Ζάχος A. Γεώργιος


Γεώργιος A. Ζάχος
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στη Λαμία το 1969. Σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα «Ελάτεια. Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδος». Εργάστηκε ως έκτακτος αρχαιολόγος στην Φθιώτιδα (1993-1997) στην Κέα (2002-2004) και, κατόπιν γραπτού διαγωνισμού, ως μόνιμος αρχαιολόγος στην Λέσβο (2005-2010). Από το 2010 εργάζεται ως ερευνητής με αντικείμενο την Αρχαία Ιστορία στην Ακαδημία Αθηνών (από το 2020 στη βαθμίδα  Β). Είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα «Tabula Imperii Romani» και «Οι πόλεις των Φωκέων. Φιλολογικά και επιγραφικά testimonia». Συμμετέχει στα προγράμματα «The Copenhagen Associations Project» και «Τοπογραφική έρευνα στην κοιλάδα του Κηφισού» (DAI-Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος-Ευρυτανίας), ενώ παράλληλα διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2001 ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ιστορία και την ιστορική τοπογραφία, κυρίως των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

ΒΙΒΛΙΑ

Μονογραφίες

- Ελάτεια: Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδος (δ.δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο), ΤΑΠΑ-ΑΙΘΣ, Βόλος 2013.

- TIR J34 (Athens): Achaia Phthiotis, Malis, Aenis, Oitaia, Doris, Eurytania, East & West Locris, Phokis, Aitolia-Akarnania, Academy of Athens (Athens 2016)

- TIR J34 (Athens): Thessaly, Academy of Athens (Athens 2021)

- Pierre Paris: Αναμνήσεις από την Ελάτεια (Αθήνα 2021)

 

Κεφάλαια-Συμμετοχή σε Συλλογικές δημοσιεύσεις

- Ιστορία του Τοπίου και Τοπικές Ιστορίες: Από το φυσικό περιβάλλον στο ιστορικό τοπίο. Πιλοτική Εφαρμογή στις Κυκλάδες. Ενδεικτική Βιβλιογραφία, Αθήνα 1997.

- Αλέξανδρος. Από τη Μακεδονία στη Σίβα, Ιστορία των Ελλήνων 4: Ελληνιστικοί χρόνοι, Δομή, Αθήνα 2006, 13-53

- Place names in fourth-century census records from Lesbos, Chios, Samos, Thera, Astypalaia, Kos, Appendix in P. Karvonis, M. Mikedaki, TIR J35: Smyrna, i: Aegean Islands, Academy of Athens, Athens 2012, 247-252.

- The Dipotamos Valley and the «Phocian Corridor», J. Pascual, M.-F. Papakonstantinou (eds), Topography and History of ancient Epicnemidian Locris, Mnemosyne Suppl. 362, Leiden-Boston 2013, 201-224 (με την M.-F. Papakonstantinou).

- The Roman Period: From 146 BC to Justinian, J. Pascual, M.-F. Papakonstantinou (eds), Topography and History of ancient Epicnemidian Locris, Mnemosyne Suppl. 362, Leiden-Boston 2013, 537-548

 

ΑΡΘΡΑ

- Intensive survey, in M. Petropoulos-A. Rizakis, Settlement patterns and landscape in the coastal area of Patras. Preliminary report, JRA 7, 1994,  187-189 ( με τον K. Papagiannopoulos).

- Μαγειρικά σκεύη από την Κέα: Ονοματολογία-Τυπολογία-Εξέλιξη-Χρονολόγηση, Λ.Γ. Μενδώνη-Α.Ι. Μαζαράκης Αινιάν, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου "Κέα-Κύθνος: Ιστορικές και Αρχαιολογικές έρευνες, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 27, Αθήνα 1998, 517-537.

- Εντατική επιφανειακή έρευνα στη Δυτική Αχαΐα. Μια άλλη προσέγγιση, Αχαϊκό Τοπίο ΙΙ. Δύμη και Δυμαία Χώρα. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Δυμαία-Βουπρασία», Κάτω Αχαΐα 6-8/10/1995, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 29, Αθήνα 2000, 139-153 ( με τον Κ. Παπαγιαννόπουλο).

