Βοζίκας Γεώργιος


Γεώργιος Βοζίκας
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στον Εμμανουήλ Παπά Σερρών. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Διδακτική της Ιστορίας και Πολιτιστική Παράδοση) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το ίδιο πανεπιστήμιο. Η διδακτορική του διατριβή εκπονήθηκε με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και είχε ως αντικείμενο αναφοράς το πανηγύρι στην σύγχρονη πόλη.

Εργάστηκε ως αναπληρωτής και μόνιμος καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση από το 1989. Στη συνέχεια αποσπάστηκε διαδοχικά στον Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (από το έτος 2000 έως το 2002) και στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας (από το έτος 2003 έως το 2008). Το έτος 2009 εκλέχτηκε Ερευνητής Δ΄ Βαθμίδας στο ίδιο Κέντρο.

Από το έτος 2020 υπηρετεί ως Κύριος Ερευνητής (Β΄ Βαθμίδας) στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Λαογραφία με έμφαση στη Λαογραφία της πόλης».

Στο πλαίσιο των τακτικών του εργασιών στο Κέντρο Λαογραφίας έχει πραγματοποιήσει πολλές και πολυήμερες εντεταλμένες ερευνητικές αποστολές για επιτόπια έρευνα στην ενδοχώρα (κυρίως Σέρρες, Κορινθία, Αχαΐα, Ζάκυνθο) με σκοπό την έρευνα και καταγραφή εθνογραφικού υλικού. Αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών, όπως και το σχετικό εθνογραφικό υλικό (ηχητικό, οπτικό και κειμενικό), έχουν κατατεθεί με τη μορφή χειρογράφου στο Αρχείο του Κέντρου Λαογραφίας.

Επίσης έχει αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια εκδόσεων του Κέντρου, έχει συμμετάσχει σε Ειδικά Επιχειρησιακά Προγράμματα, έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας-Συντονιστής Προγράμματος Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Κέντρου και έχει συμμετάσχει σε Οργανωτικές και Επιστημονικές Επιτροπές Συνεδρίων.

Στην κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πολιτικής του Κέντρου και της σύνδεσής του με τις τοπικές κοινωνίες έχει οργανώσει ως Επιστημονικός Υπεύθυνος το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τοπικής ιστορίας και πολιτισμού του Δήμου Ηλιούπολης (έτος 2012-2013) με τίτλο: "Ερευνώ - μαθαίνω - ανακαλύπτω την πόλη μου" και έχει συμμετάσχει σε αυτό με σειρά διαλέξεων στα σχολεία της περιοχής. Επίσης, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών έχει αναλάβει ως Επιστημονικός Υπεύθυνος την οργάνωση και διεξαγωγή ερευνητικού προγράμματος, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με τίτλο «Προφορική ιστορία και καθημερινός πολιτισμός της Ηλιούπολης» (κωδ. 200/960, έτος 2020-2021).

Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ως Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.). Επίσης είναι Μέλος του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης Αυτοδιοίκησης όπου έχει διδάξει και έχει συμμετάσχει στην συγγραφή εγχειριδίου εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τον σύγχρονο αστικό πολιτισμό. Στο διδακτικό του έργο συγκαταλέγεται, επίσης, η διδασκαλία σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια μεταπτυχιακών και προπτυχιακών μαθημάτων σε ελληνικά πανεπιστήμια.

Έχει συγγράψει αυτοτελείς μελέτες, έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο έργο της παρουσίασης του λαϊκού πολιτισμού στην ευρύτερη κοινότητα, έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του δήμου Ηλιούπολης σε θέματα τοπικής ιστορίας και πολιτισμού, έχει συμμετάσχει σε διάφορα ντοκιμαντέρ για τη δημόσια τηλεόραση με θέμα τον σύγχρονο αστικό λαϊκό πολιτισμό (Τάκης Παπαγιαννίδης: «Τόποι, πόλεις, άνθρωποι», Μαρίνα Δανέζη: «Λαϊκή αγορά», στη σειρά του Νίκου Τριανταφυλλίδη, «Τα Στέκια - Ιστορίες αγοραίου πολιτισμού»). Επίσης, έχει δώσει συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο για αντίστοιχα θέματα και έχει συγγράψει άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο.

