Η Ελληνική Πολιτική στη Μεσοπολεμική Περίοδο


Υπεύθυνος προγράμματος: Σωτήρης Ριζάς, Ερευνητής Α΄

Κατάσταση της βιβλιογραφίας
Η πολιτική ιστορία της Μεσοπολεμικής περιόδου (1923-1940), σε αντίθεση με την βιβλιογραφία που υπάρχει στο πεδίο της διπλωματικής ιστορίας, της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας και της πολιτικής επιστήμης ή ειδικών θεμάτων (βενιζελισμός, σχέσεις στρατού και πολιτικής), δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο μιας συνθετικής μελέτης μετά την έκδοση το 1955 του δίτομου έργου του Γρηγορίου Δαφνή, Η Ελλάς μεταξύ των δύο πολέμων, Ίκαρος, Αθήνα 1955.

Βασικές κατευθύνσεις
Η πολιτική ιστορία της Μεσοπολεμικής περιόδου προσεγγίζεται μέσω των ακόλουθων  ζητημάτων:
Κοινωνική αστάθεια/Εισροή των προσφύγων.
Πολιτική αστάθεια/χαμηλή θεσμική νομιμοποίηση:
Κληρονομιά του διχασμού, διασύνδεση στρατού και πολιτικής, κουλτούρα επεμβάσεων.
Αναζήτηση της ανάπτυξης ως μέσου κοινωνικής και πολιτικής σταθεροποίησης.
Κρίση και πτώση του κοινοβουλευτισμού ως συνέπεια της διπλής αποτυχίας να επιτευχθεί πολιτική διευθέτηση μεταξύ των δύο παρατάξεων του διχασμού και κοινωνική σταθερότητα μέσω οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής τη δεκαετία του 1930.

Πηγές
Η διαθεσιμότητα αρχειακών πηγών εμφανίζεται διευρυμένη ώστε να επιτρέπει την ανάληψη ευρύτερης συνθετικής απόπειρας για την ελληνική εσωτερική πολιτική στο Μεσοπόλεμο.
Διαθέσιμες από παλαιότερα αρχειακών πηγών που έχουν ήδη αξιοποιηθεί στη βιβλιογραφία:
Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Μουσείο Μπενάκη
Αρχείο Ιωάννη Μεταξά, Γενικά Αρχεία του Κράτους
Διαθέσιμες από παλιότερα αρχειακές πηγές που δεν έχουν αξιοποιηθεί εκτεταμένα σε εργασίες πολιτικής ιστορίας και απόκεινται σε πλήρεις σειρές στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών όπως:
Αρχεία Foreign Office, Γενική πολιτική αλληλογραφία, FO 371
Αρχεία Foreign Office, Βρετανικής πρεσβείας Αθηνών, FO 286
Αρχεία State Department, Greece’s Internal Affairs, 1910-1929
Αρχεία State Department, Greece’s Internal Affairs, 1930-1939
Αρχειακές συλλογές ελληνικής προέλευσης που αποδόθηκαν πρόσφατα στην έρευνα όπως:
Αρχείο Παναγή Τσαλδάρη, Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής
Αρχείο Γεωργίου Καφαντάρη, Εθνική Βιβλιοθήκη
Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, 1917-1928, Γενικά Αρχεία του Κράτους
Αρχείο τέως Βασιλικών Ανακτόρων, Γενικά Αρχεία του Κράτους

Εκ νέου προσέγγιση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας  και αποδελτίωση του αθηναϊκού τύπου (ενδεικτικά αναφέρονται οι ημερήσιες εφημερίδες Καθημερινή, το Ελεύθερον Βήμα, τα Αθηναϊκά Νέα, η Εστία, ο Ριζοσπάστης αλλά και περιοδικές εκδόσεις όπως η Πειθαρχία και η Εργασία).