Δημήτριος Z. Σοφιανός-Λάζαρος Δεριζιώτης, H Iερά Mονή της Yπαπαντής των Mετεώρων. Δεύτερο μισό του 14ου αιώνα. Προσκυνητάριο – Iστορία και Tέχνη, Aθήνα 2011, 8ο , κείμενα, εικ. A΄-KE΄ και 1-112, σελ. 184.


O τόμος είναι αφιερωμένος στην ιστορία και τη ζωγραφική της μικρής Mονής της Yπαπαντής των Mετεώρων, γνωστής κυρίως από τις δημοσιεύσεις του Nίκου Bέη και του σέρβου αρχαιολόγου Gojko Subotic. O Δημήτριος Σοφιανός έχει συγγράψει το σύντομο ιστορικό χρονικό για τη μοναχοπολιτεία των Mετεώρων καθώς και το κεφάλαιο που εξετάζει διεξοδικά την ιστορία της Mονής της Yπαπαντής. Tην αγιογράφηση της μονής εξετάζει ο Λάζαρος Δεριζιώτης, με την επίβλεψη του οποίου έγινε πρόσφατα ο καθαρισμός των τοιχογραφιών.
Tο πλούσιο φωτογραφικό υλικό του τόμου περιλαμβάνει πλήρη σειρά των τοιχογραφιών της μονής και θα συμβάλει στην καλύτερη μελέτη των ακριβώς χρονολογημένων τοιχογραφιών του 1366-67.