Νεοελληνικά Ιστορικά, Τόμος Τρίτος, Αθήνα 2013


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ
Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Στρατηγικές επιβίωσης τον καιρό της Επανάστασης του 1821 στις Κυκλάδες.  Ο υποπρόξενος της Ολλανδίας στη Σαντορίνη Χριστόδουλος Γίζης, σ. 11-61
Αριστείδης Στεργέλης, Νέες αρχειακές πληροφορίες για το δράμα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, σ. 63-73
Κατερίνα Μπρέγιαννη, Εκσυγχρονιστικά πρότυπα έναντι προστατευτικών μέτρων; Μεσοπολεμικές πρακτικές για την ελληνική αγροτική οικονομία, σ. 75-104
Έλσα Κοντογιώργη, "Η πύκνωσις του αραιοτάτου βασιλείου των κολλίγων" της Χαλκιδικής.  Η αποκατάσταση των προσφύγων για το μετοχειακό ζήτημα κατά τον μεσοπόλεμο, σ. 105-167
Απόστολος Γεωργιάδης, Το δίκαιο και η νομική επιστήμη υπό το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, σ. 169-188
Σωτήρης Ριζάς, Η υποψηφιότητα της Ελλάδας για ένταξη και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη νότια Ευρώπη, σ. 189-210

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Χερσαίες συγκοινωνίες στην Ελλάδα.  Όψεις διαχείρισης του χώρου
Κατερίνα Μπρέγιαννη, Εισαγωγή, σ. 213-217
Φωτεινή Ασημακοπούλου, Η τεχνική ορολογία στα στρατιωτικά περιοδικά του 19ου αιώνα: προβλήματα ερμηνείας, σ. 219-240
Αντώνης Αντωνίου, Η πολιτική δημοσίων έργων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, σ. 241-278
Δημήτριος Κ. Αποστολόπουλος, Ο πρώτος σιδηρόδρομος του Ελληνικού Κράτους.  Από τον ατμοκίνητο σιδηρόδρομο Αθηνών -Πειραιώς στον "Ηλεκτρικό" Κηφισιάς - Πειραιά, σ. 279-304
Μαργαρίτα Δρίτσα, Συγκοινωνίες και Τουριστικά Ανάπτυξη.  Σημειώσεις Ιστορίας, σ. 305-322

ΜΝΗΜΗ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΛΙΑ, σ. 323-328