Βραχιονίδου Μαρία


Μαρία Βραχιονίδου
Ερευνήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διαλεκτολογία, Λεξικογραφία, Κοινωνιογλωσσολογία, Ονοματολογία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

2009-2011: Σχολή Αφηγηματικής Τέχνης του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών. Πτυχίο αφήγησης.

2001-2007: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Λαογραφίας: Διδακτορική διατριβή με θέμα "Πολιτισμική και κοινωνική αξία των μανιταριών" (Επιβλέπουσα: Κ. Μπάδα).

1987-1992: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.

1987: Απολυτήριο Λυκείου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βαθμός: Άριστα, 19,4)

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

2003-2006: Υποτροφία του προγράμματος «Ηράκλειτος» για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.

Αύγ. 1996: Υποτροφία του Πανεπιστημίου της Άγκυρας για θερινό σεμινάριο τουρκικής γλώσσας στην Κωνσταντινούπολη.

Αύγ. 1993: Υποτροφία του Υπ. Παιδείας για θερινό σεμινάριο βουλγαρικής γλώσσας στη Σόφια.

Ιαν. – Ιούλ. 1992: Υποτροφία TEMPUS για τη διδασκαλία ελληνικών στο Πανεπιστήμιο KUL στο Lublin της Πολωνίας.

Μάιος – Οκτ. 1991: Υποτροφία TEMPUS για την εκμάθηση της πολωνικής γλώσσας στο Lublin της Πολωνίας.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία (2004-2007: γενική γραμματέας, 2014-2016: αντιπρόεδρος, 2016-2019: γενική γραμματέας)
 • Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας (2004-2006, 2006-2008, 2010-2012: μέλος Δ.Σ., 2014-2016 και 2016-2018: γενική γραμματέας)
 • Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας
 • Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία
 • Εταιρεία Προφορικής Ιστορίας (από την ίδρυσή της, το 2012)
 • International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) (μέλος)
 • SIEF Working Group on Archives (μέλος)
 • Επιστημονική σύμβουλος του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών (2011- σήμερα)/ 2016-κ.έ.: Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Αγγλικά (Proficiency)
 • Γερμανικά (Mittelstufe)
 • Γαλλικά (Diplome d' Études francaises)
 • Πολωνικά (Βεβαίωση παρακολούθησης ετήσιου γλωσσικού προγράμματος του Πανεπ. KUL Πολωνίας)
 • Ρωσικά (Πτυχίο τριετούς φοίτησης Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου)
 • Τουρκικά (Πτυχίο τριετούς φοίτησης ΙΜΧΑ και προγράμματος Tömer Παν. Κωνσταντινούπολης)
 • Βουλγαρικά (Πτυχίο τριετούς φοίτησης ΙΜΧΑ)
 • Σερβοκροατικά (Πτυχίο τριετούς φοίτησης Κέντρου ΝΑ Γλωσσών)

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

2016-σήμερα: Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων. Ερευνήτρια Β΄ βαθμίδας.

1999-2016: Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων. Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα "Αμητός",  "Ελληνικός Λόγος" και στο συλλογικό έργο του Κέντρου.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2013-2014: Συμμετοχή ως επιστημονική σύμβουλος και επιμελήτρια της ερευνητικής εργασίας στην επιστημονική έρευνα με τίτλο «Έρευνα και καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων τις Βοιωτίας» που υλοποίησε το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών και εντασσόταν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  και το Ελληνικό Δημόσιο.

1998-1999: Συμμετοχή στην επιστημονική έρευνα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών» που εκπονήθηκε από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚΕ.Δ.Α.) του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εφαρμογή και την αξιοποίηση πιλοτικού προγράμματος παρέμβασης για τη διαμόρφωση σχέσεων εργασίας ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα. Σύγκριση ελληνικής και ρωσικής γλώσσας.

Iούλ. 1996: Συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή προγράμματος για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε φοιτητές ελληνικής καταγωγής τριών Πανεπιστημίων της Ουκρανίας, που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και διοργανώθηκε από την Επιτροπή για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού, που τελούσε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

1995-1996: Συμμετοχή σε γλωσσολογική έρευνα στην περιοχή της Μακεδονίας που εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του Υπ. Εξωτερικών και του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.)