- Middle/Late Roman Elateia (Phokis-Greece) ware, Archaeological, physicochemical and petrographical study, RCRFActa 36, 2000, 555-560 (με την K. Kouzeli).

- Ελάτεια, Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Περίοδος. Αιτιώδεις σχέσεις-Ένα δοκίμιο προς διόρθωση, Πρακτικά A΄ Επιστημονικής Συνάντησης: Το Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της (1990-1998), Βόλος 14-17 Μαΐου 1998,  Βόλος 2000, 71-84. 

- Από τον Φώκο στον Έλατο, εις Ν. Κυπαρίσση-Αποστολίκα, Μ. Παπακωνσταντίνου (εκδ.), Η Περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου, Λαμία 1999, Β΄ Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο, ΙΔ΄ ΕΠΚΑ-ΥΠΠΟ, Αθήνα 2003, 289-309

- Ελληνιστικοί τάφοι από την αρχαία Τιθορέα (Φωκίδα), ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Αθήνα 2004, 521-534

- Mnaseas and Mnason: two Elateians of the Third Sacred War, C&M 54, 2003, 113-126.

- Η Χώρα της αρχαίας Ελάτειας, Αρχαιογνωσία 12, 2003-2004, 197-221.

- Ελάτεια (Φωκίς)-Ιερό Αθηνάς Κραναίας: το αρχείο του Κοινού των Φωκέων, στο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Βόλος 2006, 869-887 (με την Σ. Δημάκη).

-The Intervention of the city in the Elateian manumissions, in Fear of Slaves fear of enslavement in the ancient Mediterranean. Peur de l’esclavage en Mediterranee ancienne. Discours, représentations, pratiques. Actes du XXIXe Colloque du Groupe International de Recherche sur l’esclavage dans l’Antiquité (GIREA), Rethymnon 4-7 novembre 2004 (Besançon 2007), 115-124.

- Το έργο «Συντήρηση και ανάδειξη αρχαίας Καρθαίας Κέας». Τα έτη 2002-2004, Αρχαιογνωσία 12, 2006, 237-284 (με τους Ε. Μπουρνιά, Δ. Μαυροκορδάτου, Μ. Κουτσουμπού, Τ. Πανάγου)

- Keos in Late Roman Context, Επιστημονική Συνάντηση για την κεραμική της Ύστερης Αρχαιότητας στον Ελλαδικό χώρο (3ος-7ος αι. μ.Χ.), Θεσ/νίκη 12-16 Νοεμβρίου 2006, Θεσ/νίκη 2010, 782-794.

- Διαδίκτυο, Έντυπο και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό: Η εμπειρία από τη διδασκαλία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελληνική Ιστορία), 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα 2007, 352-357. 

- Η Ιστορία στο Ελληνικό Διαδίκτυο, «Φυσαλίδες στο νερό που κοχλάζει», 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα 2009, 260-271.    

- Βεργίνα: Μανόλης Ανδρόνικος, εθνική ταυτότητα, ιδεολογικές χρήσεις της αρχαιολογίας, Π. Παναγιωτόπουλος-Β. Βαμβακάς (εκδ.), Η δεκαετία του ’80, Αθήνα 2010, 64-66.

- Δύο νέες αρχαίες θέσεις στη Λέσβο, Αρχαιογνωσία 15, 2007-2009 (2010), 317-322, πίν. 18-24.

- New evidence on the topography of ancient Eresos: Bridging the Gap, ΑΜ 125, 2010, 221-242

- Aus der Arbeit der «Inscriptiones Graecae». Nouveaux monuments inscrits de Tithoréa en Phocide, Chiron 42, 2012, 459-508 (με τον D. Rousset).

