Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά


Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 1 (1984)

Περιεχόμενα

 • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., Ιστορικά σχόλια σε επιγραφές, επιγράμματα, χαράγματα και ενθυμήσεις της Μονής Δουσίκου. Συμβολή στην ιστορία της Μονής, σ. 9-70, πίν. Α΄-ΛΒ΄
 • Κόλια Ιωάννα, Θεσσαλικά χειρόγραφα σε ξένες βιβλιοθήκες, σ. 71-79, πίν. ΛΓ΄-ΛΘ΄
 • Λάππας Κώστας, Τα Προσκυνητάρια της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων, σ. 80-125, πίν. Μ΄-ΜΓ΄
 • Στάθη Πηνελόπη, Το ανέκδοτο Οδοιπορικό του Χρύσανθου Νοταρά, σ. 127-280, πίν. ΜΔ΄-ΜΖ΄+1 χάρτ.
 • Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ελένη, Νικόλαος Κριτίας. Βιογραφικά και εργογραφικά, σ. 281-402, πίν. ΜΗ΄-ΝΑ΄
 • Σταμούλη Ρόδη-Αγγελική, Οι οικογένειες της Κοινότητας της Πρέβεζας (1741), σ. 403-418, πίν. ΝΒ΄-ΝΣΤ΄ και Ι-ΙV
 • Παπαδημητρίου Γεώργιος Α., Η "κράλαινα των Τριβαλών" και ο κωδικογράφος Θεόκτιστος (±1340), σ. 419-451, πίν. ΝΖ΄-Ο΄
 • Μανούσακας Μανούσος Ι., Αυτόγραφο γράμμα (1617) του Κυρίλλου Λουκάρεως στον Ολλανδό λόγιο David de Wilhem, σ. 453-461, πίν. ΟΑ΄-ΟΒ΄

Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 2 (1986)

Περιεχόμενα

 • Μανούσακας Μανούσος Ι., Νέα στοιχεία για την πρώτη μετάφραση της Καινής Διαθήκης στη δημοτική γλώσσα από το Μάξιμο Καλλιουπολίτη, σ. 7-70
 • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., Ο άγιος Νικόλαος ο Νέος της Βουναίνης (Ι΄ αι.). Συμπληρωματικά στοιχεία, ανέκδοτα αγιολογικά κείμενα Μαξίμου (1620) κ.ά., σ. 71-148, πίν. Α΄-Μ΄
 • Στάθη Πηνελόπη, Η ελληνική μετάφραση της χωρογραφίας του Στεφάνου Λουζινιάν και τα σχετικά σημειώματα του Χρυσάνθου Νοταρά, σ. 149-162, πίν. ΜΑ΄-ΜΔ΄
 • Τσουγκαράκης Δημήτριος, Πληροφορίες και έγγραφα για την εκκλησία της Κρήτης από δύο κώδικες του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας (πρώτο μισό του 18ου αιώνα), σ. 163-195
 • Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ελένη, Νικόλαος Κριτίας. Βιογραφικά και εργογραφικά, σ. 197-303
 • Λάππας Κώστας, "Νουθεσίαι πατρός προς υιόν". Μια ανέκδοτη μετάφραση του Κωνσταντίνου Οικονόμου, σ. 305-340, πίν. ΜΕ΄-ΜΗ΄
 • Γεδεών Μανουήλ Ι., Μείον έτους - Πλέον έτους, σ. 341-357
 • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., Ο άγιος Νικόλαος ο Νέος της Βουναίνης (Ι΄ αι.). Προσθήκη, σ. 359-361, πίν. ΜΘ΄-Ν΄

Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 3 (1990)

