ΔΩΡΕΑ ΠΑΪΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 2018-2019


Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Μάστερ) στο εξωτερικό στον κλάδο της Παπυρολογίας.