Ερευνητικά προγράμματα


Ερευνητικό πρόγραμμα: Νεολογισμοί της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Συλλογή, ταξινόμηση, έλεγχος. Υπεύθυνος: Ακαδημαϊκός κ. Ν. Κονομής

Ερευνητικό πρόγραμμα (τρέχον): Αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος «ΝΕΟΔΗΜΙΑ». Υπεύθυνη: κ. Α. Χριστοφίδου, Ερευνήτρια Α'. Συνεργασία: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καθηγητής Ηρ. Βαρλάμης

Ερευνητικό πρόγραμμα (τρέχον): ΕΛΙΔΕΚ: Σε συνεργασία με το Παν. Πελοποννήσου και τον ΕΚΕΦΕ Δημόκριτο εγκρίθηκε (Ιανουάριος 2024) διετές πρόγραμμα ΟΝΤΟΛΟΓΙΚHΣ Ορολογίας Παραστατικών Τεχνών: Θυμέλη: Ένα Δυναμικό Πολυμεσικό Λεξικό Ανοικτής Πρόσβασης για τις Παραστατικές Τέχνες [Thymele: An Open-access Dynamic Multimedia Dictionary of the Performing Arts] (298.000 ευρώ) - Υπεύθυνη για Ακαδημία Αθηνών: Αναστασία Χριστοφίδου