Κωνσταντινίδου Μαγδαληνή


Κωνσταντινίδου Μαγδαληνή
Ερευνήτρια A' βαθμίδας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διαλεκτολογία, Λεξικογραφία, Σημασιολογία, Ονοματολογία

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1986-1992 Universität Bielefeld (Γερμανία). Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft: Μεταπτυχιακή έρευνα-Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στη γλωσσολογία. Θέμα διατριβής: „Aspekte der emotiven Bedeutung“ [Όψεις της βιωματικής/συγκινησιακής σημασίας]. Βαθμολογία διατριβής: „Οpus laudabile“. Επιβλέπων καθηγητής: Prof. Dr. János S. Petöfi.

1977-1982 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών: Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας με βαθμό «8,92 Άριστα».

1992 Ludwig-Maximilians-Universität zu München. Goethe Institut München i.A.: Grosses Deutsches Sprachdiplom [Μεγάλο Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας] με βαθμό «Άριστα».

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1995 European Council Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Υποτροφία για μετεκπαίδευση στην Ακαδημία Dillingen Βαυαρίας (διδακτική της ιστορίας της λογοτεχνίας και της διαλεκτικής λογοτεχνίας).

1982 Deutscher Akademischer Austauschdienst (D.A.A.D.): Υποτροφία για το πρόγραμμα Deutsch als Fremdsprache του Universtität Konstanz (Γερμανία).

1977-1981 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.): Υποτροφία για άριστη ακαδημαϊκή επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές.

1977 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.): Υποτροφία αριστείας για την 7η καλύτερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας

Ελληνική Εταιρεία Ονοματολογίας

Σὐλλογος του Επιστημονικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών 

Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων

International Society for the History of Medicine (1990-2004)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

2019- Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνήτρια Α' βαθμίδας.

2012-2019 Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνήτρια Β' βαθμίδας.

2008-2012 Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Ερευνήτρια Γ' βαθμίδας.

2001-2008 Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων: Επιστημονική συνεργάτις (απεσπασμένη επαιδευτικός από τη Β/θμια Εκπ/ση).

1994-2000 Ελληνική Πρεσβεία Βόννης, Γραφείο Συντονιστή Συμβούλων Εκπαίδευσης Δ.Ευρώπης. Γενικό Προξενείο Ντίσελντορφ, Εκαιδευτικό Τμήμα: απεσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ2 από την Β/θμια Εκπ/ση με διοικητικά καθήκοντα (Ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας των μονάδων ελληνόγλωσσης εκπ/σης Δ.Ευρώπης. Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας-Γερμανίας για θέματα εκπαίδευσης. Ευρωπαϊκό Σχολείο Βερολίνου: Όροι λειτουργίας Α' Τμήματος, διαβουλεύσεις ίδρυσης Β' Ελληνογερμανικού Τμήματος. Προγράμματα φιλοξενίας στελεχών γερμανικής εκπ/σης).

2000-2001, 1992-1995 Ράλλειο Λύκειο Θηλέων Πειραιά. Α' Λύκειο Λιβαδειάς. Α' Γυμνάσιο Καλλίπολης Πειραιά: εκπαιδευτικός ΠΕ2 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

1988-1991 Volkshochschule der Stadt Bielefeld. Τμήμα Γλωσσών: Επιστημονική συνεργάτις. Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

1983-1985 Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο Νέου Φαλήρου. Εσπερινό Τεχνικό-Επαγγελματικό Λύκειο Πειραιά: αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ΠΕ2 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Επιτόπια έρευνα και μελέτη γλωσσικών ιδιωμάτων. Καταγραφή γλωσσικού υλικού

2003 Ιδιώματα Βιθυνίας, Μυσίας, Ιωνίας (προσφυγικό υλικό από τον Ν. Θεσσαλονίκης).

2005 Ιδίωμα Κίου Βιθυνίας (προσφυγικό υλικό από την Νέα Κίο Αργολίδας).

