Αρχές και προσωπικό


Eφορευτική Eπιτροπή

Πρόεδρος: Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας
Eπόπτης: Kωνσταντίνος Σβολόπουλος 
Τακτικά Μέλη: Δημήτριος Σκαρβέλης, Kωνσταντίνος Σβολόπουλος,  Χρύσα Μαλτέζου, Νικηφόρος Διαμαντούρος
Αναπληρωματικά Μέλη: Εμμανουήλ Ρούκουνας, Κική Δημουλά 

Προσωπικό

Διευθύνων
Σωτήριος Pιζάς (τηλ. 210 3664 603), e-mail: sorizas@academyofathens.gr

Eρευνητικό Προσωπικό
Μαρία Σπηλιωτοπούλου (τηλ. 210 3664 618), e-mail: mspil@academyofathens.gr
Ευαγγελία Καρούζου (τηλ. 210 3664 619), e-mail: ekarusu@academyofathens.gr
Ελισάβετ Κοντογιώργη (τηλ. 210 3664 616), e-mail: ekont@academyofathens.gr
Αικατερίνη Μπρέγιαννη (τηλ. 210 3664 620), e-mail: cbregiann@academyofathens.gr
Δημήτριος Κ. Αποστολόπουλος (τηλ. 210 3664 662), e-mail: dapost@academyofathens.gr
 

Άμισθοι Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη 
Κάλλια Καλλιατάκη 
Χρήστος Λούκος