Εκδόσεις


Όλα τα δημοσιεύματα της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων και των Γραφείων Ερευνών διατίθενται στο Βιβλιοπωλείο της Ακαδημίας, Πανεπιστημίου 25-29 (Στοά Κοραή), τηλ. 2103239381, καθώς και στα βιβλιοπωλεία του ΜΙΕΤ (Αθήνα: Αμερικής 13 και Θεσσαλονίκη: Τσιμισκή 11) και της "Πολιτείας" (Ασκληπιού 1).