Κωνσταντινίδου Μαγδαληνή


Κωνσταντινίδου Μαγδαληνή
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. 1986-1991 Universität Bielefeld (Γερμανία), Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft. Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην Γλωσσολογία: Διδακτορικό δίπλωμα Doktor der Philosophie (Opus laudabile). Τίτλος διατριβής: „Aspekte der emotiven Bedeutung [Όψεις της βιωματικής σημασίας]“. Επιβλέπων:  Prof. Dr. János S. Petöfi
 2. 1977-1982 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Πτυχίο ελληνικής φιλολογίας (Άριστα, σειρά αποφοίτησης 2η, σειρά εισαγωγής 7η, υπότροφος Ι.Κ.Υ.)
 3. 1992 Δίπλωμα γερμανικής γλώσσας Grosses Deutsches Sprachdiplom (Άριστα) - Ludwig-Maximilians-Universität  zu München, Goethe Institut München i.A.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Νεοελληνική διαλεκτολογία (με έμφαση στα ιδιώματα της Μικράς Ασίας), Σημασιολογία, Σημειολογία, Φιλοσοφία της γλώσσας, Ιστορία της ιατρικής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΛΝΕ):

α) Σύνταξη των σειρών των λημμάτων δέομαι-δέρκομαι, Δέρνα-δεσένιος, δέση-δεσοκόρδης, διαδένω-διαδόματα του ΙΛΝΕ, Τόμος Έκτος, Αθήναι 2016.

β) Επεξεργασία των λημμάτων 24 συντακτικών σειρών του ΙΛΝΕ (γράμματα Δ, Ε, M).

γ) Σύνταξη υπομνήματος για τον Κανονισμό Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής, Λεξικογραφικόν Δελτίον, Παράρτημα 6, Αθήνα 2012, 123 σελ.

δ) Παραγωγή επιμέρους εφαρμογών (ηλεκτρονικών εργαλείων) υποβοηθητικών του έργου της σύνταξης του ΙΛΝΕ (βάσεις χειρογράφων, τοπωνυμίων, βιβλιοθήκης ΙΛΝΕ).

 1. Αμητός: Επεξεργασία της σειράς των λημμάτων μοιράζω-μολιτιστής του Ηλεκτρονικού Λημματολογίου του ΙΛΝΕ.
 2. Μνημεία Νεοελληνικού Λόγου
 3. Ψηφιοποίηση του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής
 4. Μεταστοιχείωση της Γραμματοσειράς Athens Academy Greek fonts

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Επιτόπια έρευνα και μελέτη γλωσσικών ιδιωμάτων

 1. Ιδιώματα προσφύγων Βιθυνίας, Μυσίας, Ιωνίας (αποστολή 2003, Ν. Θεσσαλονίκης)
 2. Ιδίωμα προσφύγων Κίου Βιθυνίας (αποστολή 2005, Νέα Κίος Αργολίδας)
 3. Ιδίωμα επαρχίας Άργους (αποστολή 2011, Ν. Αργολίδας)

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 1. Εταιρείας Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας
 2. Ελληνικής Εταιρείας Ονοματολογίας
 3. Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών
 4. Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων
 5. International Society for the History of Medicine

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

(υπό έκδ.) Κωνσταντινίδου, Μ.: «Το γλωσσικό ιδίωμα της Λέρου (Δωδεκανήσου)», Δωδεκανησιακά Χρονικά 27 (Πρακτικά του ΙΘ΄ Πολιτιστικού Συμποσίου Δωδεκανήσου. Ρόδος, 8-11 Οκτωβρίου 2015).

2015 Κωνσταντινίδου, Μ.: «Το γλωσσικό ιδίωμα των Λειψών: Συμβολή στην μελέτη της δωδεκανησιακής Ελληνικής», Δωδεκανησιακά Χρονικά 26 (Πρακτικά του ΙΗ΄ Πολιτιστικού Συμποσίου Δωδεκανήσου. Ρόδος, 4-7 Ιουλίου 2013), 593-643.

