Νεοελληνικά Ιστορικά, Tόμος Πρώτος, Αθήνα 2008


Περιεχόμενα

Catherine Bregianni, Images narratives ioniennes du XIXe siecle et abstraction de l'espace: Solomos, Polylas, Theotokis, σ. 13-34
Ελισάβετ Κοντογιώργη, Η προσέγγιση της Αγγλικανικής με την Ελληνική ανατολική Εκκλησία κατά την περίοδο του βουλγαρικού ζητήματος. Η συμβολή του Αρχιεπισκόπου Σύρου και Τήνου Αλεξάνδρου Λυκούργου, σ. 35-110
Φωτεινή Ασημακοπούλου, Κώστας Χατζής, Σπουδαστές στη Γαλλία, μηχανικοί στην Ελλάδα. Ο κόσμος των Ελλήνων μηχανικών, 19ος - αρχές 20ού αιώνα, σ. 111-130
Σωτήρης Ριζάς, Πολιτική κρίση και οικονομική πολιτική 1963-1966. Ανάπτυξη και αναδιανομή στην προδιδακτορική Ελλάδα, σ. 131-180
Κική Δημουλά, Καπνός αναθρώσκων, σ. 181-184

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Σωτήρης Ριζάς, Εισαγωγή, σ. 187-190
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Οι επιπτώσεις της γερμανικής εισβολής στα Βαλκάνια στην εξέλιξη της επιχείρησης Barbarosa υπό το φως της απόρρητης έκθεσης Robertson, σ. 191-206
John Iatrides, Rival Visions: The Government in Exile and the Resistance Movement, April 1941-April 1944, σ. 207-234
Γιώργος Α. Καζαμίας, Πόλεμος και Κοινοβούλιο. Η Βουλή των Κοινοτήτων και ο επισιτισμός της Ελλάδας, Αύγουστος 1941 - Οκτώβριος 1944, σ. 235-250
Φαίδρα Κουτσούκου, Πτυχές της γερμανικής πολιτιστικής πολιτικής στην κατοχική Ελλάδα: Η πολιτική εξάπλωσης της γερμανικής γλώσσας, σ. 251-282
Σεβαστή Χρηστίδου, Οικονομικός εθνικισμός στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Φόρος Περιουσίας στην Τουρκία: Η οικονομική αφαίμαξη των μειονοτήτων, σ. 283-330

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Βρετανική διοίκηση ελληνικών πληθυσμών, 19ος - 20ός αιώνας. Νέες θεματολογίες της διεθνούς βιβλιογραφίας, σ. 333-354