- The ancient quarry at Pagani-Alyfanta, Lesbos, Greece, ASMOSIA IX, Taragona 2012, 592-603 (με την E. Leka).

- Αρχαϊκή κεραμεική από την Ερεσό της Λέσβου, Η κεραμική της Αρχαϊκής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (700-480 π.Χ.), Θεσ/νίκη 19-22 Μαΐου 2011, Θεσσαλονίκη 2012, 305-319.

- Epeios in Greece and Italy. Two Different Traditions in One Person, Athenaeum 101.1, 2013, 5-23.

- Δωρίς, Φωκίς, Δυτική Λοκρίδα, A. D. Rizakis (ed.), Villae Rusticae and Rural Economy in Greece During the Roman Period, Mελετήματα 68, Athens 2013, 642-648.

- The marmor lesbium reconsidered, ASMOSIA X, Rome 21-26-5-2012, Rome 2015, 201-211 (την E. Leka).

- Λεσβιακά τοπωνύμια στους φορολογικούς καταλόγους του 4ου αι. μ.Χ., Ονόματα 21, 2017, 167-184.

- Ένα πρωτογεωμετρικό νεκροταφείο στη Μήθυμνα της Λέσβου, στο Το Έργο των νησιών του Αιγαίου, Ρόδος 29/11-1/2012, Mytilene 2017, 91-110.

 - Ενεπίγραφες επιτύμβιες στήλες στην Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας, στο Μ.-Φ. Παπακωνσταντίνου, Χ. Κριτζάς, Ι. Τουράτσογλου (επιμ.), Πύρρα: Μελέτες για την Αρχαιολογία στην Κεντρική Ελλάδα προς τιμήν της Φ. Δακορώνια, Αθήνα 2018, 141-170.

- Κείων Μελιτουργίαν, στο ἔξοχος ἄλλων, Τιμητικός Τόμος για την καθηγήτρια Εύα Σημαντώνη-Μπουρνιά, Αθήνα 2021, 251-270.

- Οι ανασκαφές του Pierre Paris στην Ελάτεια: το αρχειακό υλικό, Επιστημονικό Συνέδριο, στο «Περί των Αρχαιοτήτων ιδίως». Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα μέσα από τις πηγές του Αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων, Αθήνα 22-24/10-2014 (πρακτικά υπό έκδοση).

- "Ο λίθος από την Κανά της Γαλιλαίας". Ιστορική περιπέτεια και πολιτική εκμετάλλευση ενός ευρήματος, ΔΧΑΕ Περίοδος Δ΄, τόμος ΜΑ΄, 2020, 341-362.

- Opous: Changes in the Settlement Pattern of Opountian Locris in Roman period, in V. Di Napoli, F. Camia, V. Evangelidis, D. Grigoropoulos, D. Rogers, S. Vlizos (eds.), What's New in Roman Greece? Recent Work on the Greek Mainland and the Islands in the Roman period. Proceedings of a Conference held at Athens, 8-10 October 2015, Mελετήματα 80, Athens 2018, 39-54.

- The violent emotions of a society in crisis in the Meliamb of Cercidas, στο Μορφές βίας στον αρχαίο κόσμο, DHA 46.1, 2020.1, 31-49.

- Phokis in Roman times: Beyond the Shadow of Delphi, in International Conference Ancient Phokis: New approaches to its History. Archaeology and Topography, Athens 30/3-1/4/2017 (in press).

-  Roman Aitolia: The wind of change, in: Rural Economy in Western Greece in the Late Hellenistic and Roman periods, Athens: NHR-IHR (in press).

- TIR-Greece: From map to gazetteer and back again, in Proceedings of the 1st TIR-FOR Symposium (Barcelona, 26-27 October 2020), Barcelona 2021, 61-71 (with V. Antoniadis).

 

Βιβλιοκρισίες-Βιβλιοπαρουσιάσεις                        

"Δρούγου Στ., Ανασκαφή Πέλλας 1957-1964, οι πήλινοι λύχνοι, Βιβλιοθήκη της Αρχαιολογικής Εταιρίας 128, Αθήνα 1992", DHA 19.2, 1993, 296-297.