2014 Κωνσταντινίδου, Μ.: «Στοιχεία για το ιδίωμα της επαρχίας Άργους (Δυτική Αργολίδα)», Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας 11th International Conference of Greek Linguistics (Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2013), 830-842. (http://www.rhodes.aegean.gr/Assets/announcements/diafora/ICGL-Conf.html)

Χρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου, Ιώ Μανωλέσσου, Α. Τζαμάλη, Γ. Κατσούδα, Μ. Κωνσταντινίδου (επιμ.): «Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων. Τόμος Έκτος [Δείγμα]», 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, (25-28 Sept. 2014), Patras, Χ + 13 σελ.

2012 Κωνσταντινίδου, Μ. & Αικ. Τζαμάλη: «Οι πηγές του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών», Λεξικογραφικόν Δελτίον 26, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 279-382.

2012 Χρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου, Ιώ Μανωλέσσου, Γ. Κατσούδα & Μ. Κωνσταντινίδου (επιμ.): Λεξικογραφικόν Δελτίον 26, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ.

(υπό έκδ.) Κωνσταντινίδου, Μ.: «Βιθυνικά μικροτοπωνύμια από το Οδοιπορικό του Χρυσάνθου Νοταρά», Ονόματα 21 (Πρακτικά Α΄ Πανελλήνιας Διημερίδας της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας. Μνήμη Γ. Ν. Χατζιδάκι. Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, 11-12 Νοεμβρίου 2010), Αθήνα (Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία): 237-253.

(υπό έκδ.) Κωνσταντινίδου, Μ.: «Το μικρασιατικό ιδίωμα της Κίου Βιθυνίας», Λεξικογραφικόν Δελτίον Ακαδημίας Αθηνών, (περίπου 56 σελ.)

2010 Konstantinidou, M.: „Zur Klassifikation von Illokutionsakten“, Ε. Παπαδοπούλου & Ι. Ρεμεδάκη (επιμ.), Γλώσσα ψυχής άγγελος. Αφιέρωμα στην Ελευθερία Γιακουμάκη, Εκδόσεις Σήμα, Αθήνα 2010, 155-169.

(υπό έκδ.) Κωνσταντινίδου, Μ.: «Αρχαϊσμοί στο μεσσηνιακό γλωσσικό ιδίωμα», Μεσσηνιακά Χρονικά, Πρακτικά Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών «Άνω Μεσσηνία. Ιστορία και Πολιτισμός» (Καλαμάτα, 20-22 Νοεμβρίου 2009), (περίπου 20 σελ.)

2009 Κωνσταντινίδου, Μ.: «Διαλεκτικά Μικράς Ασίας: Γενικοί φωνητικοί και μορφοσυντακτικοί χαρακτήρες του νεοελληνικού ιδιώματος της Κίου Βιθυνίας», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 29, Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαΐου 2008), Θεσσαλονίκη 2009, 338-354.

2009 Σύνταξη υπομνήματος 16 σελ. για το έργο Ψηφιοποίηση του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής(εκδεδομένοι τόμοι Α΄-Ε΄2) της Ακαδημίας Αθηνών.

2008 Κωνσταντινίδου, Μ.: «Κύπρος – Βιθυνία: κοινά διαλεκτικά φαινόμενα», Νεοελληνική Διαλεκτολογία 5, Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας «Κυπριακή Διάλεκτος: συγχρονία και διαχρονία» (Αθήνα, 18-20 Μαΐου 2006), Αθήνα 2008, 293-368.

2008 Μερική επιμέλεια του ελληνόγλωσσου μέρους του τόμου «Οι νεοελληνικές διαλεκτικές ποικιλίες και η μελέτη τους στο ΚΕΝΔΙ–ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών. Έκδοση συνοδευτική της ομώνυμης εκπαιδευτικής πολυμεσικής εφαρμογής» (Υποέργο 5 του Έργου «Μνημεία Νεοελληνικού Λόγου»), Αθήνα 2008, Ακαδημία Αθηνών, 192 σελ.