Τα θεωρητικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις θεματικές: Λαογραφία της πόλης, προφορική ιστορία, πολιτιστική κληρονομιά - διαχείριση του πολιτισμού, συγκρότηση της ελληνικής Λαογραφίας.

Είναι αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρίας και μέλος της American Folklore Society.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Γιώργος Βοζίκας, Η συνοικία της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη και το πανηγύρι της. Η καθημερινή ζωή και ταυτότητα της πόλης, Αθήνα: [Δήμος Ηλιούπολης], 2009, (σελ. 462).

Γιώργος Βοζίκας και Γιάννης Ιωαννίδης, Τοπική - περιφερειακή διοίκηση και πολιτισμός, Αθήνα: Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 2018, σελ. 125. [Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού υλικού μαθήματος «Τοπική περιφερειακή διοίκηση και πολιτισμός» - Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΚΕ΄ Εκπαιδευτική σειρά «Αύρα Θεοδωροπούλου», Φάση εξειδίκευσης - Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης. Εντεταλμένο έργο: απόφαση ΕΚΔΔΑ-ΕΣΔΔΑ]. Κεφάλαια με αποκλειστικό συγγραφέα τον Γιώργο Βοζίκα: α) «Πολιτιστική κληρονομιά, δημόσια πολιτική του πολιτισμού και αναπτυξιακή διαδικασία στην τοπική κοινωνία» (σ. 34-57), σελ. 24. β) «Τοπικά μουσεία και στρατηγικές ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες. Το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων (International Council of Museums - ICOM)» (σ. 101-125), σελ. 25.

Γεώργιος Βοζίκας, Νικόλαος Βαλκάνος και Δημήτριος Κουτσούγερας, Οδηγός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου – Βιβλίο εκπαιδευτικού), Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006, (σελ. 344). (Ανάθεση κατόπιν διαγωνισμού και αξιολόγησης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Υπουργείο Παιδείας).

 

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

«Τεχνικές παραγωγής, οικογένεια και καταμερισμός εργασίας στην καλλιέργεια και χωρική επεξεργασία του καπνού στα Δαρνακοχώρια», στο Άγγελος Α. Παληκίδης (επιστ. επιμ.), Ο καπνός στην ιστορία: Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις, (Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου, Καβάλα 7-8 Δεκεμβρίου 2018), Καβάλα: Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού, 2020, σ. 196-211 (σελ. 16).

«Δημήτρης Γληνός και σύγχρονος λαϊκός πολιτισμός. Ο Δημιουργικός Ιστορισμός και το ζήτημα της ‘αναβίωσης’ των πολιτισμικών φαινομένων. Μια σύγχρονη ανάγνωση», στο Γιώργος Δ. Μπουμπούς (επιμ.), Για το παρόν και το μέλλον του Ελληνισμού, Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος & Ίδρυμα Γληνού, 2019, σ. 177-196 (σ. 20).

«Ζητήματα μεθόδου και έρευνας του δημοτικού τραγουδιού, με αφορμή μια τοπική συλλογή δημοτικών τραγουδιών περιοχής των Σερρών», Σερραϊκά Χρονικά, τόμ. 19, Σέρρες 2019, σ. 259-266 (σελ. 8).

«Hellenic Folklore Research Centre and Urban Culture in Historical Perspective. Repetition and Folk Creativity (1918-1973)», στο Ευάγγελος Καραμανές (επιμ.), Από την επιτόπια έρευνα στο αρχείο. Τα λαογραφικά και εθνολογικά αρχεία ως πόλοι έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού, Du terrain à l’archive. Les archives de folklore et d’ethnologie en tant que pôles de recherché, d’education et de culture, (Πρακτικά 31ου Συνεδρίου του Δικτύου FER-EURETHNO του Συμβουλίου της Ευρώπης, 1ου Συνεδρίου της Γαλλόφωνης Ομάδας Εργασίας της Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore - SIEF, Αθήνα, 14-16 Σεπτεμβρίου 2018), Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2019, σ. 171-188 (σελ. 18).

