Βαξεβάνογλου Aλίκη


Aλίκη Bαξεβάνογλου
Ερευνήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Αλίκη Βαξεβάνογλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Έκανε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Paris 1 της Σορβόννης όπου ανακυρήχθηκε διδάκτορας.

Εργάστηκε ως ερευνήτρια σε πολλά Ερευνητικά Προγράμματα και σε Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑEΚ) του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έχει διδάξει Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (τμήμα Κοινωνιολογίας) και σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (τμήμα Ιστορίας), της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (τμήμα Κοινωνιολογίας) και του Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα ΦΠΨ τομέας Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης) .

Από το 2000 εργάζεται ως ερευνήτρια (σήμερα Κύρια Ερευνήτρια) στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών. Παράλληλα, από το 2010 διδάσκει Ευρωπαϊκή Ιστορία σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Τμήματα Ιστορίας και Πληροφορικής)

Το 2011-2017  δίδαξε «Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης» σε προπτυχιακά μαθήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πολιτισμό).

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά) και έχει γράψει τέσσερα βιβλία κοινωνικής ιστορίας (στα ελληνικά). 

Πρόσφατα Ερευνητικά Προγράμματα

  1. Μετανάστευση και παράτυπη μετανάστευση
  2. Μετανάστευση ανηλίκων
    Πρόκειται για ερευνητικά προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί. Στόχοι αφενός μια βάση 1500 βιογραφικών δεδομένων μεταναστών χωρίς χαρτιά στην Ελλάδα και αφετέρου μια θεωρητική προσέγγιση με ιστορική διάσταση του σύγχρονου φαινομένου της μετανάστευσης.  Υπεύθυνη Αλίκη Βαξεβάνογλου
  3. Οι φτωχοί και το κοινωνικό ζήτημα στην Ευρώπη: μια ιστορική προσέγγιση.
    Έρευνα βιβλιογραφική που αποσκοπεί να παρουσιάσει στον ιστορικό χρόνο τις εξελίξεις του φαινομένου της φτώχειας και κυρίως τις συμπεριφορές, τα στερεότυπα , την νομοθεσία και τα συστήματα στήριξης, αποκλεισμού ή τιμωρίας…  Το πρώτο μέρος που αφορά τους Φτωχούς τον Μεσαίωνα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα εκδοθεί ως βιβλίο (Υπεύθυνη Αλίκη Βαξεβάνογλου).

Τα πιο πρόσφατα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την κοινωνική ιστορία και ειδικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, τις μεταλλάξεις της εργασίας και της φτώχειας στον ιστορικό χρόνο, τις στρατηγικές επιβίωσης των φτωχών, τα φαινόμενα μετακίνησης και μετανάστευσης για εργασία (ειδικότερα παράτυπης μετανάστευσης») στην Ελλάδα και την Ευρώπη, την οικογένεια, την «παράτυπη οικονομία» και απασχόληση.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

ΒΙΒΛΙΑ

Οι Έλληνες κεφαλαιούχοι 1900-1940. Κοινωνική και οικονομική προσέγγιση, (Πρόλογος Σπ. Ι.  Ασδραχά), εκδ. Θεμέλιο- Ιστορική Βιβλιοθήκη,  Αθήνα 1994,  σελ.327.

Η κοινωνική υποδοχή της καινοτομίας. Το παράδειγμα του εξηλεκτρισμού στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, εκδ. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών/, Αθήνα 1996, σελ.182

Έλληνες Τσιγγάνοι: περιθωριακοί και οικογενειάρχες, (Πρόλογος Αθ. Ε. Γκότοβου), εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σελ.184

Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Από την ίδρυση στην καθιέρωση, χρηματοδότηση έκδοσης Εθνικό ίδρυμα Ερευνών/ Σιβιτανίδειος Σχολή/ εκδ. οίκος Μελάνι, Αθήνα 2005 σελ. 300   

 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Τα Πρακτικά του Συμποσίου για την ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας: πέρα από τον καθρέφτη» (βιβλιοκρισία), Τα Ιστορικά, τχ. 6, Δεκέμβρης 1986, σ. 487-493.

«Άνθρωποι των επιχειρήσεων και Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αι.», Πανεπιστήμιο : Ιδεολογία και Παιδεία, Αθήνα 1989, τ. Α’, σ. 235-243.

«Εργοδότες και εργαζόμενοι στις αρχές του 20ου αιώνα: από την μεριά των εργοδοτών», Τα Ιστορικά, τχ.14-15, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1991, σ. 99-112 .

«Les relations entre Patrons et Travailleurs vues du côté du patronat», L’entreprise en Grèce et en Europe, XIème-XXème siècles, εκδ. Association Interdisciplinaire Franco- hellénique, Αθήνα 1992, σ. 159-168.

 «Les capitalistes Grecs au début du XXe siècle: comédiens et martyrs», Histoire et Mesure,  C.N.R.S, τεύχος αρ Χ, Παρίσι, 1995, σ. 65-88.

«Για το ζήτημα της καινοτομίας: ιστορική προσέγγιση», στο Κοινωνιολογική  προσέγγιση της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος της υπαίθρου (επιμέλεια Λ. Λουλούδης – Ν. Μπεόπουλος), εκδ. Στοχαστής- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1999, σ.115-125.

«Η τσιγγάνικη οικογένεια», Ελληνική Κοινωνία, 5, Αθήνα 2001, σ. 29- 66

«Οι Έλληνες Τσιγγάνοι, ένας καθρέφτης του παρελθόντος», στο Αγροτική Κοινωνία Λαϊκός Πολιτισμός (Διεθνές Συνέδριο ) Αθήνα 2006.

«Η μετανάστευση σήμερα: ένας καθρέφτης του σύγχρονου κόσμου», Ελληνική κοινωνία, 6, Αθήνα 2007, σ. 51-70

 «Education in Greece: appearance and structure», Etudes Balkaniques, XLVI no 1-2, 2010, Sofia σελ. 30-59

 «Φτωχοί, άποροι και δεινοπαθούντες στον Δυτικό Μεσαίωνα», Ελληνική Κοινωνία, 10, Αθήνα 2017, 60 σελίδες (υπό έκδοση)  

«Οι φτωχοί και τα Επαιτικά τάγματα στον Δυτικό Μεσαίωνα», Ελληνική Κοινωνία, 11,  Αθήνα 2018, 42 σελίδες  (υπό έκδοση)   

 

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών

Κύρια Ερευνήτρια

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 Αθήνα
Τηλ. 210 3664 622

Fax: 210 3664 658

e-mail: avax@academyofathens.gr