Συλλογή μικροταινιών


Η συλλογή μικροταινιών συγκροτείται στα πλαίσια συγκέντρωσης ανέκδοτων πηγών για την ιστορία του νεώτερου ελληνισμού και περιλαμβάνει κυρίως αρχειακές σειρές με έγγραφα υπηρεσιακών αρχείων ξένων κρατών καθώς και εφημερίδες και περιοδικά.