Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32). Φάκελοι 35-56. Έγγραφα των ετών 1833-1835


Φιλ. Γλύτσης, Χρ. Λούκος, Ελένη Μπελιά (επιμ.), "Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32). Φάκελοι 35-56. Έγγραφα των ετών 1833-1835", Tόμος B', Aθήνα 1979, 818 σ. € 15.00