Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού, Τόμος Τρίτος, Αθήνα 2003


Περιεχόμενα

Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Επιλογές από την Αλληλογραφία Αλεξάνδρου Λυκούργου - Δημητρίου Βερναρδάκη, σ. 7-35
Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Ο Βασίλειος Τρύφ. Οικονομίδης ως αστικολόγος, σ. 37-46
Ηλίας Ν. Αρναούτογλου, Νικόλαος Ε. Γερακάρης (1782-1842), σ. 47-63
Λύντια Τρίχα, Πρώιμοι δικηγορικοί σύλλογοι στην Αθήνα τον 19ο αιώνα, σ. 65-115
Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Αντωνίου Μανούσου επιστολή (19 Αυγ. 1856) προς τον Ιάκωβο Πολυλά. Δοκίμιο για την γλώσσα και αντιγραφή πεζών έργων του Ιωάννη Βηλαρά, σ. 117-139
Ελένη Δ. Μπελιά, Ο Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων παράγων και φορέας εκπαιδευτικής πολιτικής 1869-1886, σ. 141-186
Catherine Bregianni, La metonymie litteraire. Representation de l'espace economique dans la litterature grecque XIX - XX siecles, σ. 187-207
V. KARCAYANNI - KARABELIA, De la "lecon d'ouverture du cours de la langue et de litterature grecques modernes a la Faculte des Lettres de l'Universite de Paris, par Hubert Pernot (11 decembre 1912) ", σ. 209-218
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η αντίσταση των Ελλήνων στην επίθεση του Άξονα και η Κύπρος (Οκτώβριος 1940 - Μάιος 1941), σ. 219-235
Μαρία Σπηλιωτοπούλου, SOE: Στρατολόγηση Ελλήνων στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή (1941-1944), σ. 237-282
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Ο ρόλος της προσωπικότητας στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής: Η περίπτωση του Αλέξη Κύρου, 1953-1954, σ. 283-307
Μαριέττα Μινώτου, Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των ευρωπαϊκών επιλογών (1957-1959): Η απόφαση της κυβέρνησης Κ. Καραμανλή για τη σύνδεση με την Ε.Ο.Κ., σ. 309-354
Σωτήρης Ριζάς, Κοινοβουλευτισμός ή "εκτροπή"; Η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση και η πολιτική κρίση 1964-1967, σ. 355-378
Π. Μάτσης, Κατάλογος βιβλίων της βιβλιοθήκης του Δημητρίου Ν. Χατζίσκου, αποκειμένων στη Βιβλιοθήκη του ΚΕΙΝΕ, σ. 379-424
Δημοσιεύματα ΚΕΙΝΕ, σ. 425-426