Αρχές και προσωπικό


Eφορευτική Eπιτροπή

Πρόεδρος: Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας
Eπόπτης:    Νικηφόρος Διαμαντούρος
Τακτικά Μέλη:   Παναγιώτης ΒοκοτόπουλοςΔημήτριος ΣκαρβέληςΧρύσα Μαλτέζου, Νικηφόρος Διαμαντούρος,
Αναπληρωματικά Μέλη: Εμμανουήλ ΡούκουναςΜιλτιάδης Χατζόπουλος

Προσωπικό

Διευθύνων
Σωτήριος Pιζάς (τηλ. 210 3664 603), e-mail: sorizas@academyofathens.gr

Eρευνητικό Προσωπικό
Μαρία Σπηλιωτοπούλου (τηλ. 210 3664 618), e-mail: mspil@academyofathens.gr
Ευαγγελία Καρούζου (τηλ. 210 3664 619), e-mail: ekarusu@academyofathens.gr
Ελισάβετ Κοντογιώργη (τηλ. 210 3664 616), e-mail: ekont@academyofathens.gr
Αικατερίνη Μπρέγιαννη (τηλ. 210 3664 620), e-mail: cbregiann@academyofathens.gr
Δημήτριος Κ. Αποστολόπουλος (τηλ. 210 3664 662), e-mail: dapost@academyofathens.gr
Γεώργιος Εμμ. Καλπαδάκης (τηλ. 210 3664 617), e-mail: gkalpadakis@academyofathens.gr

 

Άμισθοι Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη 
Κάλλια Καλλιατάκη 
Χρήστος Λούκος