εκπαιδευτι-

  κών προγραμμάτων με τις γλώσσες προγραμματισμού MAPLE και PYTHON.

   

Είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας

 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

 

 1. Tzemos A.C. and Contopoulos G.: “Unstable Points, Ergodicity and Born’s Rule in 2d Bohmian Systems”, Entropy, Vol. 25, 1089 (2023).
 2. Tzemos A.C. and Contopoulos G.: “Bohmian quantum potential and chaos”, Chaos, Solitons and Fractals, Vol. 160, 112151 (2022).
 3. Harsoula M., Efthymiopoulos C., Contopoulos G. and Tzemos A.C.: “Perturbed precessing ellipses as the building blocks of spiral arms in a barred galaxy with two pattern speeds”, Astronomy & Astrophysics, Vol.667, A33 (2022).
 4. Tzemos A.C., Efthymiopoulos C. and Contopoulos G.: “Origin of chaos near three-dimensional quantum vortices: A general Bohmian theory”, Physical Review E, Vol. 97, 042201, (2018).
 5. Tzemos A.C. and Contopoulos G.: “Integrals of motion in 3-d Bohmian trajectories”, Athanasios C. Tzemos, George Contopoulos, Journal of Physics A, Vol. 51, Issue 7, (2018).
 6. Tzemos A.C. and Ghikas D.P.K.: “Dependence on state preparation of noise induced effects in multiqubit systems”, Physics Letters A, Vol. 377, 2307 (2013).