Προτάσεις απόδοσης ξενόγλωσσων νεολογισμών


Ξενόγλωσσοι Νεολογισμοί Γενικού Λεξιλογίου

brain drain ως διαρροή επιστημόνων
employer brand ως εταιρική εικόνα 
farmer's market ως αγροταγορά 
functional food ως βιολειτουργικό τρόφιμο 
generic drugs ως ομοιότυπα φάρμακα 
project bonds ως εργο-ομόλογα

(virtual) dataroom ως αίθουσα πληροφόρησης
distressed sale ως απαξιωμένη πώληση
entry fee ως τέλος ένταξης
fake news ως ψευδοειδήσεις
gatekeeper ως ρυθμιστής πρόσβασης
gatekeeping ως ρύθμιση πρόσβασης
loyalty card ως κάρτα εμπιστοσύνης (πελάτη)
market test ως έρευνα αγοράς
master franchise ως αποκλειστική δικαιόχρηση
 

Ξενόγλωσσοι Νεολογισμοί Πληροφορικής & Τεχνολογίας

aggregator ως συναθροιστής (ειδήσεων)
infographic ως πληροφοριογράφημα
tap and pay ως τηλεπληρωμή
webhosting ως δικτυο(φιλο)ξενία 

collective intelligence ως συλλογική νοημοσύνη 
freeware ως δωρεάν λογισμικό  
post ως ανάρτηση 
plug-in ως α. συνάρτημα, β. επαναφορτιζόμενο (για αυτοκίνητο)

big data ως μεγαδεδομένα
blockchain ως αλυσίδα καταγραφών
cyber-physical system ως κυβερνοφυσικό σύστημα
internet-of-things ως διαδίκτυο συσκευών
mixed reality ως υβριδική πραγματικότητα
overclocker ως υπερχρονιστής
overclocking ως υπερχρονισμός
ransomware ως λυτρο-λογισμικό
scareware ως τρομο-λογισμικό