2011 Ιδίωμα επαρχίας Άργους Ν. Αργολίδας.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

A. ΒΙΒΛΙΑ

1997 Konstantinidou, Magdalene. Sprache und Gefühl: Semiotische und andere Aspekte einer Relation [Γλώσσα και συναίσθημα: Σημειακές και άλλες όψεις μιας σχέσης]. (Papiere zur Textlinguistik 71). Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1997, σσ. VΙΙΙ+146. (Διδακτορική διατριβή αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη: Magdalene Konstantinidou. Aspekte der emotiven Bedeutung [Όψεις της βιωματικής/συγκινησιακής σημασίας]. Zugelassene Dissertation Universität Bielefeld, Bielefeld 1991]. (Ετεροαναφορές: 149).
            Κρίση: Dorfmüller-Karpusa, K. „Rezension Konstantinidou, Magdalene: Sprache und Gefühl. Hamburg: Buske, 1997“. Informationen Deutsch als Fremdsprache, Vol. 26, Heft 2/3, April/Juni 1999, iudicium Verlag, München, 239-241.

2021 Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων. Τόμος 7, τεύχος Α' διάλεξη-δόγης. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2021. [Σύνταξη 400 λημμάτων: διπλο--διπλοπενιά, διπρόσωπα-διπυρώνω, δισίκλα-διστριγάρω, διπλόσολος, διπλοφουχτιά, σσ. 295-330, 356-360, 338-339, 368-389, 342, Εκδοτική επιμέλεια. Τυπογραφική επιμέλεια].

2016 Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων. Τόμος 6 δε-διάλεκτος. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2016. [Σύνταξη 164 λημμάτων: δέντρομαι, δέομαι-δέρκομαι, Δέρνα-δεσοκόρδης, διάδεμα (Ι)-διάδομα, διάζι-διαζώνω, σσ. 107, 134-148, 157-180, 334-339, 342-348. Βιβλιογραφική επιμέλεια].

2012 Κανονισμός Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής (Λεξικογραφικόν Δελτίον της Ακαδημίας Αθηνών, Παράρτημα 6). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2012. [Μέλος επιτροπής αναθεώρησης του Κανονισμού Συντάξεως ΙΛΝΕ, 1933].

 

B. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

2003 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Γλωσσική ύλη από ιδιώματα της Μικράς Ασίας: Προύσα και Ντερέκιοϊ Βιθυνίας, Σιμάβλο και Αλάκλισε Μυσίας, Αλάτσατα Ιωνίας. 2003, σσ. 567. Αρχείο ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ. Αριθμός εισαγωγής 1468/2003.

2005 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Προφορική γλωσσική ύλη από το ιδίωμα της Κίου Βιθυνίας. 2005, σσ. 136. Αρχείο ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, Αριθμός εισαγωγής 1483/2005.

2011 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Γλωσσική ύλη από την πόλη του Άργους και τα χωριά Πυργέλα, Γυμνό, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Σκοτεινή, Πλατάνι, Βρούστι, Καρυά και Φρουσούνα της επαρχίας Άργους του Νομού Αργολίδας, Ι. 2011, σσ. 207. Αρχείο ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ. Αριθμός εισαγωγής 1539/2011.

 

Γ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ

2008 Χρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου, Χρ. Καραντζή-Ανδρειωμένου, Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου & Στ. Μπέης (εκδ.). Κυπριακή διάλεκτος: Συγχρονία και διαχρονία. Πρακτικά Πέμπτου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας (Αθήνα, 18-20 Μαΐου 2006), Νεοελληνική Διαλεκτολογία, τ. 5. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2008, σσ. 704.

2008 Οι νεοελληνικές διαλεκτικές ποικιλίες και η μελέτη τους στο ΚΕΝΔΙ–ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών. The Modern Greek dialectal varieties. Έκδοση συνοδευτική της ομώνυμης εκπαιδευτικής πολυμεσικής εφαρμογής. (Υποέργο 5 του Έργου «Μνημεία Νεοελληνικού Λόγου»). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2008, σσ. 192.

2012 Χρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου, Ι. Μανωλέσσου, Γ. Κατσούδα & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου (εκδ.). Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος Εικοστός Έκτος 2006-2012. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2012, σσ. 567.

2014 Χρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου, Ι. Μανωλέσσου, Αικ. Τζαμάλη, Γ. Κατσούδα, Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου (εκδ.). Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων. Τόμος Έκτος [Δείγμα]. Αθήνα: ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 2014, σσ. Χ+13 (4ο σχ.) [εκτός εμπορίου].