1994-1995: Συμμετοχή ως ερευνήτρια στην  εθνολογική και λαογραφική (επιτόπια) έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας με θέμα: «Μορφές οργάνωσης της αστικής και αγροτικής παραδοσιακής κινωνίας στην ορεινή, ημιορεινή και παραλίμνια περιοχή Έδεσσας –Καϊμακτσαλάν – Βεγορίτιδας: παράδοση και εκσυγχρονισμός», που εκπόνησε ο Τομέας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, με επιστημονική υπεύθυνο την καθηγήτρια Ελεονώρα Σκουτέρη – Διδασκάλου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Καϊμκατσαλάν - Βεγορίτιδας και χρηματοδότηση του προγράμματος LEADER (συντονιστής προγράμματος: Δρ. Γ. Μίντσης, αν. καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ).

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2011- σήμερα: Διδασκαλία της θεματικής ενότητας «Συμβολισμός και Παραμύθι», σε σπουδαστές της  Σχολή Αφηγηματικής Τέχνης Αθήνας του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών και της Σχολής Αφηγηματικής Τέχνης Κύπρου (2014-2016)

Νοέμ. 2015: Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Λαογραφία στην Πράξη» (Φορέας υλοποίησης: πολιτιστικός οργανισμός ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ και Δήμος Λεμεσού, Κύπρος). Διδασκαλία της θεματικής: «Γνωριμία με τη Λαογραφία» σε επιλεγμένα τμήματα ενός Λυκείου της Λεμεσού. Ενότητες: α. «Η επιστήμη της Λαογραφίας. Αντικείμενο και ορισμοί» (διάλεξη) β. Εργαστήρι με θέμα: «Η λαογραφία ως μέθοδος έρευνας και καταγραφής».

Διδασκαλία ελληνικών σε ξένους

2013 και 2010-2011: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, πρόγραμμα «Οδυσσέας»: Εκπαιδεύτρια ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε μετανάστες (Σχέση εργασίας: σύμβαση έργου)

1998: Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, Ικαρία

1998: Σύλλογος αλλοδαπών από το Μπαγκλαντές, Αθήνα

1996-1998: ΝΕΛΕ Αθηνών: Σε αλλοδαπούς και ομογενείς 1995: Braila Ρουμανίας σε ομογενείς και Ρουμάνους (Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

1992: Καθολικό Πανεπιστήμιο του Lublin της Πολωνίας με την υποτροφία TEMPUS (σε Πολωνούς φοιτητές και καθηγητές του KUL)

1992: Καθολικό Πανεπιστήμιο του Lublin της Πολωνίας με την υποτροφία TEMPUS

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. ΒΙΒΛΙΑ

2015: Μαρία Καμηλάκη – Γεωργία Κατσούδα – Μαρία Βραχιονίδου, «Πιπέρι στο στόμα!»: Όψεις των λέξεων – ταμπού στη Νέα Ελληνική, Αθήνα: Καλλιγράφος

2008: Ελευθέριος Αλεξάκης, Μαρία Βραχιονίδου, Ανδρομάχη Οικονόμου (επιμ.), Ανθρωπολογία και Συμβολισμός στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας. ISBN: 978-960-87468-2-4

2003: Μαρία Βραχιονίδου - Νατέλλα Καλαϊτσίδου - Ευγενία Ευσταθίου, Ρωσική και Νεοελληνική. Προβλήματα των ρωσόφωνων κατά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Αθήνα: Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ. ISBN: 960-8468-53-1

1999: Ερμηνεία και σχόλια σε αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα, α΄ γυμνασίου, α΄ τόμος, έκδοση συμπληρωμένη από τη Μαρία Βραχιονίδου, Αθήνα: Πατάκης. ISBN: 960-378-214-9

 

Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

α. Λεξικά -Γλωσσάρια

2000: Τουρκοελληνικό Λεξικό (μέλος της συντακτικής ομάδας), Αθήνα: Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού. ISBN: 978-960-91353-0-6

1996: Σύνταξη εκτενούς γλωσσαρίου του σλαβικού ιδιώματος της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο συλλογικής εθνολογικής έρευνας του ΑΠΘ.

