Μικροταινίες αρχειακών συλλογών


Η συλλογή μικροταινιών συγκροτείται στo πλαίσιo συγκέντρωσης πρωτογενών πηγών για την ιστορία του νεότερου ελληνισμού και περιλαμβάνει τις μικροταινίες αρχειακών συλλογών (αρχειακών σειρών υπηρεσιακών αρχείων ξένων κρατών) καθώς και τις μικροταινίες εντύπων (εφημερίδων και περιοδικών του ελληνισμού).