 

Δ. ΑΡΘΡΑ–ΜΕΛΕΤΕΣ

(υπό προετοιμασία) Καλλέργη Α., Κατσούδα Γ., Κωνσταντινίδου Μ. και Χ. Τσαγγαλίδης. «Μονολεκτικά αναδιπλωτικά σύνθετα: Μια περίπτωση εκφραστικής μορφολογίας στη Νέα Ελληνική». 16ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, 14-17 Δεκεμβρίου 2023 Θεσσαλονίκη), (ICGL 16).

(υπό έκδοση) Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Το ιδίωμα της νήσου Λέρου (Δωδεκανήσου). Λεξικογραφικόν Δελτίον της Ακαδημίας Αθηνών 27.

(υπό έκδοση) Καλλέργη Α., Κατσούδα Γ., Κωνσταντινίδου Μ., Τσαγγαλίδης Χ. «Παραγωγή εκφραστικών συνθέτων στη Νέα Ελληνική: η περίπτωση του λεξήματος ‘μαλάκας’ ως α΄ συνθετικού». Στα Πρακτικά του 44ου Διεθνούς Συνεδρίου Λειτουργικής Γλωσσολογίας (SILF 44) (Καλαμάτα, 17-20 Οκτωβρίου 2023).

(υπό έκδοση) Κωνσταντινίδου, Μαγδαληνή. «Συμβολή στην ονοματολογία της ορεινής Αρκαδίας. Τα τοπωνύμια του χωριού Ροεινόν Τριπόλεως». Στα Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Ονοματολογικού Συνεδρίου «Ονοματολογικά Πελοποννήσου» (Ανδρίτσαινα, 28-30 Ιουλίου 2023). Ονόματα (Επιστημονική Επετηρίδα της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας) 24.

(υπό έκδοση)  Κατσούδα, Γεωργία & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Ετυμολόγηση και γλωσσικές επαφές στη λεξικογραφία: συνήθεις πρακτικές και προβλήματα. Στο Proceedings of the Second International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor (Telloglion Fine Arts Foundation, November 8th-10th, 2019, Thessaloniki).

2023 Haritini Kallergi, Georgia Katsouda, Magdalene Konstantinidou & Anastasios Tsangalidis. “Expressivity in Modern Greek: Some morphological mechanisms for the expression of negative emotions”. In Jeffrey P. Williams (ed.), Expressivity in European Languages, Cambridge: Cambrigde University Press, 2023, 123-227.

2022 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Αρχαϊσμοί στο μεσσηνιακό γλωσσικό ιδίωμα». Στο Αφιέρωμα στον Νικόλαο Κοντοσόπουλο. Ονόματα (Επιστημονική Επετηρίδα της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας) 23 (2022): 155-176. (Ετεροαναφορές: 1).

2022 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Τα Λέρικα: Η γλωσσική ποικιλία της Λέρου». Στο Ν. Παναγιώτου, Δ. Μαντζούρης & Σ. Στασινού (εκδ.), Σκοποί της Λέρου. Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, 2022, 147-155.

2021 Γεωργία Κατσούδα & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Νεοελληνική ετυμολογία: νέα δεδομένα και ετυμολογική αναθεώρηση λεξιλογίου της Νεοελληνικής Κοινής». Στo Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Χρήστος Βλάχος, Αργύρης Αρχάκης, Δημήτρης Παπαζαχαρίου, Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Άννα Ρούσσου (εκδ.), Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL14), Πάτρα 5-8 Σεπτεμβρίου 2019, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021, 603-613.

2019 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Μικροτοπωνύμια της Βιθυνίας από νεοελληνικές διαλεκτικές πηγές». Ονόματα (Επιστημονική Επετηρίδα της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας) 22 (2019), 235-252.

2019 Γεωργία Κατσούδα & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Όψεις του ιταλικού/βενετικού δανεισμού στη Νέα Ελληνική». Στο Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (εκδ.), Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. Ασία, τ. 1, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ-ΙΝΣ (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη), 2019, 233-247. (Ετεροαναφορές: 5).

2018 Haritini Kallergi & Magdalene Konstantinidou. “Reduplicative constructions involving distortion: An overview of Greek data with emphasis on the echo-word construction”. Στο Aina Urdze (ed.), Non-Prototypical Reduplication. (Studia Typologica 22). Berlin: De Gruyter Mouton, 2018, 91-152. (Ετεροαναφορές: 6).