 

β. Μεταφράσεις -Επιμέλειες κειμένων-Αρθρογραφία

2004-2005: Επιμέλεια κειμένων βυζαντινής αρχαιολογίας για την Παραγωγή Ψηφιακής Έκδοσης της σειράς Διαδραστικών Πολυμεσικών και Πολύγλωσσων Εκδόσεων του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.

2003: Glenn Yeffeth (επιμ.), Πάρε το κόκκινο χάπι. Επιστήμη, Φιλοσοφία και Θρησκεία στο The Matrix (μέλος μεταφραστικής ομάδας), Αθήνα: Publish. ISBN: 960-87717-0-6

2002-2003: Μετάφραση και επιμέλεια κειμένων για την εκπαίδευση εθελοντών στην Ολυμπιάδα του 2004 στην Αθήνα για την εταιρεία ITG.

2002: Ελληνογαλλικό Λεξικό (μέλος ομάδας διόρθωσης και επιμέλειας), Αθήνα: Kaufmann. ISBN: 9607256859

1999-2001: Άρθρα και επιμέλεια αρθρογραφίας στο περιοδικό «Πρόσωπα» της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ».

1992: John Lyons, Language and Linguistics (μέλος τετραμελούς μεταφραστικής ομάδας). C.U.P., Cambridge, 1981. Αθήνα: Πατάκης.

 

Γ. ΑΡΘΡΑ

 

(υπό έκδοση): Βραχιονίδου, Μαρία,  «Το μοτίβο της αλλαγής φύλου σε λαϊκά παραμύθια της ελληνικής και αρμενικής παράδοσης», Διεθνές Συνέδριο: «Ρωσική και Αρμενική Λαογραφία:Παράδοση και Νεωτερικότητα (19ος – αρχές 21ου αιώνα)», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (30 Οκτ.-1 Νοεμ. 2015).

(υπό έκδοση) Vrachionidou M., “Folkloric data in the Historic Dictionary of Modern Greek Language and its dialects”, SIEF 2013 (Société Internationale d’ Ethnologie et de Folklore) 11th Congress:  “Circulation”, Tartu –Esthonia, 30/6 -4/7/ 2013.

(υπό έκδοση): Βραχιονίδου Μ., «Η φαρμακευτική χρήση των μανιταριών στην ιατρική του χθες και του σήμερα», Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών: «Λαϊκή Ιατρική και Ιατρική Επιστήμη. Σχέσεις Αμφίδρομες», (Αθήνα 7-11 Μαρτίου 2012).

(υπό έκδοση): Βραχιονίδου Μ. «Ο κύκλος του αίματος: η γενιά των Ατρειδών: Ένα παράδειγμα για τη διδακτική της αρχαίας τραγωδίας μέσα από την τέχνη της αφήγησης (storytelling)». Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Αναδεικνύοντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στη διδακτική και την τέχνη στο σύγχρονο σχολείο». Σύρος (10-12/6/2016). Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2017: Βραχιονίδου Μ., «Λογοτεχνικά προσωπωνύμια στη σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία» Ονόματα 21: 117-127.  

2017: Βραχιονίδου Μ., «Ρουμπελστίλτσκιν (ATU 500): Παρατηρήσεις γύρω από τα ονόματα του ‘απρόσμενου βοηθού’ και τις γεωγραφικές τους παραλλαγές». Στο: Μερακλής Μ., Παπαντωνάκης Γ., Καπλάνογλου Μ., Ζαφειρόπουλος Χ., Κατσαδώρος Γ. (επιμ.) Το παραμύθι από τους αδελφούς Grimm στην εποχή μας. Διάδοση και Μελέτη. Αθήνα: Gutenberg, 457-464.

2017:  Βραχιονίδου, Μαρία,. «Υποκοριστικά επιρρήματα σε νεοελληνικές διαλέκτους και ιδιώματα», Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL 12) (16-19 Σεπτεμβρίου 2015), τόμ. 2, Βερολίνο: Edition Romiosini/CeMoG, 1241-1258.