"Λαζαρίδης Δ. – Ρωμιοπούλου Α. - Τουράτσογλου Γ., Ο Τύμβος της Νικήσιανης, Βιβλιοθήκη της Αρχαιολογικής Εταιρίας 121, Αθήνα 1992", DHA 19.2, 1993, 296.

"Jameson M.-Runnels C.N.-van Andel T.H., A Greek countryside. The Southern Argolid from the Prehistory to the present day, California 1994", Αρχαιογνωσία 9, 1995-1996, 393-399.

"Ellinger P., La Légende Nationale Phocidienne, BCH Suppl. 27, Athénes-Paris 1993", Αρχαιογνωσία 10, 1999-2000, 245-252.

“Traversari G. (ed.), Laodicea di Frigia, I, Supplementi RdA 24, Roma 2000”, Les  Etudes Classiques 71, 2003, 413.

“Bomgardner D.L., The Story of the Roman Amphitheatre, London-New York, Routledge 2000”, Les  Etudes Classiques 72, 2004, 188-189.

“McInerney J., The Folds of Parnassos: Land and Ethnicity in Ancient Phokis, Austin: University of Texas Press 1999”, Αρχαιογνωσία 12, 2003-2004, 339-345.

“Treggiari S., Roman Social History, Routledge, London and New York 2002”, Les  Etudes Classiques 73, 2005, 282.

“Gradel I., Emperor Worship and Roman Religion, Oxford 2002”, Les Etudes Classiques 73, 2005, 383-385.

“Kirsch A., Antike Lampen im Landesmuseum Mainz, Mainz 2002”, Les Etudes Classiques 73, 2005, 412.

“Hayes J.W., The Athenian Agora XXXII, Roman Pottery: Fine-ware Imports, Princeton, New Jersey 2008”, Αρχαιογνωσία 16, 2010-2012, 422-431.

 

Δικτυοκρισίες

«Römisches Freilichtmuseum Hechingen-Stein (www.villa-rustica.de) (19/10/2001)», ΙΜΕΡΟΣ 2, 2002, 103-104.

«Atlas of Roman Pottery (http://www.potsherd.uklinux.net/atlas) (24-10-2001)», ΙΜΕΡΟΣ 2, 2002, 104-105.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

- Παλμύρα, η νύφη της Ερήμου», στο «Συρία. Από τον Μ. Αλέξανδρο ως τους Άραβες, Ιστορικά, Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 13/9/2001, 6-14.

- Η Κεραμική της Βόρειας Αφρικής, στο «Οι Ρωμαίοι στη Β. Αφρική», Ιστορικά, Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 10/7/2003, 46-49.

- Kαρθαία: άλλοτε και τώρα, Αθήνα 2004 (με τους Ε. Μπουρνιά, Δ. Μαυροκορδάτου, Α. Σφυρόερα, Τ. Πανάγου)

 

ΛΗΜΜΑΤΑ

«Encyclopedia Micrasiatica Graeca» Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (http://asiaminor.ehw.gr/forms/)

Private Associations in Phokis, East and West Locris στο INVENTORY OF ANCIENT ASSOCIATIONS (Univ. of Copenhagen) (ISSN 2446-2500) http://ancientassociations.ku.dk

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

-P. Karvonis, M. Mikedaki, TIR J35: Smyrna, i: Aegean Islands, Academy of Athens, Athens 2012

-V. Antoniadis, Tabula Imperii Romani J34-Athens: Epirus, Academy of Athens, Athens 2016

-P. Karvonis, Tabula Imperii Romani J34-Athens: Attica, Academy of Athens, Athens 2016

-M. Mikedaki, Tabula Imperii Romani J34-Athens: Boiotia, Academy of Athens, Athens 2019

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14, Αθήνα 106 73
Τηλ. 210 3664 641

Fax: 210 3602 448

e-mail: gzachos@academyofathens.gr