Περιεχόμενα

 • Μανούσακας Μανούσος Ι., Η "Διδασκαλία Χριστιανική κατ' ερωταπόκρισιν", αγνοημένο αυτόγραφο έργο (1780) του Ιωάννου Μπενιζέλου. Η αλληλογραφία του συγγραφέα (1780-82) με το Δωρόθεο Βουλησμά και η ιδιοποίηση και έκδοση (1841) του έργου από τον Προκόπιο Δενδρινό, σ. 7-96
 • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., Ο άγιος Αχίλλιος Λαρίσης. Ο αρχικός ανέκδοτος βίος (Θ΄ αι.) και η μεταγενέστερη διασκευή του (ΙΓ΄ αι.). Ανέκδοτα υμνογραφικά κείμενα (Ιωσήφ Υμνογράφου, Μανουήλ Κορινθίου, Αναστασίου Γορδίου), σ. 97-213, πίν. Α΄-ΚΓ΄
 • Κόλια Ιωάννα, Αθανάσιος ιερομόναχος ο εξ Αγράφων (1656;-1719). Η επιστολογραφία του, σ. 215-254, πίν. Α΄-Δ΄
 • Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ελένη, Συμβολή στην ιστορία της οικονομικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής ζωής της Λάρισας κατά την Τουρκοκρατία, σ. 255-332, πίν. Α΄-ΙΣΤ΄
 • Τσουγκαράκης Δημήτριος, Η σιτική πολιτική της Βενετίας στην Κρήτη τον 13ο-14ο αιώνα. Παραγωγή, διακίνηση και τιμές του σιταριού, σ. 333-385, σχ. 1-7
 • Αubineau Μichel, Un recueil de textes "Chrysostomiens", Notamment d'homélies Pascales. Le codex Pharmakidi 22 (s. ΧVΙ), σ. 387-395, πίν. Ι-ΙV
 • Στάθη Πηνελόπη, Το αρχείο, η εργογραφία και ο λόγος "Τις ο Κιζ κουλέ και τις ο Λέανδρος" του Ξ. Α. Σιδερίδη, σ. 397-419, πίν. Α΄-Η΄
 • Mango Cyril, The work of M. I. Nomidis in the Vefa Kilise Camii, Istanbul (1937-38), σ. 421-429, πίν. Ι-ΙV
 • Παπαδημητρίου Γ. - Λάππας Κ. - Στάθη Πηνελόπη, Τα κατάλοιπα του Μ. Ισ. Νομίδη (ΜΙΣΝ), σ. 431-453, πίν. Α΄-Δ΄

Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 4 (1992)

Περιεχόμενα

 • Μανούσακας Μανούσος Ι., Το μοναδικό ελληνικό προικοσύμφωνο (1548) από τα Χανιά, σ. 7-21
 • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., Η Μονή του Οσίου Λουκά. Έλεγχος και κριτική της αξιοπιστίας και ερμηνείας των πηγών, σ. 23-80, πίν. Α΄-ΚΓ΄
 • Κόλια Ιωάννα, Αθανάσιος ιερομόναχος ο εξ Αγράφων (†1719). Η επιστολογραφία του, σ. 81-159
 • Στάθη Πηνελόπη, Η Θυσία του Αβραάμ στην καραμανλίδικη βιβλιογραφία, σ. 161-168, πίν. Α΄-Η΄
 • Τσουγκαράκης Δημήτριος, Two cases of mistaken identity among the metropolitans of Corfu in the twelfth century, σ. 169-176
 • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., Ο Άγιος Βησσαρίων, μητροπολίτης Λαρίσης (1527-1540) και κτίτορας της Μονής Δουσίκου. Ανέκδοτα αγιολογικά και άλλα κείμενα, σ. 177-282, πίν. Α΄-ΛΒ΄
 • Πατρινέλης Χρίστος Γ., Επιστολές του Ιππολύτου Βάρελη και του Μανουήλ Γλυτζούνη, Ελλήνων εκδοτών στη Βενετία, σ. 283-319
 • Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ελένη, Greek women, 16th-19th century: The travellers' view, σ. 321-403, πίν. Ι-ΧΧΙV

Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 5 (1996)

