Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών


Διεύθυνση: Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα.
Τηλ.: 210 6597000, Φαξ :210 6597545.
Ηλ. Δ/νση: info@bioacademy.gr
Ιστοσελίδα: http://www.bioacademy.gr/

Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος: Γρηγόριος Σκαλκέας, Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Κουνάδης, Γραμματεύς: Λουκάς Χριστοφόρου, Μέλη: Κωνσταντίνος Κριμπάς, Χαράλαμπος Ρούσσος, Αναπληρωματικό μέλος: Δημήτριος Θάνος