Βλάμη Δέσποινα


Δέσποινα Bλάμη
Ερευνήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και ιστορία στη Φλωρεντία και στο Λονδίνο (1989-1991) και είναι διδάκτωρ Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (1996). Θέμα διατριβής: Βusiness, Community and Ethnic Identity. The Greek Merchants in Livorno (1700-1900). Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ιστορία των Ελλήνων εμπόρων της διασποράς (18ος-19ος αιώνας), επιχειρηματικά και εμπορικά δίκτυα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο (17ος -19ος αιώνας), γυναίκες και εμπόριο τον 19ο αιώνα. Είναι υπεύθυνη του προγράμματος "Διπλωματία και Εμπόριο στην Ανατολική Μεσόγειο (17ος-19ος αιώνας)".

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

"Το φιορίνι, το σιτάρι και η οδός του Κήπου. Έλληνες έμποροι στο Λιβόρνο (1750-1868), Αθήνα: εκδ. Θεμέλιο, 2000

"Κοινωνικότητα, Πολιτικές Επιδιώξεις, Οικονομικές Επενδύσεις: η αναρρίχηση των Ελλήνων εμπόρων στην κοινωνική ιεραρχία του Λιβόρνου τον 19ο αιώνα", Τα Ιστορικά, τ. 15, τεύχ. 28, 29, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998, σ. 81-109

"Commerce et Identité dans les communautés grecques. Livourne aux ΧVΙΙΙ et ΧΙΧ siècles", Diogène, Ν. 177, Janvier-Mars 1997, Identité, Cultures et Créativité, σ. 75-95

"Η οικογένεια των Ελλήνων εμπόρων της Διασποράς: μερικές παρατηρήσεις για την περίπτωση του Λιβόρνου", Τα Ιστορικά, τ. 13, τεύχ. 24, 25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996, σ. 177-205

"Έλληνες εκτός Οθωμανικής και Βενετικής Επικράτειας, 1453-1821", στη σειρά Ιστορία των Ελλήνων, 1η έκδοση Αθήνα 2006, τ. 8: Ο Ελληνισμός υπό Ξένη Κυριαρχία (1453-1821), σ. 590-638

"Imperial Tactics against a Maritime Power: fourteen reasons for which the Sublime Porte declared war against the Rebublic of Venice in December 1714", στο Maria Christina Chatziioannou-Gelina Harlaftis (eds), Following the Νereids. Sea Routes and Maritime Business, 16th-20th centuries, Athens 2006, σ. 43-61

"Workshop: New Research on Gender and Business History, University of Athens, 19-20 May 2006", European Business History Association Newsletter, no 23, 2006, σ. 6-8

"Γυναίκες, οικογένεια, κοινωνία της εμπορικής διασποράς, 18ος -19ος αιώνας", Ιστορικά 45 (2007), σ. 243-280

"Ο Νόμος της Λύπης στην Ελληνική Κοινότητα του Λιβόρνου και οι Αποβιωτήριες πράξεις του Ναού της Αγίας Τριάδος 1761-1900", Θησαυρίσματα 36 (2006), σ. 425-478.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

 

Διεύθυνση:
Aναγνωστοπούλου 14, 106 73 Aθήνα
Τηλ. 210 3664 635

Fax: 210 3664 637

E-mail: dvlami@academyofathens.gr