Περιγραφικός κατάλογος γερμανικών στρατιωτικών αρχείων Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου


GERMAN SEIZED RECORDS-Divisions, G.S.R./T315/30-2312, 1940-1945

Υπεύθυνος προγράμματος: Δημήτριος Αποστολόπουλος

Το πρόγραμμα επεξεργάζεται τμήμα των German Seized Records, που αφορούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και την έκδοση περιγραφικού τόμου-καταλόγου. Τα αντίγραφα (σε μικροταινίες) του αρχειακού αυτού υλικού προμηθεύτηκε το ΚΕΙΝΕ κατά τη δεκαετία του 1980 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν κατασχέσει το σχετικό υλικό μετά τον Πόλεμο. Στο μεταξύ το πρωτότυπο αρχείο έχει επιστραφεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και βρίσκεται στο στρατιωτικό αρχείο του Φράιμπουργκ (Militärarchiv Freiburg).

Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα των μικροταινιών, που έχει επιλεγεί για το ερευνητικό πρόγραμμα, αφορά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των μεραρχιών (Divisions, G.S.R./T315/30-2312, 1940-1945) και περιλαμβάνει την ακόλουθη θεματολογία:

 • Έγγραφα της 1ης μεραρχίας τεθωρακισμένων, 1940-43.
 • Έγγραφα της 1ης ορεινής μεραρχίας (αντίσταση στην Ελλάδα, ανατολικό μέτωπο), 1942-43.
 • Έγγραφα-χάρτες- ημερήσιες διαταγές - υπομνήματα δραστηριοτήτων - χάρτες θέσεων του αντιπάλου της 1ης ορεινής μεραρχίας (στρατιωτικές επιχειρήσεις Βαλκανίων και Ελλάδος), 1943-44.
 • Έγγραφα-χάρτες της 2ης μεραρχίας τεθωρακισμένων, 1940-41.
 • Υπομνήματα δραστηριοτήτων, διαταγές και θέματα ανεφοδιασμού της 4ης ορεινής μεραρχίας (η προέλαση στα Βαλκάνια), 1940-41.
 • Έγγραφα της 5ης ορεινής μεραρχίας (επίθεση στη Γραμμή-Μεταξά), 1941.
 • Υπομνήματα δραστηριοτήτων της 5ης μεραρχίας τεθωρακισμένων, 1940-41.
 • Υπομνήματα δραστηριοτήτων της 6ης ορεινής μεραρχίας, 1940-41, 1941-42 και έγγραφα σχετικά με την κατάληψη-κατοχή της Αθήνας, 1941. Έγγραφα και χάρτες της 6ης ορεινής μεραρχίας σχετικά με την κατάληψη της Κρήτης, 1941.
 • Έγγραφα της 9ης μεραρχίας τεθωρακισμένων, 1941-42.
 • Έγγραφα της 11ης αεροπορικής εκστρατευτικής μεραρχίας (επιχειρήσεις σε Αιγαίο, Χαλκίδα, Λαμία, Κόρινθο, Μέγαρα), 1942.
 • Έγγραφα-διαταγές-δραστηριότητες της 22ης μεραρχίας πεζικού (κινήσεις προς Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη, Β. Αφρική / επιχειρήσεις σε Δωδεκάνησα και Σάμο, εμπλοκές και αντιστασιακή δραστηριότητα στην Κρήτη), 1942-43.
 • Έγγραφα της 50ης μεραρχίας πεζικού (προέλαση στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και στη Θεσσαλονίκη, γενικά επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά και εκστρατεία στη Ρωσία - προέλαση από Ελλάδα σε Βουλγαρία), 1940-41.
 • Έγγραφα της 72ης μεραρχίας πεζικού (μεταφορά από Ρουμανία σε Νευροκόπι, Δράμα, Καβάλα), 1940-41. Στη συνέχεια μεταφορά από Καβάλα σε Ρωσία, 1941-42.
 • Έγγραφα της 73ης μεραρχίας πεζικού (εκστρατεία στα Βαλκάνια, κατοχή στην Ελλάδα, κυβέρνηση Τσολάκογλου), 1941.
 • Έγγραφα της 104ης μεραρχίας καταδρομών (μεταφορά από Σερβία σε Ελλάδα, «Επιχείρηση Montenegro»), 1943.
 • Έγγραφα της 117ης μεραρχίας καταδρομών (μεταφορά σε Αθήνα, Χαλκίδα, Θήβα, κατάσταση στην Πελοπόννησο, κατάσταση στη Γιουγκοσλαβία), 1943-45.

 Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αναδεικνύει ένα όχι τόσο εύκολα προσβάσιμο αρχείο, που αφορά άμεσα τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Σημειώνεται σχετικά ότι τα γερμανικά αρχεία αρκετές φορές απουσιάζουν από την έρευνα και για το λόγο αυτό η αξιοποίηση του υλικού αυτού αποκτά ιδιαίτερη σημασία.