Γραφείο Ερευνών της Επιστήμης της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής


Ίδρυση και σκοπός:

To Εργαστήριο Ερεύνης της Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1994, στεγάζεται στο Ίδρυμα Ιατρικών και Βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και λειτουργεί υπό την διεύθυνση του καθηγητή και Ακαδημαϊκού κ. Πάνου Α. Λιγομενίδη. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η έρευνα των εννοιών και σχέσεων της Επιστήμης της Πληροφορίας, καθώς και η ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων εφαρμογής της Πληροφορικής, ιδιαιτέρως στην ανάλυση της ιατρικής απεικόνισης και την διάγνωση του καρκίνου. 
Η βασική επιδίωξη είναι η ανεύρεση μη επεμβατικής μεθόδου πρώιμης, προληπτικής, και υψηλής αξιοπιστίας διαγνώσεως του καρκίνου (για οζίδια 5 έως 15 χιλιοστά στον πνεύμονα) με οικονομικώς προσιτά μέσα και με εύχρηστες διαδικασίες, ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή της μέσω ευρείας εκτάσεως Προγραμμάτων Πληθυσμιακής Προληπτικής Ιατρικής με φορητές διαγνωστικές μονάδες και μέσω δικτύου τηλεϊατρικής. Ιδιαιτέρως επιδιώκεται, με χαμηλού κόστους πληθυσμιακό διαγνωστικό έλεγχο, ο εντοπισμός σε πολύ πρώιμο στάδιο της αναπτύξεως του καρκίνου, η έγκαιρη παραπομπή στον ακτινολόγο-πνευμονολόγο ιατρό, και η παρακολούθηση περιπτώσεων υψηλού κινδύνου η ιδιάζουσας αμφιβολίας, περιπτώσεις οι όποιες θα περνούσαν ίσως απαρατήρητες μέχρι να είναι πολύ αργά. 
Επιπλέον, πρόσφατα ολοκληρώθηκε το σύστημα Ιπποκράτης-μστ το οποίο ενισχύει την διαγνωστική διαδικασία στον καρκίνο του μαστού προσφέροντας ψηφιακά εργαλεία παρατήρησης και επεξεργασίας της μαστογραφίας, επιτρέποντας την βήμα-βήμα αξιολόγηση της επικινδυνότητας των υπόπτων μικροαποτιτανώσεων, αξιοποιώντας την κατά περίπτωση εμπειρογνωμοσύνη τού χρήστη, και επιτρέποντας την προσμέτρηση και τον συμψηφισμό σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την ηλικία, το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, και τυχόν κλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις της ασθενούς.

Εφορευτική Επιτροπή
Μέλη: Γεώργιος Κοντόπουλος, Λουκάς ΧριστοφόρουΑθανάσιος Φωκάς, Χρήστος Ζερεφός

Επόπτης:  -----------------
 

Συνεργάτες
Καψιμαλάκου Σμαράγδα, Ιατρός
Δρ Σπύρου Γεώργιος, Ειδικός Ιατρικής Πληροφορικής
Φρίγγας Αντώνιος MSc, Ειδικός Πληροφορικής Υγείας

Διεύθυνση Επικοινωνίας
Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6597161, 210-6597159