ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 2018-2019


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο του Αστικού Δικαίου