Βασιλικού Αικατερίνη


Αικατερίνη Βασιλικού
Ερευνήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Είναι πτυχιούχος δύο σχολών: του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987) και του Τμήματος Φιλοσοφίας, με κατεύθυνση Κοινωνιολογία, του Πανεπιστημίου Paris 1-Panthéon-Sorbonne (1990). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Paris 1, όπου έλαβε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους: D.E.A (1991) και DESUP (1992). Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της υπήρξε υπότροφος του Γαλλικού κράτους. Έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στον Τομέα Κοινωνιολογίας της Υγείας, Αθήνα (1998). Είναι διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών-Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris 1-Panthéon-Sorbonne (2005).  Από το 2000 εργάζεται στην Ακαδημία Αθηνών, αρχικά στο Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών, και στη συνέχεια στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας ως Ερευνήτρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γυναικεία μετανάστευση, την οικιακή εργασία, τα μεταναστευτικά δίκτυα, τη ‘διεθνική’ οικογένεια, τη διασπορά και την κοινωνιολογία της υγείας.

Στην Ακαδημία Αθηνών συμμετείχε ως ερευνήτρια σε δύο ερευνητικά προγράμματα του  Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας για (1) τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα και (2) τη φτώχεια και κοινωνική περιθωριοποίηση. Συμμετείχε επίσης: (1) ως Εμπειρογνώμων σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα, (2) ως Μέλος και αξιολογήτρια σε Επιτροπές Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Δράσεων, (3) ως Συντονίστρια έρευνας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, (4) ως Κύρια Ερευνήτρια σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και (5) ως Μέλος Ομάδων Εργασίας στην προετοιμασία Σχεδίου Νόμου περί ουσιαστικής ισότητας των φύλων (2016).

Από το 2000 έως το 2013 δίδαξε στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Το 2011-2012 (με απόσπαση ενός έτους στην ΕΣΔΥ, Τομέας Κοινωνιολογίας) δίδαξε τα μαθήματα: «Μέθοδοι και τεχνικές των κοινωνικών επιστημών στο χώρο της υγείας», «Κοινωνιολογία της Υγείας», «Κοινωνιολογία των Υπηρεσιών Υγείας-Νοσοκομείων», «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία». Ήταν, επίσης, σύμβουλος καθηγήτρια σε πτυχιακές εργασίες φοιτητών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Σχολής. Από το 2012 έως το 2017 δίδαξε στην Αστυνομική Ακαδημία, Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, το μάθημα «Γυναικεία μετανάστευση και μεταναστευτικά δίκτυα». Το 2017-18 ήταν εκπαιδεύτρια Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Επιστήμης στον χώρο της τοξικο-εξάρτησης στο ΚΕΘΕΑ, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης με τίτλο «Διοίκηση και Κοινωνικός Σχεδιασμός στον Τομέα της Αντιμετώπισης της τοξικο-εξάρτησης». Από το 2016 έως σήμερα είναι μέλος ΣΕΠ και επιβλέπουσα καθηγήτρια μεταπτυχιακών εργασιών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε δύο ΜΠΣ: α) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», στη Θ.Ε. «Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση των Νοσοκομείων/Υπηρεσιών Υγείας» και β) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» στη ΘΕ «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες». 

Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει επιμεληθεί και μεταφράσει επιστημονικά συγγράμματα.

Ξένες γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

Μονογραφίες

  • Διεθνική οικογένεια και σύγχρονη μετανάστευση. Η περίπτωση των οικιακών εργατριών από τις βαλκανικές και ανατολικο-ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, 2021.
  • Γυναικεία μετανάστευση και ανθρώπινα δικαιώματα. Μια βιογραφική έρευνα για τις οικιακές βοηθούς από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, Ακαδημία Αθηνών, Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών, 2007.

Άρθρα σε περιοδικά και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

- Αργύρη Ε., Βασιλικού Κ. (2023). Συμπερίληψη μαθητών με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου στο ελληνικό σχολείο, Επιστήμες Αγωγής, 1, 37-57.

- Vassilikou K. (2022). Migrant domestic workers, family and status, Class and Status, Journal of Critical Approaches to Social Divisions, 1, 42-67.

- Marchi M., Magarini F.M., Chiarenza A., … Vassilikou K., …, Derluyn I. (2022).  Experience of discrimination during COVID-19 pandemic: the impact of public health measures and psychological distress among refugees and other migrants in Europe, BMC Public Health Journal, 2, 942, https://doi.org/10.1186/s12889-022-13370-y.

- Βασιλικού Κ. (2022). Διεθνικότητα και οικογένεια: η πραγματικότητα της κρίσης για τις μετανάστριες οικιακές εργάτριες στην Ελλάδα, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, τ. 12, Ακαδημία Αθηνών, 299-326.

- Βασιλικού Κ., Βερτζάγια Δ. (2022). Πανδημία COVID-19 και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και τις συνθήκες ζωής των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα: μια πρώτη αποτύπωση, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, τ. 12, Ακαδημία Αθηνών, 407-429.

- Vassilikou K. (2021). Family Mobility, Migrant Networks and Domestic Work in Times of Recession, στο Th. Fouskas (ed.), Immigrants, Asylum Seekers and Refugees in Times of Crises: B. An International Handbook on Migration, Asylum, Social Integration and Exclusion, European Public Law Series/Bibliothèque de Droit Public Européen, vol. CXXV, European Public Law Organization (EPLO), Athens, 701-717 (κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο).

