Αρχές και προσωπικό


Eφορευτική Eπιτροπή

Πρόεδρος: Αντώνιος Ρεγκάκος

Τακτικά Μέλη: Εμμανουήλ Ρούκουνας, Μιχάλης Τιβέριος, Θεόδωρος ΠαπαγγελήςΒασίλειος Ράπανος

Αναπληρωματικά Μέλη: Κωνσταντίνος Βαγενάς

Επόπτης: Θεόδωρος Παπαγγελής

Διευθύνουσα: 
Δρ Aναστασία Xριστοφίδου 

Ερευνήτρια Α', Διευθύντρια Ερευνών
Τηλ. 210 3664 615
Εmail: christo@academyofathens.gr

Ερευνητές:

Δρ Βασιλική Φούφη

Ερευνήτρια Γ'

Τηλ. 210 3664 669

 

Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί:

Βασιλική Αφεντουλίδου, MPhil

Τηλ. 210 3664 656

Email: vafentoul@phil.uoa.gr

Επιστημονικός συνεργάτης (άμισθος)

Δρ Τίτος Π. Γιοχάλας (τ. Διευθυντής)