Κληροδότημα Γεωργίου Εμμ. Παγκάλου


 

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε πρωτοετή φοιτητή Φιλολογικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου.

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης της υποτροφίας είναι διαθέσιμο εδώ.

Το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής.

 

 

Αρχεία: