Οι πόλεις στο Βυζάντιο: Οικονομία-Διοίκηση-Κοινωνία (13ος-15ος αι.)


Υπεύθυνη: Αναστασία Κοντογιαννοπούλου

Σκοπός του προγράμματος είναι η συστηματική μελέτη των βυζαντινών πόλεων, ιδιαίτερα των επαρχιακών, κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο (13ος-15ος αι.). Μεταξύ των θεμάτων που θα μελετηθούν είναι: o βαθμός συμμετοχής των πόλεων στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών και ο βαθμός εξάρτησης της  βυζαντινής οικονομίας από την αγροτική παραγωγή. Επίσης ποιες ήταν οι παραγωγικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν στις πόλεις και την ενδοχώρα τους κατά την περίοδο αυτή. Επιμέρους θέματα, όπως η καταγραφή και μελέτη των ιδιοκτησιών στις πόλεις και τη γύρω περιοχή, των ιδιοκτητών τους και των προσώπων στα οποία μεταβιβάζονται, η καταγραφή και μελέτη των επαγγελματιών που δρουν στις πόλεις, η μελέτη της οικονομικής δραστηριότητας ξένων στις πόλεις, πρόκειται να φωτίσουν νέες πλευρές της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας των πόλεων κατά την περίοδο αυτή.