Αρχεία και Χειρόγραφα


Στο ΚΕΜΝΕ απόκεινται από δωρεές προς την Ακαδημία συλλογές πρωτότυπου αρχειακού υλικού και χειρόγραφοι κώδικες:

 • Κτηματολόγιο (Catastico Particolare) της περιοχής Ναυπλίου κατά τη δεύτερη Βενετοκρατία στην Πελοπόννησο
 • Έγγραφα της Κρητικής οικογένειας Χορτάτση της Σμύρνης (17ος-19ος αι.)
 • Δύο χειρόγραφοι κώδικες του 18ου αι. (Ευσταθίου Πονδίου Άπαντα, Βοσπορομαχία)
 • Επιστολαί διαφόρων του Ιωάννη Οικονόμου Λαρισσαίου
 • Χειρόγραφα του Ιωάννη Βηλαρά
 • Αρχείο Οικονόμων (Κωνσταντίνου, Σοφοκλή και Στεφάνου)
 • Κατάλοιπα του Γρηγορίου Γ. Παππαδοπούλου (1817-1873)
 • Κατάλοιπα του Ξενοφώντος Σιδερίδη (1851-1929)
 • Κατάλοιπα του Κωνσταντίνου Αμάντου (1874-1960)
 • Κατάλοιπα του Μιλτιάδη Ισαάκ Νομίδη (ΜΙΣΝ) (1884-1959)
 • Συλλογή θρακικού υλικού του Αναστασίου Κ. Π. Σταμούλη
 • Κατάλοιπα του Γεωργίου Λαΐου (1907-1978)