Δημ. Ζ. Σοφιανός καί Φ. Α. Δημητρακόπουλος, Τα χειρόγραφα της Μονής Δουσίκου-Αγίου Βησσαρίωνος. Κατάλογος περιγραφικός, Αθήνα 2004, 8ο, σελ. ξβ΄+486+εικ. 1-11


Περιγράφονται αναλυτικά τα χειρόγραφα, 123 τον αριθμό, της μονής Δουσίκου Θεσσαλίας, τα οποία χρολογούνται από τον 11ο ως τον 19ο αιώνα και είναι κατά βάση θεολογικού και εκλησιαστικού περιεχομένου. Στα προλεγόμενα εξετάζονται η ιστορία της μονής, η συγκρότηση της συλλογής των χειρογράφων και η τύχη τους. Σε Παράρτημα δημοσιεύεται συνοπτική καταγραφή των χειρογράφων της μονής Δουσίκου τα οποία το 1882 μεταφέρθηκαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Ο τόμος περιλαμβάνει επίσης χρηστικούς πίνακες (χρονολογική ταξινόμηση των χειρογράφων, κατάλογο των κωδικογράφων, ενθυμήσεις και άλλα σημειώματα), ευρετήρια και πανομοιότυπα χειρογράφων.