2017 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Βιθυνικά μικροτοπωνύμια από το Οδοιπορικό του Χρυσάνθου Νοταρά». Ονόματα 21 (Πρακτικά Ημερίδας για την Επέτειο της Τριακονταετηρίδας της Εταιρείας 2010 και Διημερίδας στη μνήμη Γ. Ν. Χατζιδάκι 2010). Αθήνα: Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία, 2017, 239-255.

2015 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Το γλωσσικό ιδίωμα των Λειψών: Συμβολή στην μελέτη της δωδεκανησιακής Ελληνικής». Δωδεκανησιακά Χρονικά 26 (Πρακτικά του ΙΗ' Πολιτιστικού Συμποσίου Δωδεκανήσου. Ρόδος, 4-7 Ιουλίου 2013), Ρόδος: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, 2015, 593-643.

2014 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Στοιχεία για το ιδίωμα της επαρχίας Άργους (Δυτική Αργολίδα)». Στο G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoullis, Ch. Papadopoulou, E. Vlachou (επιμ.), 11th International Conference on Greek Linguistics (Rhodes, 26-29 September 2013). Selected Papers/Πρακτικά. Rhodes: University of the Aegean, 2014, 830-842. (Ετεροαναφορές: 2).

2012 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου & Αικατερίνη Τζαμάλη. «Οι πηγές του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών». Λεξικογραφικόν Δελτίον 26. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 2012, 279-382. (Ετεροαναφορές: 13).

2011 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Το μικρασιατικό ιδίωμα της Κίου Βιθυνίας». Λεξικογραφικόν Δελτίον. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, (σσ. 56) (υπό έκδοση)

2010 Magdalene Konstantinidou. „Zur Klassifikation von Illokutionsakten“. Στο Ε. Παπαδοπούλου & Ι. Ρεμεδάκη (επιμ.), Γλώσσα ψυχής άγγελος. Αφιέρωμα στην Ελευθερία Γιακουμάκη. Αθήνα: Εκδόσεις Σήμα, 2010, 155-169.

2009 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Διαλεκτικά Μικράς Ασίας: Γενικοί φωνητικοί και μορφοσυντακτικοί χαρακτήρες του νεοελληνικού ιδιώματος της Κίου Βιθυνίας». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 29. (Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαΐου 2008). Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ., 2009, 338-354. Form E1 2006 (auth.gr) (Ετεροαναφορές: 12).              

2008 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Κύπρος–Βιθυνία: κοινά διαλεκτικά φαινόμενα». Στο Χρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου, Χρ. Καραντζή-Ανδρειωμένου, Μαγδ. Κωνσταντινίδου & Στ. Μπέης (επιμ.), Κυπριακή διάλεκτος: Συγχρονία και διαχρονία. Πρακτικά Πέμπτου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας (Αθήνα, 18-20 Μαΐου 2006). Νεοελληνική Διαλεκτολογία 5. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 2008, 293-368. (Ετεροαναφορές: 7).

2007 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Το υποκοριστικό επίθημα -ί ως δηλωτικό ομοιότητας σε κυκλαδικά τοπωνύμια». Ονόματα 19 (Πρακτικά Δ΄ Ονοματολογικού Συνεδρίου «Ονοματολογικά Κυκλάδων», Τήνος, 20-22 Οκτωβρίου 2005). Αθήνα: Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία, 2007, 261-278. (Ετεροαναφορές: 4).

2005 Magdalene Konstantinidou. „Degenerative lexikalische Reduplikation durch [m] im Anlaut: Eine eigenartige rhetorische Figur im Mundartgriechischen und Türkischen“. Στο Ε. Butulussi & E. Karagiannidou & K. Zachu (επιμ.), Sprache und Multikulturalität. Festschrift für Professor Dorfmüller-Karpusa. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005, 253-274. (Ετεροαναφορές: 1).

2005 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Το γλωσσικό ιδίωμα της Προύσας Βιθυνίας», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 25 (Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου 2004), Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ., 2005, 324-335. (Ετεροαναφορές: 9).

2005 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Μικρασιατικά ιδιώματα περιοχής Βιθυνίας και Ιωνίας. Αποτελέσματα μιας γλωσσικής αποστολής». Λεξικογραφικόν Δελτίον 25. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 2005, 119-148. (Ετεροαναφορές: 13).

2004 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Παραμορφωτική αναδίπλωση λέξεων. Ένα διαλεκτικό σχήμα λόγου και ο λειτουργικός του ρόλος». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24. (Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαΐου 2003), Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ., 2004, 345-356. (Ετεροαναφορές: 5).

