Αρχές και προσωπικό


Eφορευτική Eπιτροπή

Πρόεδρος: Χριστόφορος Χαραλαμπάκης

Τακτικά Μέλη: Αντώνιος ΡεγκάκοςΜιχάλης Τιβέριος, Θεόδωρος Παπαγγελής, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης

Αναπληρωματικά Μέλη: Κωνσταντίνος ΒαγενάςΒασίλειος Ράπανος

Επόπτης: Θεόδωρος Παπαγγελής

Διευθύνουσα: 
Δρ Aναστασία Xριστοφίδου 

Ερευνήτρια Α', Διευθύντρια Ερευνών
Τηλ. 210 3664 615
Εmail: christo@academyofathens.gr

 

Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί:

Δρ Αρετoύσα Γιαννακoύ

Επιστημονικός συνεργάτης (άμισθος)

Δρ Τίτος Π. Γιοχάλας (τ. Διευθυντής)