2017: Βραχιονίδου Μαρία – Καμηλάκη Μαρία – Κατσούδα Γεωργία, «Η εννοιολογική μεταφορά (conceptual metaphor) σε λεξιλόγιο ταμπού της ΝΕΚ και των διαλέκτων», Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL 12) (16-19 Σεπτεμβρίου 2015), τόμ. 1 Βερολίνο. Edition Romiosini/CeMoG, 465-477.

2016: Βραχιονίδου, Μαρία, «Οι μειωτικοί/υβριστικοί όροι για τα ανδρικά ‘ελαττώματα’ στις διαλέκτους και στη ΝΕΚ», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36: 66-76. 
http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_36_4%20VRACHIONIDOU.pdf

2015: Βραχιονίδου Μαρία –Κατσούδα Γ., «Οι μειωτικοί/υβριστικοί όροι για τα γυναικεία ‘ελαττώματα’ στις διαλέκτους και στη ΝΕΚ», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35: 131-141. 
http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=992&Itemid=360&lang=el)

2015: Βραχιονίδου, Μ. «Η έννοια του ‘ξένου’ μέσα από γλωσσικές παρατηρήσεις. Συνέχειες κι ασυνέχειες.» Πρακτικά (ηλεκτρονικά) Ε’ Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών: «Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία»  (Θεσσαλονίκη, 2–5 Οκτωβρίου 2014) (επιμ. Κωνσταντίνος Δημάδης). Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, τόμ. Δ, 567-584. 
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vrachionidou_maria.pdf

2015: Βραχιονίδου, Μ. «Ψυχοκόρη, παραδουλεύτρα, δούλα: γλωσσικές αποτυπώσεις της οικιακής υπηρετικής εργασίας των γυναικών μέσα από αρχειακό υλικό λαϊκού προφορικού λόγου». (από ανακοίνωση στη διημερίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: «Άτυπες μορφές εργασίας: Πραγματικότητες, συλλογικές αναπαραστάσεις, πολιτισμικές ταυτότητες», (Ιωάννινα και Πεδινά Ζαγορίου 12-13 Νοεμβρίου 2010) Ο κόσμος της εργασίας (ηλ. περιοδικό), τεύχ. 2: 11-19. 
http://kosmos-ergasias.unit.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=117

2014: Vrachionidou Maria, "Wild and cultivated: adaptations and transformations on environmental representations through narratives", Narratives across space and time: transmissions and adaptations. Proceedings of the 15th Congress of the International for Folk Narrative Research (June 21-27, 2009 Athens). Publications of the Hellenic Folklore Research Centre -31. Athens. vol.III, 409-418.

2014: Βραχιονίδου Μ. – Κατσούδα Γ., «Η μητρωνυμία στα νεοελληνικά ιδιώματα και διαλέκτους», Στο G. Kotzoglou et al. (επιμ.), Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,727-737. Rhodes: University of the Aegean.
http://ikee.lib.auth.gr/record/269832/files/ICGL_11_selected_papers.pdf

2013: Βραχιονίδου Μαρία – Οικονόμου Ανδρομάχη, «Μπλέζες, χαρόνια, ελέφαντες: γλωσσικές και λαογραφικές επισημάνσεις σε λαϊκές ονομασίες τοπικών ποικιλιών οσπρίων», 2η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες Ελληνικά όσπρια: αναδεικνύοντας την πλούσια κληρονομιά μας, οργάνωση ΓΠΑ, ΥΠΑΑΤ,  ΚΕΕΛ, Ακαδημία Αθηνών, ΞΕΕ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013).
http://www.minagric.gr/gpa/gpa_second/programm_sec_meet_2013vers4_SP.pdf

2013: Βραχιονίδου Μ., «Ο λαϊκός και ο έντεχνος λόγος στη νεοαφήγηση», Συνέδριο Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών: «Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος» (ποίηση – πεζογραφία – θέατρο). Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Αθήνα 8-12 Δεκεμβρίου 2010), Ακαδημία Αθηνών. Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας -30. Αθήνα, τόμ. Α΄, 185-198.

