"Νέες προσεγγίσεις στο Φλαβιανό έπος: ενδοκειμενικότητα και διακειμενικότητα στην Αχιλληίδα του Στατίου.", Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 και ώρα 5:00 μ.μ.

 

Νέες προσεγγίσεις στο Φλαβιανό έπος:
ενδοκειμενικότητα και διακειμενικότητα στην
 Αχιλληίδα του Στατίου

 

      Την Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 και ώρα 5:00 μ.μ., στο πλαίσιο του μηνιαίου Σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών ομιλία του κ. Ευάγγελου Καρακάση, Αναπληρωτή Καθηγητή Λατινικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα:

Νέες προσεγγίσεις στο Φλαβιανό έπος: ενδοκειμενικότητα και διακειμενικότητα στην Αχιλληίδα του Στατίου.

 

Πληροφορίες για το Σεμινάριο στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας: http://www.academyofathens.gr/el/research/centers/greeklatin/seminar

Ημερομηνία: 
15/03/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Εκδηλώσεις