«Ο Στίλπων Π. Κυριακίδης και οι Σέρρες», στο Μ. Γ. Βαρβούνης και Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, 2018, σ. 125-136 (σελ. 12).

«Η εξωακαδημαϊκή άσκηση του λαογραφικού έργου σήμερα. Το παράδειγμα των Σερρών», Σερραϊκά Σύμμεικτα, τόμ. 4, Σέρρες, 2018, σ. 461-496 (σελ. 36).

Η διαμόρφωση της πόλης ως γνωστικού αντικειμένου στην ελληνική λαογραφία: Διαδικασίες αλλαγής επιστημολογικού παραδείγματος και παιδαγωγικές προεκτάσεις» στο Δημήτρης Πετάκος, Κωνσταντίνα Στεφανίδου (επιμ.), Μια άλλη επιστημονική εκπαίδευση είναι δυνατή (;), (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών - 9ο Συνέδριο. Μαράσλειο Διδασκαλείο 11-13 Νοεμβρίου 2016»), Αθήνα: Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017, σ. 237-248 (σελ. 12) https://hpsst.files.wordpress.com/2017/12/proceedings_9-hpsst.pdf

«Επιστημονική επινόηση και κοινωνική πραγματικότητα. Τα ψευδώνυμα στα εθνογραφικά κείμενα», Ονόματα, [Πρακτικά συνεδρίου], τόμ. 21 (2017), σ. 97-116 (σελ. 20).

«Οι Σέρρες και τα Δαρνακοχώρια (19ος - 20ος αι.). Μια πολιτισμική ανάγνωση της ιστορίας», στο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Πνεύματος Σερρών, Ήρθαν οι μέρες οι καλές, (έρευνα.- συλλογή.-καταγραφή: Στέργιος Βάκουλης), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μυγδονία, 2017, σ. 9-22 (σελ. 14).

«Τόποι συλλογικής μνήμης και ιστορικής συνείδησης. Το νεκροταφείο των Σουρμένων στην Αθήνα», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33-34 (2009-2013), Αθήνα, 2016, σ. 599-622 (σελ. 24).

«Κριτική επισκόπηση της συλλογής λαογραφικού υλικού μέσα από την προσωπική εμπειρία. Επιτόπια έρευνα στο νομό Σερρών (1980, 2007-2009)», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 31-32 (2004-2008), Αθήνα, 2016, σ. 259-292 (σελ. 34).

«Οικονομία, σχέσεις παραγωγής και ιστορική εξέλιξη στα Δαρνακοχώρια», στο Πέτρος Κ. Σαμσάρης και Γεώργιος Α. Πάσχος (επιμ.), Οι Σέρρες και η περιοχή τους 100 χρόνια από την απελευθέρωση (1913-2013),  Γ΄ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο (Σέρρες, 17-19 Οκτωβρίου 2013), Σέρρες: Δήμος Σερρών, 2016, σ. 13-46 (σελ. 34).

«Το βλέμμα των ταξιδιωτικών οδηγών. Αναπαραστάσεις της Καρπάθου σε ελληνικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς». στο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιστ. επιμ. - με τη συνεργασία της Πόπης Κ. Ξανθάκου), Κάρπαθος και λαογραφία, Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος 8-12 Μαΐου 2013), Αθήνα: Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  - Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού,  Αθλητισμού,  Παιδείας Δήμου Καρπάθου,  2016, σ. 281-302 (σελ. 22).

«Περί της τοπικής λαογραφίας. Ο ιερομόναχος Γαβριήλ Κουντιάδης και το Λεύκωμα του Σουμπάσκιοϊ», Σερραϊκά Σύμμεικτα, τόμ. 3 (2016), σ. 225-252 (σελ. 28).