Μνήμη Λέανδρου Βρανούση

Περιεχόμενα

 • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., Προλογικό σημείωμα, σ. 9-13
 • Σφυρόερας Βασίλειος Β., Λέανδρος Βρανούσης (1921-20 Απρ. 1993), σ. 15-28
 • Μανούσακας Μανούσος Ι., Η "Περιγραφή" του Σινά και αι πηγαί αυτής, σ. 29-43
 • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., Αναστασίου Παπαβασιλοπούλου, Ανέκδοτο έμμετρο Προσκυνητάριον της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους (1722), σ. 45-95
 • Τουρτόγλου Μενέλαος Α., Τα "τυχηρά παίγνια" στα βυζαντινά νομικά κείμενα, σ. 97-100
 • Πατρινέλης Χρίστος Γ., Πρώιμες ιστορικές μαρτυρίες για την Κοζάνη, τη Σιάτιστα και άλλες Κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας (1660), σ. 101-142
 • Αγγέλου Άλκης, Μια διερευνητική περιπλάνηση στους δύσβατους χώρους της νεοελληνικής γλωσσικής παιδείας, σ. 143-196
 • Ήμελλος Στέφανος Δ., Μυρμιδονιά και Φαραονιά. Ένα παραμύθι από την Κω και ο μύθος του Ερυσίχθονος, σ. 197-222
 • Βαγιακάκος Δικαίος Β., Αρχαία Ελληνικά εις τας νεοελληνικάς διαλέκτους Α΄, σ. 223-282
 • Αποστολόπουλος Δημήτρης Γ., Το "Μέγα Νόμιμον" και ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων, σ. 283-293
 • Κόλια Ιωάννα, Παρατηρήσεις στην χρονολόγηση μιας επιστολής του Αναστασίου Γορδίου (1663 ή 1683;), σ. 295-305
 • Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ελένη, Οι οικογένειες Λικινίου και Περδικάρη. Μελέτη βιογραφική και γενεαλογική, σ. 307-379
 • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., "Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων". Είναι ο Πρόλογός της (στ. 1-9) νόθος και οβελιστέος;, σ. 381-386
 • Τσουγκαράκης Δημήτριος, Το ερευνητικό πρόγραμμα "Τα μοναστήρια της Ελλάδας. 1. Τα μοναστήρια της Κρήτης", σ. 387-402
 • Σταμούλη Ρόδη-Αγγελική, Η συνθήκη της Πρέβεζας (25 Δεκ. 1800) και η απήχησή της στα 1828, σ. 403-454

Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 6 (2000)

Περιεχόμενα

 • Πατρινέλης Χρίστος Γ., Το σχέδιο αντιτουρκικής εκστρατείας του μητροπολίτη Τιμοθέου (1572) και άλλα σχετικά κείμενα, σ. 9-35
 • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., Διήγησις Βεφά και Μιχρής. Ανωνύμου ανέκδοτο στιχούργημα ΙΖ΄ αι., σ. 37-110
 • Αλεξανδροπούλου Όλγα, Η ελληνική Μονή Αγίου Νικολάου στη Μόσχα. Στοιχεία από την ιστορία των ελληνορωσικών σχέσεων στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, σ. 111-154
 • Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ελένη, Ελληνικά περιηγητικά κείμενα (16ος-19ος αι.), σ. 155-180
 • Στάθη Πηνελόπη, Χρυσάνθου Νοταρά "Προθεωρία εις τους Νόμους", σ. 181-278
 • Λάππας Κώστας, Οι "Νύχτες" του Γιουγκ. Μια μεταφραστική απόπειρα του Κων. Τζιγαρά (1819-1820), σ. 279-304
 • Σταμούλη Ρόδη-Αγγελική, Πολιτικές κινητοποιήσεις των Πρεβεζάνων μετά τον "χαλασμό" (1798-1801), σ. 305-398
 • Αραμπατζής Γιώργος, Δέσποινα Αλήθεια. Ο ποιητής Λεονάρδος Ντελλαπόρτας (ΙΔ΄-ΙΕ΄ αι.) και η αρχαία ελληνική παιδεία στην Κρήτη, σ. 399-404
 • Αbstracts-Resumés, σ. 405-409
 • Ευρετήριο, σ. 411-433

Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 7 (2004)

Περιεχόμενα

 • Λάππας Κώστας, Η αλληλογραφία του Γ. Ριζάρη με τον Α. Κοραή. Ευεργετισμός και παιδεία στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, σ. 9-36
 • Στάθη Πηνελόπη, Αλλαξοπατριαρχείες στον Θρόνο της Κωνσταντινούπολης (17ος-18ος αι.), σ. 37- 66
 • Καρανάσιος Χαρίτων, Η αποπομπή του Σεβαστού Κυμινήτη από την Πατριαρχική Ακαδημία και η ίδρυση του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας, σ. 67- 81
 • Λαμπρινός Κώστας Ε., Οι γυναίκες της ανώτερης τάξης στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Νομικο-κοινωνική θέση, αντιλήψεις, συμπεριφορές (16ος-17ος αι.), σ. 83-142
 • Τσουγκαράκης Δημήτριος - Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ελένη, Ανέκδοτα χαράγματα και επιγραφές από ναούς και μονές της Κρήτης, σ. 143-206
 • Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., Η βιβλιοθήκη των εντύπων της Ιεράς Μονής Διονυσίου, σ. 207-226
 • Σταμούλη Ρόδη, Συμβολή στην προσωπογραφία του Ιονίου. Η οικογένεια Αλεάνδρη και ο ανταποκριτής του Ρήγα Λαυρέντιος, σ. 227-292
 • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., Ο άγιος Γρηγόριος επίσκοπος Άσσου (β΄μισό του ΙΒ΄αιώνα) και τα αγιολογικά του κείμενα (κριτική έκδοση), σ. 293-365
 • Abstracts-Resumés, σ. 367-372
 • Ευρετήριο, σ. 373-390

Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 8 (2006)

Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου «Νεοελληνική Επιστολογραφία (16ος-19ος αι)», Αθήνα, 20-21 Μαρτίου 2003