2003 Konstantinidou, Magdalene: „Semantische Relevanz von formalen Strukturen in der Dichtung: Der Fall des ′grammatischen Parallelismus′ “, Λεξικογραφικόν Δελτίον 24. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ, 2003, 287-315. (Ετεροαναφορές: 1).

 

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

2003 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Ομαδικός θάνατος στρατιωτών μετά από οινοποσία στην εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου». Προφορική ανακοίνωση στο 29ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 20-21 Μαΐου 2003), τόμ. περιλήψεων σ. 100.

2002 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Βιβλιοκρισία. Κ. Α. Γκουντάρα: Κάλαντα. Ιστορικά στοιχεία, παραδόσεις Δωδεκαημέρου και Πάσχα επαρχίας Αλμυρού, Εκδ. Ώρες, Βόλος 1993». Ελληνοχριστιανική Αγωγή 492 (2002), 188-189.

2002 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Βιβλιοκρισία. Κ. Α. Γκουντάρα: Η φορεσιά του Αλμυρού, Εκδ. Ώρες, Βόλος 1995 (β΄ έκδ.)». Ελληνοχριστιανική Αγωγή 492 (2002), 188.

2002 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Η ‘σφαίρα του Δημοκρίτου’: Ένα αρχαίο ιατρικό όργανο προγνωστικό της έκβασης των νόσων». Προφορική ανακοίνωση στο 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 21-25 Μαΐου 2002), τόμ. περιλήψεων σ. 107.

2001 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Ιατρικά θέματα στον Καρκαβίτσα: Μια εικόνα της ιατρικής στην Ελλάδα του 19ου αιώνα». Προφορική ανακοίνωση στο 27ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 8-12 Μαΐου 2001), τόμ. περιλήψεων σ. 23.

2000 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Η επωδή: ένα από τα εργαλεία της λαϊκής θεραπευτικής». Προφορική ανακοίνωση στο 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 16-20 Μαΐου 2000), τόμ. περιλήψεων σ. 34.

1999 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Η λογοτεχνία στο σχολείο». Ελληνοχριστιανική Αγωγή  465 (1999), 273-277.

1999 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Η μορφή του ιατρού στη νεοελληνική ποίηση». Προφορική ανακοίνωση στο 25ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 4-8 Μαΐου 1999), τόμ. περιλήψεων σ. 21.

1998 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Στοιχεία ελληνικής λαϊκής ιατρικής από το ‘Γεωπονικόν’ του μοναχού Αγαπίου του Κρητός». 24ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 5-9 Μαΐου 1998), Τόμ. περιλήψεων σ. 94.

1997 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Περιστατικά βλαπτικής επίδρασης καρπών και οίνου φοινίκων στην αρχαιότητα». Προφορική ανακοίνωση στο 23ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 13-17 Μαΐου 1997), τόμ. περιλήψεων σ. 25.

1996 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Η συμβολή των έργων τέχνης στην ιστορική σπουδή της ιατρικής. Από την Αναγέννηση στον 20ο αιώνα». Προφορική ανακοίνωση στο 22ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 7-11 Μαΐου 1996), τόμ. περιλήψεων σ. 25.

1995 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «“Μαινόμενον” μέλι: Περιστατικά οξείας δηλητηριάσεως στην αρχαιότητα». Προφορική ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο  Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 9-13 Μαΐου 1995), τόμ. περιλήψεων σ. 17.

1994 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Ιατροί στον Μακεδονικό Αγώνα». Προφορική ανακοίνωση στο 20ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 17-21 Μαΐου 1994), τόμ. περιλήψεων σ. 13.

1993 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Ο θεσμός των επαρχιακών ιατρών και η σημασία του στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος». Γραπτή ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 4-8 Μαΐου 1993), τόμ. περιλήψεων σ. 54.

1993 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Γουλιέλμος Βιλδ. Η προσφορά και η δράση ενός Βαυαρού ιατρού επί Όθωνος και Γεωργίου Α'». Προφορική ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 4-8 Μαΐου 1993), τόμ. περιλήψεων σ. 13.

1992 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Μοναχικές αντιλήψεις για την προέλευση των νόσων κατά τον ΙΑ΄ αιώνα». Γραπτή ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 12-16 Μαΐου 1992), τόμ. περιλήψεων σ. 138.

