Η κοινωνική πολιτική της Κοινωνίας των Εθνών στην Ελλάδα


Υπεύθυνη: Ελισάβετ Κοντογιώργη, Διευθύντρια Ερευνών

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί το έργο των διαφόρων ειδικών Επιτροπών και αποστολών της Κοινωνίας των Εθνών που έδρασαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1922-1932. Στόχος του προγράμματος είναι η συστηματική συγκέντρωση τεκμηριωτικού υλικού για να αναλυθεί ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων σχετικών με την υγεία, τους πρόσφυγες, τη διακίνηση γυναικών και παιδιών και την εξασφάλιση της ευημερίας των παιδιών, και να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο κατέστη δυνατή η υλοποίηση των προτάσεων των ειδικών απεσταλμένων της Κοινωνίας των Εθνών από το κράτος.

Συμμετοχή σε συνέδρια

2010 - Στο επιστημονικό συμπόσιο Ξένοι μετανάστες στην Ελλάδα. Πληγή ή πρόοδος της «Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας» (10-11 Δεκεμβρίου 2010 ανακοίνωση της Ελισάβετ Κοντογιώργη με τίτλο «Η κοινωνία των Εθνών και το trafficking στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου».

2012 - Στο συνέδριο «Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των προσφύγων». Οι πρόσφυγες στην πόλη από το 1912 μέχρι σήμερα,το οποίο διοργάνωσε το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς ( 23-25 Νοεμβρίου 2012), ανακοίνωση της Ελισάβετ Κοντογιώργη με θέμα «Η κατάσταση της δημόσιας υγείας στη Θεσσαλονίκη και οι προτάσεις του Οργανισμού Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών για την οργάνωση υγειονομικών υπηρεσιών (1922-1932)».

2013 - Στο Γ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Δήμου Σερρών με θέμα "Οι Σέρρες και η περιοχή τους, 100 χρόνια από την απελευθέρωση (1913-2013)", Σέρρες (17 - 19 Οκτωβρίου 2013) ανακοίνωση της Ελισάβετ Κοντογιώργη με θέμα «Διεθνείς οργανισμοί και δημόσια υγεία στο νομό Σερρών κατά τον Μεσοπόλεμο».

Δημοσιεύσεις

2013 - Ελισάβετ Κοντογιώργη, «Η κατάσταση της δημόσιας υγείας στη Θεσσαλονίκη και οι προτάσεις της Επιτροπής Οργάνωσης Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών για την αναδιοργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών (1922-1932)» στο «Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των προσφύγων». Οι πρόσφυγες στην πόλη από το 1912 μέχρι σήμερα, Πρακτικά συνεδρίου Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς (23-25 Νοεμβρίου 2012), Θεσσαλονίκη 2013, σ. 182-199