«Η συνάντηση του λαϊκού πολιτισμού με τον έντεχνο λόγο», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33-34 (2009-2013), Αθήνα, 2016, σ. 875-884 (σελ. 10).

«Οι εμποροπανηγύρεις στην περιοχή των Σερρών. Παράδοση και νεωτερικότητα στην εξέλιξη ενός θεσμού», Σερραϊκά Χρονικά, 17 (2015), σ. 11-52 (σελ. 42).

«Η πόλη, η αστικοποίηση και η χρήση της παράδοσης», στο Ευάγγελος Αυδίκος (επιστ. - γεν. επιμ.), Ελληνική λαϊκή παράδοση. Από το παρελθόν στο μέλλον, Αθήνα: Εκδόσεις Αλέξανδρος, 2014, σ. 449-461 (σελ. 13).

“Miracle Narrative and Our Lady of Proussos: Cultural Interpretation of the Experience of Paradox in a Greek Religious Pilgrimage”, in Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations, Vol. III, Proceedings of the 15th Congress of the I.S.F.N.R. (June 21-27, 2009 Athens), Athens: Academy of Athens - Hellenic Folklore Research Center, 2014, pp. 389-408 (σελ. 20).

«Προσκύνημα και ταξιδιογραφία. Η αναζήτηση της ταυτότητας στη θρησκευτική πρακτική και τον αφηγηματικό λόγο (Δημ. Λουκόπουλος – Αλ. Πάλλης)», στο  Γιώργος Βοζίκας (επιμ. ύλης - επιστημ. επιμ.) - Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη (υπεύθ. έκδ. - γεν. επιστημ. επιμ.),  Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση -πεζογραφία - θέατρο), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου,  (Αθήνα, 8-12 Δεκεμβρίου 2010), Α΄ τόμ, Αθήνα: Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας - 30, Ακαδημία Αθηνών, 2013, σ. 159-183 (σελ. 25).

«Λαογραφία και μυθιστόρημα. Διαλογικές σχέσεις μεταξύ επιστήμης, τέχνης και αστικού πολιτισμού», Λαογραφία, [Πρακτικά συνεδρίου], τόμ. 42 (2010-2012), Αθήνα, 2013, σ. 145-169 (σελ. 25).

«Η εμπειρία της πόλης. Προσωπικές μαρτυρίες εσωτερικής μετανάστευσης», Λαογραφία, τόμ. 42 (2010-2012), Αθήνα, 2013, σ. 1013-1046 (σελ. 34).

«Εσωτερική μετανάστευση και συγκρότηση της τοπικής ταυτότητας σε συνθήκες νεωτερικότητας», στο Πέτρος Κ. Σαμσάρης, Γεώργιος Αθ. Πάσχος, Κων/νος Ν. Τσαλαπάτης (επιμ.),  Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή, Β΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, τόμ. Α΄, (Σέρρες, 6-9 Απριλίου 2006), Σέρρες: Δήμος Σερρών, 2013, σ. 195-212 (σελ. 18).

«Λαογραφική έρευνα και εκπαίδευση: Η αλληλογραφία του Ν. Γ. Πολίτη με τον Νικόλαο Λάσκαρη», στο Παναγιώτης Ιω. Καμηλάκης (επιμ.), Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, τόμ. Α΄, Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, 2012, σ. 237-283 (σελ. 47).

«Ο Claude Lèvi-Strauss, η Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος και η ελληνική λαογραφία», Ομπρέλα, 89 (2010), σ. 35-41 (σελ. 7).

«Οι υπαίθριες αγορές των θρησκευτικών πανηγυριών στην πρωτεύουσα», Λαογραφία, 41 (2007-2009), σ. 195-214 (σελ. 20).

“Rural Immigrants and Official Religion in an Urban Religious Festival in Greece” στο Pinxten Rik and Dikomitis Lisa (eds), When God Comes to Town. Religious Traditions in Urban Contexts, Oxford: Berghahn Books, 2009, σ. 65-78 (σελ. 14).