2008 Χρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου, Χρ. Καραντζή-Ανδρειωμένου, Μ. Κωνσταντινίδου & Στ. Μπέης (επιμ.): «Κυπριακή διάλεκτος: Συγχρονία και διαχρονία», Πρακτικά Πέμπτου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας (Αθήνα, 18-20 Μαΐου 2006), Νεοελληνική Διαλεκτολογία 5, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ

2007 Κωνσταντινίδου, Μ.: «Το υποκοριστικό επίθημα -ί ως δηλωτικό ομοιότητας σε κυκλαδικά τοπωνύμια», Ονόματα 19, Πρακτικά Δ΄ Ονοματολογικού Συνεδρίου «Ονοματολογικά Κυκλάδων» (Τήνος, 20-22 Οκτωβρίου 2005), Αθήνα 2007, 261-278.

2005 Konstantinidou M.: „Degenerative lexikalische Reduplikation durch [m] im Anlaut: Eine eigenartige rhetorische Figur im Mundartgriechischen und Türkischen“, Ε. Butulussi & E. Karagiannidou & K. Zachu (eds.): Sprache und Multikulturalität. Festschrift für Professor Dorfmüller-Karpusa. University Studio Press, Thessaloniki 2005, 253-274

2005 Κωνσταντινίδου, Μ.: «Το γλωσσικό ιδίωμα της Προύσας Βιθυνίας», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 25, Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου 2004), Θεσσαλονίκη 2005, 324-335

2005 Κωνσταντινίδου, Μ.: «Μικρασιατικά ιδιώματα περιοχής Βιθυνίας και Ιωνίας. Αποτελέσματα μιας γλωσσικής αποστολής», Λεξικογραφικόν Δελτίον Ακαδημίας Αθηνών 25 (2005), 119-148.

2005 Κωνσταντινίδου, Μ.: Προφορική γλωσσική ύλη από το ιδίωμα της Κίου Βιθυνίας, Αθήνα 2005, 136 σελ., Αρχείο ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, αριθ. εισαγωγής 1483/2005.

2004 Κωνσταντινίδου, Μ.: «Παραμορφωτική αναδίπλωση λέξεων. Ένα διαλεκτικό σχήμα λόγου και ο λειτουργικός του ρόλος», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24, Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαΐου 2003), Θεσσαλονίκη 2004, 345-356.

2003 Κωνσταντινίδου, Μ.: Γλωσσική ύλη από ιδιώματα της Μικράς Ασίας. Προύσα και Ντερέκιοϊ Βιθυνίας, Σιμάβλο και Αλάκλισε Μυσίας, Αλάτσατα Ιωνίας, Αθήνα 2005, 567 σελ., Αρχείο ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, αριθ. εισαγωγής 1468/2003

2003 Konstantinidou, M.: „Semantische Relevanz von formalen Strukturen in der Dichtung: Der Fall des ′grammatischen Parallelismus′ “, Λεξικογραφικόν Δελτίον Ακαδημίας Αθηνών 24 (2003), 287-315.

2003 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Ομαδικός θάνατος στρατιωτών μετά από οινοποσία στην εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου», Προφορική ανακοίνωση στο 29ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 20-21 Μαΐου 2003), τόμ. περιλήψεων σ. 100.

2002 Κωνσταντινίδου, Μ.: Βιβλιοκρισία. Κ. Α. Γκουντάρα «Κάλαντα. Ιστορικά στοιχεία, παραδόσεις Δωδεκαημέρου και Πάσχα επαρχίας Αλμυρού», Εκδ. Ώρες, Βόλος 1993, Ελληνοχριστιανική Αγωγή 492 (2002), 188-189.

2002 Κωνσταντινίδου, Μ.: Βιβλιοκρισία. Κ. Α. Γκουντάρα «Η φορεσιά του Αλμυρού», Εκδ. Ώρες, Βόλος 1995 (β΄ έκδ.), Ελληνοχριστιανική Αγωγή 492 (2002), 188.

2002 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Η ‘σφαίρα του Δημοκρίτου’: Ένα αρχαίο ιατρικό όργανο προγνωστικό της έκβασης των νόσων», Προφορική ανακοίνωση στο 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 21-25 Μαΐου 2002), τόμ. περιλήψεων σ. 107

2001 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Ιατρικά θέματα στον Καρκαβίτσα: Μια εικόνα της ιατρικής στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», Προφορική ανακοίνωση στο 27ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 8-12 Μαΐου 2001), τόμ. περιλήψεων σ. 23.

