Ερευνητικά προγράμματα


Ερευνητικό πρόγραμμα: Νεολογισμοί της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Συλλογή, ταξινόμηση, έλεγχος. Υπεύθυνος: Ακαδημαϊκός κ. Ν. Κονομής

Ερευνητικό πρόγραμμα (τρέχον): Αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος «ΝΕΟΔΗΜΙΑ». Υπεύθυνη: κ. Α. Χριστοφίδου, Ερευνήτρια Α'. Συνεργασία: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καθηγητής Ηρ. Βαρλάμης.