Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022


 

 

  • Kληροδότημα Πραξιτέλους και Σοφίας Αργυροπούλου

Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Πραξιτέλους & Σοφίας Αργυροπούλου

  • Κληροδότημα Φώτη Στεφάνου

Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία ή στις Η.Π.Α. στον κλάδο των Πολιτικών Επιστημών

  • Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως (A)

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Κλασικής Αρχαιολογίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα

  • Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως (B)

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ενέργειας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.

  • Κληροδότημα Ιπποκράτη Καραβία

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Θεολογίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.