2012: Βραχιονίδου Μ., «Οι ονομασίες των γεννητικών οργάνων στις νεοελληνικές διαλέκτους και ιδιώματα», στο: Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds), 2012, Selected papers of the 10th ICGL (Κομοτηνή 1-4 Σεπτεμβρίου 2011), Komotini/Greece: Democritus University of Thrace, 725-732.
http://www.icgl.gr/files/greek/67-725-732.pdf

2011: Βραχιονίδου Μ., «Διατροφικές συνήθειες ως στρατηγικές συγκρότησης πολλαπλών πολιτισμικών ταυτοτήτων και διαχείρισης του παρελθόντος: το παράδειγμα της ελληνικής μανιταροφαγίας», Πρακτικά (ηλεκτρονικά) του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ): «Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)», (Γρανάδα 9-12 Σεπτεμβρίου 2010), τόμ. Ε΄, (επιμ. Κωνσταντίνος Δημάδης), Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα, τόμ. Ε, 31-42.
http://www.eens.org/EENS_congresses/2010/Vrachionidou_Maria.pdf

2008: Βραχιονίδου Μ., «Οι καρποί της γης: το άγριο μανιτάρι και οι συμβολισμοί του στον ελλαδικό χώρο», Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης "Η Γη - Μήτρα ζωής και δημιουργίας", (Αθήνα 19-21 Μαρτίου 2004), Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα, 63-70.

2007: Βραχιονίδου Μ., «Διαλεκτικά φυτωνυμικά σε κυκλαδικά τοπωνύμια», Ονόματα 19: 31- 52.

2005: Βραχιονίδου Μ., «Το μανιτάρι στον ελληνικό αγροτικό κόσμο. Πρακτικές και συμβολισμοί», Πρακτικά της 2ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα 14-16 Μαρτίου 2003), Αθήνα, 234-243.  

2003: Βραχιονίδου Μ., «Δυσετυμολόγητες καππαδοκικές λέξεις μέσα από το ανέκδοτο υλικό του Ι.Λ.Ν.Ε.», Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, Νεοελληνικές Διάλεκτοι και Ιδιώματα Ίμβρου - Τενέδου- Μικράς Ασίας- Πόντου, Αφιέρωμα στο Γ. Ν. Χατζιδάκι (Αθήνα 6-8 Δεκεμβρίου 2001), Αθήνα, 67-80.

2001: Βραχιονίδου Μ., «Η οργάνωση του ηλεκτρονικού λημματολογίου του Κέντρου Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος / Γράμμα Ε». Στον συλλογικό τόμο με θέμα: «Το Πρόγραμμα ΑΜΗΤΟΣ», Λεξικογραφικόν Δελτίον 23: 232 -255.

1993: Vrachionidou Maria – Eleni Fotiu, “Inspiracie religijne poematu ‘Άξιον εστί’ Odisseasa Elitisa” («Θρησκευτικές επιρροές στο ‘Άξιον εστί’ του Οδυσσέα Ελύτη»), Roczniki Teologiczne, tom.XL. 7 TNKUL, 132-144.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ

2015:  «Γλώσσα και Σεξουαλικότητα: Όψεις της σεξουαλικής κουλτούρας μέσα από το λεξιλόγιο ταμπού.»  Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας (ομιλία στον κύκλο ομιλιών με θέμα: «Ανθρωπολογία και Σεξουαλικότητα»), 20 Απριλίου 2015.

2005: "Local Culture and Food: Uses and Abuses", 3ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών "Border Crossings. The Past in the Present: Local Cultures, National Practices and Cross Border Cooperation" (Ιωάννινα 12-15 Μαΐου 2005)

2004: "Μυκοφιλία και Μυκοφοβία: Στάσεις και αποστάσεις σχετικά με το Μανιτάρι μέσα από αφηγήσεις", Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας (ομιλία στον κύκλο ομιλιών με θέμα: "Αφηγηματικότητα"), 26 Απριλίου 2004.

Ομιλίες για την Αφήγηση (ενδεικτικά):

2015: «How The Ancient Fairy Tales Survived  Before The Advent of Mythos». Ομιλία στο FEST (Federation of European Storytelling) 2015, Kea.

2014: «Η αξία της επιτόπιας έρευνας για τη διάσωση του τοπικού προφορικού πολιτισμικού πλούτου». Ομιλία στην ημερίδα με θέμα: «Μύθοι και παραδόσεις της Βοιωτίας. Η διάσωση του προφορικού πολιτισμού». Λιβαδειά, 25 Ιουνίου 2014.

