Νέα - Δραστηριότητες


Ελληνικές λέξεις – (εκ)φράσεις στα όριά τους, εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 29.10.2020 - Παρουσίαση του 15ου Δελτίου Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών. 

Νέες λέξεις της ελληνικής από την Ακαδημία Αθηνών, εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 04.12.2015 - Παρουσίαση του 13ου Δελτίου Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών.