Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Η ανέκδοτη φαναριώτικη ποιητική συλλογή του κώδικα 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου, ΙΗ΄ αιώνας, στιχουργήματα αρ. 1-175, Aθήνα 2011, 8ο, σελ. 257.


Στο βιβλίο εκδίδονται 175 φαναριώτικα στιχουργήματα, τα οποία προέρχονται από χειρόγραφο κώδικα των μέσων ή του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα, που είναι αντίγραφο παλαιότερου. Τα περισσότερα στιχουργήματα είναι άγνωστα• μερικά μόνο περιέχονται και σε άλλες χειρόγραφες ανθολογίες ή είναι δημοσιευμένα σε έντυπα. Στην Εισαγωγή του ο Δημ. Σοφιανός αναφέρεται στον χειρόγραφο κώδικα, στην ποιητική παραγωγή των Φαναριωτών, στο περιεχόμενο και τη γλώσσα των δημοσιευόμενων στιχουργημάτων. Η έκδοση συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο των πρώτων στίχων, δύο γλωσσάρια, ένα των δημωδών και λογίων λέξεων και ένα των «τουρκογενών», καθώς και από πανομοιότυπα του χειρογράφου.