Περιεχόμενα

 • Λαΐου Αγγελική, Προσφώνηση, σ. 11-12
 • Λάππας Κώστας, Προσφώνηση, σ. 13-14
 • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., Η αρχαία ελληνική και βυζαντινή παράδοση στη νεοελληνική επιστολογραφία: μια επισκόπηση, σ. 17-28
 • Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη Νίκη, Η βυζαντινή παρακαταθήκη στη νεοελληνική επιστολογραφία. Η περίπτωση του Ευγενίου Γιαννούλη, σ. 29-44
 • Αποστολόπουλος Δημήτρης Γ., Η επιστολογραφία του Αλεξάνδρου και του Νικολάου Μαυροκορδάτου: το πρόβλημα της πατρότητας 43 επιστολικών κειμένων, σ. 45-54
 • Καρανάσιος Χαρίτων, Μορφή, περιεχόμενο και χρήση των επιστολών του Αθανασίου Γορδίου, σ. 55-70
 • Παΐζη-Αποστολοπούλου Μάχη, Ένα ιδιωτικό αρχείο αλληλογραφίας μετατρέπεται σε επιστολάριο. Μια περίπτωση του 18ου αιώνα, σ. 71-90
 • Στάθη Πηνελόπη, Γράμματα και πρόσωπα στο 18ο αιώνα. Αλληλογραφία από τη συλλογή του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου Κωνσταντινούπολης, σ. 91-108
 • Λασιθιωτάκης Μιχάλης, Επιστολογραφία και ρητορική στον Γραμματοφόρο του Φραγκίσκου Σκούφου, σ. 111-124
 • Καρπόζηλου Μάρθα, Ανιχνεύοντας το πρότυπο και καταγράφοντας την τύχη του Επιστολαρίου του Κορυδαλέα, σ. 125-150
 • Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος Ε., Τα έντυπα επιστολάρια της Βενετίας (1757-1832), σ. 151-168
 • Στασινοπούλου Μαρία, Ξαναδιαβάζοντας το Επιστολάριο του Δημητρίου Δάρβαρη, σ. 169-180
 • Παπαθεοδώρου Γιάννης, "Η ανάγνωσις των τερπνών γραμμάτων". Ρητορική τέχνη και αστική ηθική στο Επιστολάριον (1843) του Γρηγορίου Παλαιολόγου, σ. 181-196
 • Γιακωβάκη Νάσια, Ένας νέος ρόλος για την επιστολογραφία: η συμβολή της στη διαμόρφωση της νεοελληνικής δημόσιας σφαίρας στις αρχές του 19ου αιώνα, σ. 199-230
 • Φραγκίσκος Εμμ. Ν., Τα όρια του ιδιωτικού στην αλληλογραφία Κοραή και η υπέρβασή τους, σ. 231-244
 • Λάππας Κώστας, Κοινωνικές ιεραρχίες και ιδεολογία στην αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Οικονόμου, σ. 245-256
 • Πολέμης Δημήτριος Ι., Η θρησκειολογική διάσταση στις επιστολές του Θεόφιλου Καΐρη, σ. 257-268
 • Παναγιωτόπουλος Βασίλης, Η ελληνόφωνη επιστολογραφία στο Αρχείο του Αλή πασά, σ. 269- 286
 • Ασδραχάς Σπ. Ι., Αλληλογραφία και αφήγηση. Διοικητικές αυθεντίες και διωκόμενοι (ιη΄- αρχές ιθ΄αι.), σ. 287-298
 • Λιάτα Ευτυχία Δ., Με "μυστικές γραφές" και "τίμιες" οι εντιμότατοι πραγματευτές αλληλογραφούν και νεγκοτσιάρουν τον 18ο αιώνα, σ. 301-316
 • Κρεμμυδάς Βασίλης, "Τιμιώταται κυρ Κόστα, ασπάζομαι αδελφικώς". Η αλληλογραφία ως απόλυτο εργαλείο της εμπορικής πράξης (1800-1850), σ. 317-328
 • Μανδυλαρά Άννα, "Αγαπητέ πάτερ προσκυνώ". Η εμπορική επιστολή: έγραφο, κείμενο-τεκμήριο (1840-1860), σ. 329-338
 • Αγγελομάτη- Τσουγκαράκη Ελένη, Η διακίνηση της αλληλογραφίας στην Ανατολική Μεσόγειο (14ος-19ος αι.), σ. 339-374
 • Πρόγραμμα του Συμποσίου, σ. 375-378
 • Ευρετήριο σ. 381-400

Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 9 (2008)

Περιεχόμενα

 • Κώστας Λαμπρινός, Τα προνόμια και τα σπαθιά. Κοινωνικές μεταβολές και στρατολόγηση στη βενετοκρητική ύπαιθρο (16ος-17ος αι.), σ. 9-59
 • Κώστας Λάππας, Συμβολή στη μελέτη των πηγών των έντυπων Επιστολαρίων του 18ου αιώνα, σ. 61-118
 • Χαρίτων Καρανάσιος, Το Χρονικό της Πωγωνιανής, σ. 119-142Χαρίτων Καρανάσιος, Το Χρονικό της Πωγωνιανής, σ. 119-142
 • Δέσποινα Βλάμη, Βρετανικό εμπόριο και διπλωματία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Levant Company στη Θεσσαλονίκη, 1792-1825, σ. 143-267
 • Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Σέργιος Μυστάκης, ο Μετσοβίτης διδάσκαλος των ελληνικών γραμμάτων (α΄ μισό ΙΘ΄ αι.), σ. 269-291
 • Δημήτρης Τσουγκαράκης – Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ανέκδοτα χαράγματα και επιγραφές από ναούς και μονές της Κρήτης, μέρος Γ΄, σ. 293-340
 • Πηνελόπη Στάθη, «Και κανένα Περτόλδον δια γέλιμα». Κίνηση βιβλίων τον 18ο αιώνα στο Χαλέπι, σ. 341-353
 • Μνήμη Γεωργίου Αντ. Παπαδημητρίου (1920-2007), σ. 355-360
 • Μνήμη Πηνελόπης Παπαδοπούλου-Στάθη (1947-2008), σ. 361-364
 • Ευρετήριο, σ. 365-378