Έρευνα

H Aκαδημία Aθηνών υπήρξε ο πρώτος ερευνητικός φορέας της χώρας

Ψηφιακή Ακαδημία

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών».

Βιβλιοθήκη

Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών "Ιωάννης Συκουτρής"

  • 17/02/2017
    Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων

Από τις ψηφιακές συλλογές της Ακαδημίας Αθηνών


Εκδηλώσεις

  • 09/02/2017 2.963η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 11.00
  • 02/02/2017 2.963η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 11.00
  • 22/12/2016 Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 18:00
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το Βιβλιοπωλείο της Aκαδημίας Αθηνών

Πρόσφατη Έκδοση