Νέα


 

Ετήσιο Διήμερο Σεμινάριο Φιλοσοφίας, Βρετανική Σχολή Αθηνών & ΚΕΕΦ Ακαδημίας Αθηνών, 4-5 Ιουνίου 2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών και η Βρετανική Σχολή Αθηνών 

διοργανώνουν το ετήσιο διήμερο Σεμινάριο Φιλοσοφίας 

με προσκεκλημένο ομιλητή τον David Charles, Καθηγητή Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Yale

 

Τρίτη 4 Ιουνίου 2024, 5-7μμ, Βρετανική Σχολή Αθηνών (Σουηδίας 52, Αθήνα)

"Memory holds the Door: Aristotle on Memory"

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη "Έλλη Λαμπρίδη" (Υψηλάντου 9, Αθήνα)

"Hylomorphism and Human Thought: some issues in Aristotle's De Anima".

 

Οι διαλέξεις δεν θα προβληθούν διαδικτυακά.

 

 

 

 

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΪΟΥ 2024 – LECTURES - SEMINARS MAY 2024

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΡΙΔΗ –

ELLI LAMBRIDIS PHILOSOPHICAL LIBRARY

(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ – 9 HYPSILANTOU STR., ATHENS)

 

Τρίτη 14 Μαΐου (Tue 14 May), 18:00-20:00

Δημήτρης Δημητράκος, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας (ΙΦΕ/EKΠΑ)

Σοφία, φιλοσοφία και καθεστώς λόγου

 

Τετάρτη 15 Μαΐου (Wed 15 May), 16:00-18:00

Laura Castelli (Cambridge)

Universal premises in the Topics

18:30-20:30

Παρουσίαση του βιβλίου του Richard Whatmore, The end of Enlightenment, Penguin, 2023

 

Πέμπτη 16 Μαΐου (Thu 16 May), 19:00-21:00

Άννα Τηγάνη (ΙΦΕ/EKΠΑ)

Philosophers in Aristotle’s dialectical lab

 

Δευτέρα 20 Μαΐου (Mon 20 May), 14:00-17:00

Ken Parry (Macquarie University, Sydney)

The Pythagorean Harmony of the Spheres in Late Antique Pagan and Christian Thought

 

Joel Kalvesmaki (Catholic University of America).

Pythagoras' Letter to Telauges

 

Τετάρτη 22 Μαΐου (Wed 22 May), 18:00-20:00

Dominic Bailey (Colorado)

Naming and Sufficiency

 

Τετάρτη 29 Μαΐου, 16:00-18:00

Colin G. King (Providence)

Language formalization in the Topics and the Prior Analytics

 

 

 

 

Η προσεχής συνάντηση του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας της Τετάρτης 3 Απριλίου 2024, με ομιλήτρια την καθηγήτρια Gisela Striker, αναβάλλεται λόγω απρόβλεπτης αδυναμίας της ομιλήτριας.
Θα υπάρξει ενημέρωση μόλις οριστεί νέα ημερομηνία.

 

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Σας προσκαλεί στο πλαίσιο του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας

στη διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, 16:00-18:00 (4-6μμ ώρα Ελλάδος)

στη Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλη Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)

με ομιλητή τον κ. Paolo Fait, καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (New College),

και θέμα: How can the investigation of demonstration and demonstrative science (Prior Analytics 1.1 24a10–11)

accommodate dialectical syllogisms?

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω της εφαρμογής Zoom

 

 

 

Το Athens Colloquium in Ancient Philosophy, στο πλαίσιο του κύκλου των συναντήσεών του,

σας προσκαλεί στη διάλεξη του Ακαδημαϊκού Αλέξανδρου Νεχαμά την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024, στις 7μμ, 

στη Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλη Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα), με θέμα:

“What Do We Learn About Philosophers and Philosophy in Republic V?"

 

 

Η προσεχής συνάντηση του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου 2024, με ομιλητή τον καθηγητή Mathieu Marion, αναβάλλεται λόγω αδυναμίας του ομιλητή.
Θα υπάρξει ενημέρωση μόλις οριστεί νέα ημερομηνία.
 

 

 

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Σας προσκαλεί στο πλαίσιο του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας
στη διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023, 16:00-18:00 (4-6μμ ώρα Ελλάδος)
με ομιλητή τον κ. Marko Malink, καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης,
και θέμα: Aristotle on reductio ad impossibile: from dialectic to syllogistic logic
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν μέσω της εφαρμογής Zoom.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Aristotle on reductio ad impossibile: from dialectic to syllogistic logic

Marko Malink (New York University)

The method of reductio ad impossibile plays an important role in Aristotle's logical writings. I argue that Aristotle countenances two different conceptions of the method. One is a dialectical conception which is found, e.g., in Topics 8.2  and Prior Analytics 2.11-13. The other is a formal conception which is found, e.g., in Prior Analytics 1.5-7 and 2.14. I will explore how the two conceptions of reductio differ from one another, and why Aristotle prefers to employ the one or the other in a given context. I argue that transitioning from the dialectical to the formal conception is key to his argument in Prior Analytics 2.14 that everything derivable by reductio can be derived by means of a direct deduction.

 

 

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Σας προσκαλεί στο πλαίσιο του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας

στη διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023, 16:00-18:00 (4-6μμ ώρα Ελλάδος) στη Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλη Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)

με ομιλητή τον κ. Michel Crubellier, ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Lille,

και θέμα: How is it possible to claim that every συλλογισμός is a syllogism?

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω της εφαρμογής Zoom.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

I intend to examine and – to some extent – vindicate two important claims made by Aristotle at the outcome of the two main theoretical elaborations of Prior Analytics Book 1, namely the ‘Syllogistic’ (1.1-7) and the Pons Asinorum (1.27-30):

‘Every deduction (συλλογισμός) must necessarily come about through the three figures described above’ (1.23, 41b1-3)

‘It is evident (…), not only that it is possible for all deductions (συλλογισμοί) to come about through this route [= the machine of the Pons Asinorum], but also that this is impossible through any other’. (1.29, 45b36-38)

                These claims are often criticized as being exceedingly confident; the more so if – as I think we should – one does not take συλλογισμός in the sense of the specific forms of argument (figures and ‘moods’) discussed in chapters 1.4-7, but in its broader dialectical sense, meaning any compelling argument based on explicitly assumed premises. For it seems that there are many kinds of arguments which cannot fit in with the models introduced in the Syllogistic or in the Pons Asinorum section: suffice it to mention proofs by reduction to impossibility and most mathematical, especially geometrical, proofs.

                However, Aristotle himself explicitly mentions some such cases in the very chapters in which he argues for those two claims: he declares that he has, or at least aims at and discerns, a solution for the case of proofs by reduction, and he uses mathematical examples in order to illustrate his views. The notion that he could have considered that such cases were but unimoprtant exceptions seems very hard to swallow.

                So, the aim of this presentation, centered mainly on the first claim and on chapter 1.23, is to look more closely at the passages in which he mentions these cases in order to grasp better how he could have apprehended them (using part of that time for the discussion of mathematical examples).

                I will reach the conclusion that both claims are much more defensible than it is commonly said, if we can reconsider and flesh out our understanding of some of the basic terms in which he addresses the problem and of its inscription in a dialectical perspective. Notably, I suggest understanding some concepts (for instance ὑπάρχει τῷ Α, or ὅρος) in a sense broader than that in which they are usually taken, but in my view they must not become vague or confused.

                However, the effectivity of that solution remains uncertain in the case of ‘deductions fom assumption’.

                As a side-lesson of that first conclusion, I will end with a reflection on the heuristic value of the Pons Asinorum machine and its limits, and on the epistemological meaning of the second claim. 

 

------------------------------------------------

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Σας προσκαλεί στην πρώτη συνάντηση

του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας για το ακαδ. έτος 2023-2024

που θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023, 16:00-18:00 (4-6μμ ώρα Ελλάδος) στη Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλη Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)

με ομιλητή τον κ. Δούκα Καπάνταη, διευθυντή ερευνών στο ΚΕΕΦ,

και θέμαPrior Analytics 1.23; an elimination theorem to avail the scientist and the dialectician alike.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

I apprehend the Prior Analytics not as a treatise about a single “formal” theory but as a treatise on the deductive interplay between two such theories: (i) what Corcoran, Smiley and others have identified as the Syllogistic, and (ii) the fourteen syllogisms of the scholastics. The metatheory exploring their properties and deductive interaction is a contentual theory containing (primarily) the dicta, a pretheoretical reductio ad impossibile rule, and the square of opposition. The above interplay–I claim–culminates in the construction of the algorithmic apparatus in 1.28 aimed at availing both scientists and dialecticians. I take stock of some puzzling claims by Aristotle according to which whatever can be proved by reductio ad impossibile can also be proved ostensively. I argue that apprehending the content of the Prior Analytics that way vindicates these claims.

 

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / FULL SCHEDULE

 

October 25, Doukas Kapantaïs

Prior Analytics 1.23; an elimination theorem to avail the scientist and the dialectician alike

 

November 15, Michel Crubellier

How is it possible to claim that every συλλογισμός is a syllogism?

 

December 6, Marko Malink

Aristotle on reductio ad impossibile: from dialectic to syllogistic logic

 

January 17, Christof Rapp

Reasonableness of Argument and strategic maneuvering in Topics VIII

 

February 28, Mathieu Marion

Semantics of Interaction: A New Perspective on the relation between Topics and Prior Analytics

 

March 20, Paolo Fait

How can the investigation of demonstration and demonstrative science (Prior Analytics 1.1 24a10–11) accommodate dialectical syllogisms?

 

April 3, Gisela Striker

The place of dialectic in Aristotle's Prior Analytics

 

May 15, Laura Castelli

Universal premises in the Topics

 

May 29, Colin G. King

Language formalization in the Topics and the Prior Analytics

 

June 12, Zoe McConaughey

Syllogistic and dialogues

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κορνήλιου Καστοριάδη

διοργανώνει ημερίδα την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022, 17:00-21:00

στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών

(επισυνάπτεται η αφίσα με το πρόγραμμα).

Η ημερίδα θα έχει υβριδικό χαρακτήρα με φυσική παρουσία ορισμένου αριθμού παρισταμένων (έως 50 πρόσωπα),

ενώ θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής Zoom.

 

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο

email: keef@academyofathens.gr.

Για την διά ζώσης παρακολούθηση θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Tο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών και το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων «Aspects of the Intellectual and Social History of the Greek Revolution» (Μάιος-Ιούνιος-Οκτώβριος 2021), την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.45πμ, Ημερίδα με θέμα:

Αρχαιογνωσία και Νεωτερικότητα στο όραμα της Εθνικής Παλιγγενεσίας.
Αναβίωση και επιδράσεις της ελληνικής φιλοσοφίαςστον Νεοελληνικό Διαφωτισμό

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.

Για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων με φυσική παρουσία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει εγγραφής στο e-mail annatatsi@academyofathens.gr καθώς και θα εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (προσέλευση με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και χρήση μάσκας).Μπορείτε να απευθυνθείτε στο ίδιο e-mail για την αποστολή του συνδέσμου για τη διαδικτυακή παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας zoom.

 

Concepts of Crisis

σειρά διαλέξεων του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών και του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Πρώτη ημερίδα:

Crisis in Antiquity

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, 6μμ, Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μακρή 11, Μακρυγιάννη (πλησίον μετρό Ακρόπολη)

Ομιλητές: Prof. Dr. Teun Tieleman (Utrecht University), "The Idea of Crisis in Ancient Philosophy: Plato, Aristotle and some successors"
Η διάλεξη του Καθ. Tieleman είναι διαθέσιμη διαδικτυακά εδώ.

Prof. Dr. Panagiotis Iossif (Belgian School of Archaeology / Radboud University Nijmegen), "Monetary Crises in Antiquity: Coinage as marker of a crisis".

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης και τις περιλήψεις των δύο ομιλιών:


Δεύτερη ημερίδα:

Αριστοτέλης και Ιατρική

Ημερίδα ΙΙΒΕΑΑ & ΚΕΕΦ Ακαδημίας Αθηνών

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, 9πμ, Αμφιθέατρο Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών (Σωρανού Εφεσίου 4, Αθήνα)


Τρίτη ημερίδα:

Αριστοτέλης 2400 Χρόνια - ARISTOTELES 2400 Years:
Ὁ Ἀριστοτέλης διαχρονικὸς καὶ ἐπιστημονικῶς ἐπίκαιρος - Aristotle, timeless and scientifically timely

Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, 14-17 Ιανουαρίου 2017 - Academy of Athens, Main Building, 14-17 January 2017


  • Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας
  • Περιοδικό "Διοτίμα"
Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2023682.38 KB20/03/2024