Προτάσεις απόδοσης ξενόγλωσσων νεολογισμών


Ξενόγλωσσοι Νεολογισμοί Γενικού Λεξιλογίου
 

Ξενόγλωσσος νεολογισμός Προτεινόμενη απόδοση
big quit μεγάλη παραίτηση
biohacking βιοπαρείσφρηση
blame game παιχνίδι επίρριψης ευθυνών
brain drain   διαρροή επιστημόνων
copycat  μιμητής/μιμητικό/μιμητισμός
crowdfunding  συλλογική χρηματοδότηση
deepfake βίντεο ψευδοβίντεο
distressed sale απαξιωμένη πώληση
employer brand εταιρική εικόνα 
entry fee τέλος ένταξης
fake news ψευδοειδήσεις
farmer's market αγροταγορά 
functional food βιολειτουργικό τρόφιμο
gatekeeper ρυθμιστής πρόσβασης
gatekeeping ρύθμιση πρόσβασης
generic drugs ομοιότυπα φάρμακα 
gentrification αστική αναβάθμιση
incentivization  κινητροδότηση 
infodemic  φημοδημία 
loyalty card κάρτα εμπιστοσύνης (πελάτη)
market test έρευνα αγοράς
master franchise αποκλειστική δικαιόχρηση
pencast (ρήμα & ουσιαστικό) - pencasting γραφοσκοπώ - γραφοσκόπημα - γραφοσκόπηση
posthuman μετάνθρωπος - μετανθρωπικός
posthumanism

μετανθρωπισμός / μετανθρώπιση (διαδικασία/αποτέλεσμα) 

posthumanities μετανθρωπιστικές σπουδές
project bonds  εργο-ομόλογα
servicers  Εταιρείες Διαχειριστές 
screening  προσυμπτωματικός έλεγχος
streetwork  δράση στους δρόμους
transhumanism διανθρωπισμός (φιλοσοφική έννοια) / διανθρώπιση (διαδικασία - αποτέλεσμα)
transmigrant - transmigration διαμετανάστης - διαμετανάστευση
(virtual) dataroom αίθουσα πληροφόρησης

 

Ξενόγλωσσοι Νεολογισμοί Πληροφορικής & Τεχνολογίας

Ξενόγλωσσος νεολογισμός     Προτεινόμενη απόδοση
ad blocker φραγή διαφημίσεων
aggregator  συναθροιστής (ειδήσεων)
big data μεγαδεδομένα
blockchain  αλυσίδα καταγραφών
chatbot ρομπότ-συνομιλητής
collective intelligence συλλογική νοημοσύνη
cooperative intelligence συνεργατική νοημοσύνη  
cyber-physical system κυβερνοφυσικό σύστημα
deep learning βαθεία μάθηση
freeware  δωρεάν λογισμικό
gamification παιγνιοποίηση
infographic  πληροφοριογράφημα
internet-of-things διαδίκτυο συσκευών
mixed reality υβριδική πραγματικότητα
overclocker  υπερχρονιστής
overclocking  υπερχρονισμός
plug-in

α. συνάρτημα

β. επαναφορτιζόμενο (για αυτοκίνητο)

post  ανάρτηση 
ransomware  λυτρο-λογισμικό
scareware  τρομο-λογισμικό 
tap and pay τηλεπληρωμή
webhosting  δικτυο(φιλο)ξενία