Επαναστατικά τραγούδια του Ρήγα και ο Ύμνος στον Μποναπάρτε του Περραιβού. Η έκδοση της Κέρκυρας (1798). Φωτομηχανική ανατύπωση. Προλογικό σημείωμα Κώστα Λάππα, Αθήνα 1998, σελ. 4+4+12+4+2 εικ. (σε φάκελο)


Ανατυπώνονται τρία σπάνια έντυπα με τραγούδια του Ρήγα και του Χριστόφορου Περραιβού, τα οποία είχαν εκδοθεί στην Κέρκυρα το 1798. Πρόκειται για τον "Θούριο" του Ρήγα, τον "Πατριωτικό Ύμνο", που αποδίδεται στον Ρήγα, και τον "Ύμνο Εγκωμιαστικό" στον Μποναπάρτε, έργο του Περραιβού. Το εισαγωγικό κείμενο αναφέρεται στις διαδικασίες έκδοσης των τραγουδιών και στη σημασία της έκδοσης για την παράδοση του "Θούριου" και του "Πατριωτικού Ύμνου".