Εκδόσεις


ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Α) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» – ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ISSN: 1108-3816)

 

Τόμος 1 (1987)  € 16.50

Τόμος 2-3 (1994) € 16.50

Τόμος 4 (1998)   € 16.50

Τόμος 5 (2001)   € 16.00

Τόμος 6 (2006)   € 16.00

Τόμος 7 (2007)   € 17.00

Τόμος 8-9 (2009) € 18.00

Τόμος 10-11 (2017) € 48.00

Τόμος 1 (1987)   € 16.50

Τόμος 2-3 (1994 € 16.50

Τόμος 4 (1998)   € 16.50

Τόμος 5 (2001)   € 16.00

Τόμος 6 (2006)   € 16.00

Τόμος 7 (2007)   € 17.00

Τόμος 8-9 (2009)    € 18.00

Τόμος 10-11 (2017) € 48.00

Τόμος 12 (2022)   € 50.00

Β) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Αρ. 1 – ΑΝΝΑ ΑΜΗΡΑ, Για να γεράσουμε όλοι καλύτερα. Επιμέλεια - Πρόλογος Γρηγόρη Κ. Γκιζέλη. Αθήναι 1986, σ. 96 € 5.00

A. AMIRA, Old and Young: Towards a better old age. Athens 1988, σ. 90    € 5.00

Αρ. 2 – Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος. Υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού. Αθήνα 1990, σ. 165           (εξαντλήθηκε)

Αρ. 3 – Οι νέοι και η τρίτη ηλικία. Αθήναι 1991, σ. 171       € 10.00

Αρ. 4 – Ο δημόσιος τομέας: Επιπτώσεις από την ένταξη στην ΕΟΚ και προοπτικές. Αθήνα 1993, σ. 102        € 10.00

Αρ. 5 – Η Ελληνική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Επιπτώσεις από την ένταξη στην ΕΟΚ και προοπτικές. Αθήνα 1993, σ. 223       € 10.00

Αρ. 6 – Η ανάπτυξη της Θράκης: Προκλήσεις και προοπτικές. Β΄ έκδ. Αθήνα 1995, σ. 232    € 10.00

Αρ. 7 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Η πολεμική προπαρασκευή της Ελλάδος, 1923-1940. Αθήναι 1998, σ. 208           € 8.00

Αρ. 8 – ΒΑΣΟΣ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, Η συμμετοχή της Ελλάδος στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Τόμος Α΄. Αθήνα 1998, σ. 352        € 17.00

–  ΣΟΦΟΚΛΗΣ  Γ.  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΟΥΣΗΣ, Η συμμετοχή της Ελλάδος στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Τόμος Β΄. Αθήνα 1998, σ. 162  € 16.50

Αρ. 9 – Αποκέντρωση  και Αυτοδιοίκηση. Διαπιστώσεις –  Προτάσεις. Αθήνα 2000, σ. 397    € 17.50

Αρ. 10 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ, Μετανάστευση και Διεθνές Δίκαιο. Η Δράση του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αθήνα 2008, σ. 242 ISBN: 978-960-404-025-1         € 26.00

Αρ. 11 – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΙΖΕΛΗΣ, Το πελατειακό σύστημα, η ελληνική γραφειοκρατία και οι παράγοντες διαμόρφωσης της ελληνικής ιδιαιτερότητας. Αθήνα 2009, σ. 125 ISBN: 978-960-404-161-9         € 5.00

Αρ. 12 – Το Δουκάτο του Αιγαίου - Il Ducato dell’Egeo. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης (Νάξος – Αθήνα 2007). Επιστημονική επιμέλεια Ν. Γ. Μοσχονάς και Μ.-Γ. Λίλυ Στυλιανούδη. Αθήνα 2009,

σ. 475 ISBN: 978-960-404-167-1       € 21.00

Αρ. 13 – Πληθυσμιακές τάσεις και προοπτικές: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρακτικά Συνεδρίου. Αθήνα 13-14 Μαρτίου 2009. Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας – Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών. Αθήνα 2011, σ. 364 ISBN: Ακαδημία Αθηνών 978- 960-404-225-8 ISBN: Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών 978-960-87751-3-8      € 10.00

Αρ. 14 – Σειρά: Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Όψεις του Αγροτικού Χώρου της Ελληνικής Κοινωνίας

14/1 ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ, Μετανάστευση και γαμήλια αγορά. Μεικτοί γάμοι Ελλήνων αγροτών με γυναίκες από την Αλβανία. Μια εμπειρική έρευνα στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας για την περίοδο 1990-2005. Αθήνα 2011, σ. 115 ISBN: 978-960-404-220-3  € 7.50

14/2 ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ, Αγροτική κρίση, εργασιακή ανασφάλεια και κοινωνική αβεβαιότητα στους νέους αγρότες. Έρευνα στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας 1997-2001. Αθήνα 2013, σ. 190 ISBN: 978-960-404-275-3      € 14.50

14/3 ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ, Αδιέξοδα και απελπισία στην ελληνική ύπαιθρο: οι αυτοκτονίες των αγροτών. Έρευνα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας 1994-2008. Αθήνα 2016, σ. 180 ISBN: 978-960-404-317-0  € 25.00

Αρ. 15 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Θέματα Πολιτειολογίας και Πολιτικής. Αθήνα 2012, σ. 120 ISBN: 978-960-404-234-0         € 7.00

Αρ. 16 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-Φ. ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ο συμβολισμός του χώρου της αρχαίας Ελλάδος. Αθήνα 2012, σ. 82 ISBN: 978-960-404-239-5      € 8.00

Αρ. 17 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ, Εμπορία Ανθρώπων: Ποινική Καταστολή και Προστασία των Δικαιωμάτων των Θυμάτων (Συγχρόνως ανάλυση του Νόμου-Προτύπου του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων). Αθήνα 2014, σ. 171 ISBN: 978-960-404-276-0      € 13.00

Αρ. 18 – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΚΕΡΗΣ, Κρίση, θεσμοί, ταυτότητες και νεολαία στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Αθήνα 2018, σ. 260 ISBN: 978-960-404-348-4      € 17.00

Αρ. 19 – ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΒΕΡΕΒΗ, Οι μετασχηματισμοί της ταυτότητας του εκπαιδευτικού στην εποχή της κρίσης. Αθήνα 2020, σ. 270 ISBN: 978-960-404-378-1      € 18.00

Αρ. 20 - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, Διεθνική οικογένεια και σύγχρονη μετανάστευση. Η περίπτωση των οικιακών εργατριών από τις βαλκανικές και ανατολικο-ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα. Αθήνα 2021, σ. 175 ISBN: 978-960-404-390-3   € 15.00