Έρευνα

H Aκαδημία Aθηνών υπήρξε ο πρώτος ερευνητικός φορέας της χώρας

Ψηφιακή Ακαδημία

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών».

Βιβλιοθήκη

Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών "Ιωάννης Συκουτρής"

  • 01/03/2017
    Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας

Από τις ψηφιακές συλλογές της Ακαδημίας Αθηνών


Εκδηλώσεις

  • 09/03/2017 2.967η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017, ώρα 11.00
  • 03/03/2017 2.969η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017, ώρα 11.00
  • 23/02/2017 2.966η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 11.00
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το Βιβλιοπωλείο της Aκαδημίας Αθηνών

Πρόσφατη Έκδοση