- Spiritus-Beerden E., Verelst A., Devlieger I., Primdahl N.L., …, Vassilikou K, …, Derluyn I. (2021). Mental Health of Refugees and Migrants during the COVID-19 Pandemic: The Role of Experienced Discrimination and Daily Stressors International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 1-14.

- Βασιλικού Κ. (2021). Η μεταναστευτική οικογενειακή συνθήκη σε διεθνικό περιβάλλον, Signum, Ετήσια Επιστημονική Επιθεώρηση για τις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές, Περιβαλλοντικές και Πολιτιστικές Επιστήμες, 4-5/Β΄, Ελληνοεκδοτική, 47-61.

- Vassilikou K. (2020). Migration and Family in the Globalized World: the Greek Case, στο S. Vukadinović, I. Radulović, S. Boškov (eds), Migrations from Antiquity to the Present Days, Faculty of Philosophy, Novi Sad, 379-388.

- Βασιλικού Κ. (2020). Από τη μεταναστευτική στη σύγχρονη διεθνική οικογένεια: Ο ρόλος της μετανάστριας και η άτυπη εργασία, στο Ι. Ψημμένος, Το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό. Σχέσεις, Αντιλήψεις, Δράσεις, εκδ. Παπαζήση, 223-249 (κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο).

- Αθανασοπούλου Α., Βασιλικού Κ. (2018). Πολιτικές για την Οικογένεια και το Παιδί, στο Θ. Σακελλαρόπουλος, Χ. Οικονόμου, Χρ. Σκαμνάκης, Μ. Αγγελάκη (επιμ.), Κοινωνική Πολιτική, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 321-335 (κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο).

- Βασιλικού Κ. (2017). Μετανάστες μαθητές και εκπαιδευτική υποστήριξη στο 2o Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, τ. 10-11, Ακαδημία Αθηνών, 225-252.

- Xypolytas N., Vassilikou K., Fouskas Th. (2017). Migrant Domestic Workers: Family, Community, and Crisis, στο I. Psimmenos (ed.), Unveiling Domestic Work in Times of Crisis, Journal of Modern Greek Studies, Special Section, Johns Hopkins University Press, 88-109.

- Ιωαννίδη Ε., Βασιλικού Κ. (2015) Βιογραφικές μέθοδοι: Η περίπτωση της βιογραφικής-ερμηνευτικής μεθόδου, στο Κ.Ν. Φελλάς, Δ. Μπαλούρδος, (επιμ.), Κοινωνία και Έρευνα: Σύγχρονες Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι, Παπαζήσης, Αθήνα, 267-289 (κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο).

- Ioannidi-Kapolou E., Vassilikou K. (2014). Intercultural Mediators in Greek hospitals: First assessment, στο Th. Fouskas, V. Tsevrenis (eds), Contemporary Immigration in Greece: A Sourcebook, European Public Law Organization (EPLO), 297-306 (κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο).

- Vassilikou K., Ioannidi-Kapolou E. (2014). Sex Education and Sex Behaviour in Greek Adolescents: a research review, Social Cohesion and Development, 9(2), 143-154.

- Vassilikou K. (2014). Children’s care and its Shortcomings in a Transnational Context, στο Th. Fouskas, V. Tsevrenis (eds), Contemporary Immigration in Greece: A Sourcebook, European Public Law Organization (EPLO), 165-176 (κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο).

- Βασιλικού Κ. (2013). Μετανάστριες μητέρες και στρατηγικές βελτίωσης της διαβίωσης των «διεθνικών» οικογενειών, στο Ι. Ψημμένος (επιμ.), Εργασία και κοινωνικές ανισότητες. Προσωπικές υπηρεσίες και υπηρετικό δυναμικό, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 223-246 (κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο).

- Vassilikou K. (2010). Health, Human Rights, and Migrant Family in Greece, στο C. Phellas (ed.), Sociological Perspectives of Health & Illness, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 115-135 (κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο).

- Βασιλικού Κ. (2009). Μετανάστριες οικιακές βοηθοί και «διεθνική οικογένεια», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 4(1), 109-125.

- Vassilikou K. (2007). Immigrant Women in Greece. A Biographical Study of Domestic Workers, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Gender, Equal Opportunities, Research (Gender, Rovné Prilezitosti, Vyzkum – Prague), 8(1), 40-45.

- Vassilikou K. (2007). Femmes immigrées en Grèce. Double vulnérabilité et précarité, Interrogations, Revue pluridisciplinaire en sciences de l’homme et de la société, 4, Formes et figures de la précarité, 164-182 http://www.revue-interrogations.org/fichiers/86/Femmes_immigrees_en_Grece.pdf

- Βασιλικού Κ., Αγραφιώτης Δ. (2000). Nέοι ομοφυλόφιλοι, πορεία ζωής και AIDS: προκαταρκτική ποιοτική προσέγγιση, Eλληνικά Aρχεία  AIDS, 8(4), 298-310.

- Βασιλικού Κ., Αγραφιώτης Δ. (1999). Σεξουαλική ταυτότητα των νέων: H περίπτωση των νέων ομοφυλόφιλων. Θεωρητικό πλαίσιο  μιας ποιοτικής προσέγγισης, Eλληνικά Aρχεία AIDS, 7(4), 267-275.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας