Διεύθυνση Περιουσίας


Σόλωνος 84, Αθήνα 10680

Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιουσίας: Γεώργιος Μικρός
Τηλ. 210 3664 703, fax: 210 3664 723, email: gmicros@academyofathens.gr

Διοικητική Υπάλληλος: Άννα Λαζάρου
Τηλ. 210 3664 804, email: lazarou@academyofathens.gr

  • Τμήμα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας

Αναπλ. Προϊστάμενος: Γεώργιος Μαρίνος
Τηλ. 210 3664 780, email: gmarinos@academyofathens.gr​

Διοικητικοί Υπάλληλοι: Θεοδώρα Θυμιοπούλου
Τηλ. 210 3664702, email: dthymiopoulou@academyofathens.gr

Ασπασία Σταντίδη
Τηλ. 210 3664714, email: sstantidi@academyofathens.gr
 

  • Τμήμα Διαθέσεως των Εισοδημάτων για την Εκπλήρωση των Σκοπών των Διαθετών ή των Δωρητών

Αναπλ. Προϊσταμένη: Κωστούλα Αδάμου
Τηλ. 210 3664 781, email: adamout@academyofathens.gr

Διοικητική Υπάλληλος:  Ελένη-Μαρία Αρμένη
Τηλ. 210 3664 736, email: Armeni@academyofathens.gr