2000 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Η επωδή: ένα από τα εργαλεία της λαϊκής θεραπευτικής», Προφορική ανακοίνωση στο 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 16-20 Μαΐου 2000), τόμ. περιλήψεων σ. 34.

1999 Κωνσταντινίδου, Μ.: «Η λογοτεχνία στο σχολείο», Ελληνοχριστιανική Αγωγή 465 (1999), 273-277

1999 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Η μορφή του ιατρού στη νεοελληνική ποίηση», Προφορική ανακοίνωση στο 25ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 4-8 Μαΐου 1999), τόμ. περιλήψεων σ. 21.

1998 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Στοιχεία ελληνικής λαϊκής ιατρικής από το ‘Γεωπονικόν’ του μοναχού Αγαπίου του Κρητός», 24ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 5-9 Μαΐου 1998), Τόμ. περιλήψεων σ. 94.

1997 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Περιστατικά βλαπτικής επίδρασης καρπών και οίνου φοινίκων στην αρχαιότητα», Προφορική ανακοίνωση στο 23ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 13-17 Μαΐου 1997), τόμ. περιλήψεων σ. 25.

1997 Konstantinidou, Magdalene: Sprache und Gefühl: Semiotische und andere Aspekte einer Relation [Γλώσσα και συναίσθημα: Σημειακές και λοιπές όψεις μιας σχέσης], Hamburg: Helmut Buske Verlag, σελ. VIII, 146 [Papiere zur Textlinguistik 71] ISBN-10: 3875481100. Ετεροαναφορές: 105

1996 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Η συμβολή των έργων τέχνης στην ιστορική σπουδή της ιατρικής. Από την Αναγέννηση στον 20ο αιώνα», Προφορική ανακοίνωση στο 22ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 7-11 Μαΐου 1996), τόμ. περιλήψεων σ. 25.

1995 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «“Μαινόμενον” μέλι: Περιστατικά οξείας δηλητηριάσεως στην αρχαιότητα», Προφορική ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο  Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 9-13 Μαΐου 1995), τόμ. περιλήψεων σ. 17.

1994 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Ιατροί στον Μακεδονικό Αγώνα», Προφορική ανακοίνωση στο 20ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 17-21 Μαΐου 1994), τόμ. περιλήψεων σ. 13.

1993 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Ο θεσμός των επαρχιακών ιατρών και η σημασία του στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος», Γραπτή ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 4-8 Μαΐου 1993), τόμ. περιλήψεων σ. 54.

1993 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Γουλιέλμος Βιλδ. Η προσφορά και η δράση ενός Βαυαρού ιατρού επί Όθωνος και Γεωργίου Α΄», Προφορική ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 4-8 Μαΐου 1993), τόμ. περιλήψεων σ. 13.

1992 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Μοναχικές αντιλήψεις για την προέλευση των νόσων κατά τον ΙΑ΄ αιώνα», Γραπτή ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 12-16 Μαΐου 1992), τόμ. περιλήψεων σ. 138.

1992 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Ασθένειες μοναχών στον παλαιότερο μοναχικό βίο από το ‘Λαυσϊακό’ του Παλλαδίου», Προφορική ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 12-16 Μαΐου 1992), τόμ. περιλήψεων σ. 68.

1990 Κωνσταντινίδου, Ειρ. & Μ. Κωνσταντινίδου: «Αναφορές σε ασθένειες στο έργο των δύο Σκιαθιτών διηγηματογράφων Α. Παπαδιαμάντη και Α. Μωραϊτίδη», Προφορική ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 8-12 Μαΐου 1990), τόμ. περιλήψεων σ. 30.

Ετεροαναφορές: Εκατόν σαρανταεπτά (147) σε διατριβές (διδακτορικές και επί υφηγεσία), μονογραφίες, άρθρα, εγκυκλοπαίδειες, πανεπιστημιακές παραδόσεις στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ρωσική, ουγγρική, πολωνική, λιθουανική, ουκρανική γλώσσα.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 106 71 Aθήνα
Τηλ. 211 2111 009

Fax: 210 3609 187

e-mail: mkonstantinidou@academyofathens.gr