1992 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Ασθένειες μοναχών στον παλαιότερο μοναχικό βίο από το ‘Λαυσϊακό’ του Παλλαδίου». Προφορική ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 12-16 Μαΐου 1992), τόμ. περιλήψεων σ. 68.

1990 Ειρήνη Κωνσταντινίδου & Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. «Αναφορές σε ασθένειες στο έργο των δύο Σκιαθιτών διηγηματογράφων Α. Παπαδιαμάντη και Α. Μωραϊτίδη». Προφορική ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 8-12 Μαΐου 1990), τόμ. περιλήψεων σ. 30.

1990 Magdalene Konstantinidou. Pronominalisierung und Textkohärenz. Uniνersität Bielefeld. Fakultät für Linguistik und Literaturwischenschaft, 1990, σσ. 13+πίνακας 1 [Mεταπτυχιακή μελέτη]

1986 Magdalene Konstantinidou. Umschrift mit lateinischen Buchstaben, deutsche Übersetzung und Stukturanalyse von Sätzen aus dem japanischen Märchen „Tsuru no ongaeshi - Die Dankbarkeit des Kraniches“ [Μεταγραφή με λατινικό αλφάβητο, μετάφραση στην Γερμανική και δομική ανάλυση προτάσεων από το ιαπωνικό παραμύθι Η ευγνωμοσύνη του γερανού]. Universität Bielefeld, 1986, σσ. 13 [Μεταπτυχιακή μελέτη]

1981 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Μοναστηριακές αντιλήψεις του Συμεών του Νέου Θεολόγου από τις ‘Κατηχήσεις’ του. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήνα, 1981, σσ. 118. [Πτυχιακή διατριβή. Βαθμός: «Άριστα». Επιβλέπων καθηγητής: Αθ. Κομίνης]

1981 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Η ΙΣΤ΄ ραψωδία του Σεφερικού ‘Μυθιστορήματος’: Ερμηνευτική προσέγγιση. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήνα, 1981, σσ. 45 [Πτυχιακή διατριβή. Βαθμός: «Λίαν καλώς». Επιβλέπων καθηγητής: Καρυοφύλλης Μητσάκης]

1981 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Γιώργος Σεφέρης και Thomas S. Eliot. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήνα, 1981, σσ. 94. [Πτυχιακή διατριβή. Βαθμός: «Λίαν καλώς». Επιβλέπων καθηγητής: Καρυοφύλλης Μητσάκης].

1980 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Ο Ιωάννης Βηλαράς και η γλωσσική του ιδεολογία. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήνα, 1980, σσ. 28 [Προπτυχιακή μελέτη. Βαθμός: «Άριστα». Επιβλέπων καθηγητής: Βασίλειος Φρ. Τωμαδάκης]

1979 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Ο παλαιότερος μοναχικός βίος από το ‘Λαυσϊακό’ του Παλλαδίου. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήνα 1979, σσ. 115 [Προπτυχιακή διατριβή. Βαθμός: «Άριστα». Επιβλέπων καθηγητής: Αθ. Κομίνης]

1978 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Είναι ο Θαλής ο Μιλήσιος σοφός, επιστήμων, φιλόσοφος ή πάντα ταύτα και διατί; Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα, 1978, σσ. 33 [Προπτυχιακή μελέτη. Βαθμός: «Άριστα». Επιβλέπων καθηγητής: Κων. Βουδούρης]

1977 Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου. Εισήγηση στην ποιητική συλλογή του Κωστή Παλαμά «Η Ασάλευτη Ζωή». Α' Λύκειο Θηλέων Πειραιά. Πειραιάς, 1977, σσ. 12 [μελέτη]

 

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ

Διακόσιες είκοσι οκτώ (228) ετεροαναφορές στο ατομικό επιστημονικό μου έργο στην Γλωσσολογία (αριθμός ετεροαναφορών έως 8/12/2023) σε διδακτορικές διατριβές, διατριβές επί υφηγεσίᾳ, μονογραφίες, άρθρα, ερευνητικά προγράμματα, εγκυκλοπαίδειες γλωσσολογίας/πραγματολογίας, πανεπιστημιακές παραδόσεις κλπ.

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Αλεξάνδρου Σούτσου 22
Κολωνάκι
106 71 Αθήνα

Τηλ.: 211 211 1019

e-mail: mkonstantinidou@academyofathens.gr