«‘Πρόσφυξ Παναγία’. Συνυφάνσεις στην ανασύσταση του προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο», στο: Σέργης Μανόλης, Βαρβούνης Μανόλης (επιμ.) Πόντος. Θέματα λαογραφίας του ποντιακού ελληνισμού, Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2008, σ. 115-132 (σελ. 18).

«Η αμπελοοινική παράδοση στα χωριά του Παγγαίου και τα Νταρνακοχώρια στο νομό Σερρών. Συγκλίσεις – αποκλίσεις», στο: Πίκουλας Γ. (επιμ.), Οίνον ιστορώ VII, Αθήνα: Κτήμα Βιβλία Χώρα, Κοκκινοχώρι Καβάλας, 2007, σ. 147-170 (σελ. 24).

«Το αυτοκόλλητο σήμα στο θρησκευτικό πανηγύρι της πόλης. Σχόλιο επάνω στα όρια και τις πολιτισμικές διαστάσεις των αντικειμένων», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, 29-30 (1999-2003), σ. 349-380 (σελ. 32).

«Αναμνηστήριες τελετές στην Αθήνα. Τα ‘αναστάσιμα μνημόσυνα’ στα Σούρμενα», στο: Αλεξιάδης, Μηνάς Αλ. (επιμ.), Θητεία. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αθήνα: 2002, σ. 159-182 (σελ. 24).

«Γιορτάζοντας μεταξύ πολιτισμικού παρελθόντος και κοινωνικού παρόντος», Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Μελωδία – Λόγος – Κίνηση (Σέρρες 2-4 Νοεμβρίου), Σέρρες, 2002, σ. 285-296 (σελ. 12).

«Αφηγήσεις – αναπαραστάσεις – ταυτότητες. Αγρότες Σερραίοι μιλούν για τη ζωή τους», Σερραϊκά Χρονικά, 14, (2002), σ. 119-148 (σελ. 30).

«Η πανήγυρις στο Βυζάντιο: Η κοινωνική διάσταση της θρησκευτικής – εμπορικής  της πλευράς και το εορταστικό της πλαίσιο», Βυζαντινός Δόμος, 10/11 (1999 - 2000), σ. 39-68 (σελ. 30).

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Γιώργος Βοζίκας (επιστημονική επιμέλεια - επιμ. ύλης), Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση -πεζογραφία - θέατρο), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου,  (Αθήνα, 8-12 Δεκεμβρίου 2010), (Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη: υπεύθ. έκδ. - γεν. επιστ. επιμ.), Α΄ τόμ, Αθήνα: Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας - 30, Ακαδημία Αθηνών, 2013, (σελ. 801).

Γιώργος Βοζίκας (επιστημονική επιμέλεια - επιμ. ύλης), Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση -πεζογραφία - θέατρο), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου,  (Αθήνα, 8-12 Δεκεμβρίου 2010), (Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη: υπεύθ. έκδ. - γεν. επιστ. επιμ.), Β΄ τόμ, Αθήνα: Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας - 30, Ακαδημία Αθηνών, 2013, (σελ. 722).

Γιώργος Βοζίκας (επιστημονική επιμέλεια - επιμ. ύλης), Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση -πεζογραφία - θέατρο), Πρακτικά Συμποσίου Ζαχαρίας Παπαντωνίου,  (Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2010), (Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη: υπεύθ. έκδ. - γεν. επιστ. επιμ.), Γ΄ τόμ, Αθήνα: Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας - 30, Ακαδημία Αθηνών, 2013, (σελ. 135).

Ψηφιοποιημένα δημοσιεύματα του Γιώργου Βοζίκα είναι διαθέσιμα:

https://kentrolaografias.academia.edu/GiorgosVozikas

 

 

 

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Ηπίτου 3, 10557 Αθήνα

Τηλ. 210 3664 757

e-mail: gvozikas@academyofathens.gr