ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΙΑ: Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, υπόμνημα Χρ. B. Δεδούση


 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

ΣΑΜΙΑ

Εισαγωγή, Kείμενο, Mετάφραση, Yπόμνημα

(Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 8)

 

Σύνοψη:

 

Το παρόν έργο αποτελεί επεξεργασμένη επανέκδοση της πρώτης ερμηνευτικής έκδοσης της Σαμίας του Μενάνδρου, διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως Χρ. Β. Δεδούση (1965). Η Σαμία είναι μία από τις πέντε κωμωδίες του Μενάνδρου, κύριου εκπροσώπου της Νέας Κωμωδίας (μέσα 4ου - αρχές 3ου π.Χ.), που σώθηκαν σε ικανοποιητική έκταση. Οι κυριότερες πηγές της που φανερώνουν ότι η κωμωδία είχε μεγάλη απήχηση, είναι ο πάπυρος του Καΐρου, ο πάπυρος Bodmer του οποίου η έκδοση έγινε αργότερα (1969), τρία ακόμη χειρόγραφα και ένα μωσαϊκό από τη Μυτιλίνη. Η χρονολόγησή της θεωρείται ωστόσο  αβέβαιη. Ο τίτλος που παραπέμπει στη βασική πρωταγωνίστρια στην οποία επικεντρώνεται η δράση, την εταίρα Χρυσίδα και επιβεβαιώνεται από τον πάπυρο Bodmer, πιθανότατα  συνοδεύεται από τον τίτλο Κηδεία η Κνιδία σύμφωνα με τις πηγές του Στοβαίου.

Του αρχαίου κειμένου προτάσσεται μια συνοπτική εισαγωγή στον Μένανδρο και στο κωμωδιακό είδος της εποχής του και ακολούθως παρατίθενται βασικά στοιχεία έκδοσης, παράδοσης, χρονολόγησης αλλά και εσωτερικά στοιχεία διαμόρφωσης για την πλοκή, τους συντελεστές, το ύφος και  τη γλώσσα. Έπεται το αρχαίο κείμενο με το κριτικό υπόμνημα που το συνοδεύει, βασιζόμενο στις κύριες εκδόσεις των R. Kassel και C. Austin και ενίοτε στις εκδόσεις του T. Kock και του I. Demianzuk. Το κείμενο ακολουθείται από εκτενή υπομνηματικό σχολιασμό σε χωριστή ενότητα, σε αντίθεση με την προγενέστερη έκδοση όπου τηρείται αντίθετη σειρά παράθεσης βασιζόμενη στην έκδοση του Koerte. Ο τόμος συμπληρώνεται από τη βιβλιογραφία, τους πίνακες ευρετηρίων και το συμπληρωματικό εικονογραφικό υλικό.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:             ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΙΑ. Εισαγωγή, Kείμενο, Mετάφραση, Yπόμνημα

Συγγραφέας:   Χριστίνα B. Δεδούση

Έκδοση:           Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:    Αθήναι 2006, σ. xiv + 39* + 328

ISBN:                978-960-404-086-3

Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon Μενάνδρου Σαμία- Περιεχόμενα.pdf141.39 KB14/03/2018