Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη. Επιτομές εγγράφων


Αριστ. Στεργέλλης (επιμ.), "Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη. Επιτομές εγγράφων", τόμος Β', Αθήνα 2002, 441 σ., ISBN: 960-7099-46-Χ. € 35.00