Μέλη

Τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών

Έρευνα

H Aκαδημία Aθηνών υπήρξε ο πρώτος ερευνητικός φορέας της χώρας

Βιβλιοθήκη

Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών "Ιωάννης Συκουτρής"

Βιβλιοπωλείο

Το Βιβλιοπωλείο της Ακαδημίας Αθηνών

Επικαιρότητα

Διεθνές συνέδριο με τίτλο The “Future of the Past”: Why Classical Studies still matter, 23 - 26 Νοεμβρίου 2022

Ψηφιακή Ακαδημία

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών».

Εκδηλώσεις

  • 31/05/2023 Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: «Euclid’s Elements as an Aristotelian Science» (Ben Morison, 31/5/2023)
  • 30/05/2023 Τρίτη 30 Μαΐου 2023, ώρα 19.00, Συνεδρία υποδοχής της Καθηγήτριας κ. Rena Bizios (Ειρήνης Ρένας Μπίζιου) ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών
  • 25/05/2023 3157η Συνεδρία της Ολομέλειας Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023, ώρα 11.00 π.μ.
  • 18/05/2023 3156η Συνεδρία της Ολομέλειας Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023, ώρα 11.00 π.μ.
  • 16/05/2023 Σεμινάριο Ιστορίας Δικαίου την Τρίτη 16 Μαΐου 2023, 17.00-19.00, στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