2013: «Παγκοσμιότητα και τοπικότητα: η αξία της παραμυθιακής πολυτυπίας για την τοπική κουλτούρα». Ομιλία στην ημερίδα με θέμα: «Μύθοι και παραδόσεις της Βοιωτίας». Λιβαδειά, 29 Αυγούστου 2013.

2013: «Η παγκοσμιότητα των παραμυθιών». Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης. Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών. Μουσείο Νεώτερης Κεραμεικής, 20 Μαρτίου 2013.

2011: «Η θάλασσα ταξιδεύει με τα παραμύθια και τα παραμύθια ταξιδεύουν στη θάλασσα». Ομιλία στην 9η Γιορτή Παραμυθιών, Κέα, 26 Ιουνίου 2011.

2011: «Ο Λαϊκός και ο έντεχνος λόγος στη νεοαφήγηση». Ομιλία στην ημερίδα με θέμα: «Συνάντηση με την Αφήγηση και το Παραμύθι», Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, 22 Ιανουαρίου 2011.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

1992-1994: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: Παρακολούθηση μεταπτυχιακού σεμιναρίου με θέμα "Πολιτισμικά συστήματα ταξινόμησης: τρόποι διατροφής", με διδάσκουσα την Ελεωνόρα Σκουτέρη - Διδασκάλου.

19/1/2011: Παρακολούθηση του σεμιναρίου εξειδίκευσης «Μάθηση Βασισμένη στο Παιχνίδι, την Αφήγηση και την Τεχνολογία» που διοργάνωσε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

31/1&1,7,8/2/2015: Παρακολούθηση σεμιναρίου 30 ωρών με τίτλο: «Το Ντοκιμαντέρ ως εργαλείο στην Εκπαίδευση – και όχι μόνο! (διδάσκων: Βασίλης Λουλές)

19/1/2011: Παρακολούθηση του σεμιναρίου εξειδίκευσης «Μάθηση Βασισμένη στο Παιχνίδι, την Αφήγηση και την Τεχνολογία» που διοργάνωσε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

15/5-5/6/2011: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση». (Διοργάνωση: ΙΔΕΚΕ)

20/3-17/4/2011: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες». (Διοργάνωση: ΙΔΕΚΕ)

Μάρτ. 2011: Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου: «Ειδική Επιμόρφωση Εκπαιδευτών στο πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό –ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΑΠ 7, 8, 9’» (Διοργάνωση: ΙΔΕΚΕ)

Νοέμ. 2004:  Παρακολούθηση σεμιναρίου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης σε Εργαζόμενους Μετανάστες». (Διοργάνωση: ΙΔΕΚΕ)

Ιούν. – Οκτ. 1993: Επιδοτούμενο σεμινάριο από το Δήμο Θεσσαλονίκης για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Οκτ. – Δεκ. 1993: Επιδοτούμενο σεμινάριο για την αξιοποίηση βαλκανικών πηγών στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου.

Ιούν. – Οκτ. 1993: Επιδοτούμενο σεμινάριο από το Δήμο Θεσσαλονίκης για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Αύγ. 1990: Θερινό σεμινάριο γερμανικής γλώσσας και πολιτισμού στο Mitwitz της Γερμανίας.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αφήγηση: 2010 κ.ε.: Ενασχόληση με την έρευνα και τη θεωρητική μελέτη της αφήγησης και παράλληλα συμμετοχή σε πολλές, ατομικές και ομαδικές, παραστάσεις αφήγησης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. ««Της πατρίδας μου ιστορίες σου», διοργάνωση και αφήγηση από/σε μετανάστες, (ΙΔΕΚΕ –Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών, Αθήνα 2 Μαρτίου 2011/ «Ιστορίες για αβγά», ατομική αφήγηση, Απρίλιος 2012, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών/ «Λημνιάδες», ομαδική τρίγλωσση αφήγηση, Οκτώβριος 2011, Φεστιβάλ Raccontamiunastoria, Ρώμη –Ιταλία, κ.ά.). 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων

Ερευνήτρια Β΄ βαθμίδας

Τηλ. 211 2111 023

e-mail: vrachionidou@academyofathens.gr