Μηνιαίο Σεμινάριο Φιλοσοφίας

Το Μηνιαίο Σεμινάριο Φιλοσοφίας ξεκίνησε πιλοτικά το 2008 και επίσημα τον Οκτώβριο του 2009, με πρωτοβουλία της Διευθύντριας Ερευνών του ΚΕΕΦ, δρ. Μαρίας Πρωτοπαπά-Μαρνέλη. Έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο μία φορά τον μήνα (ημέρα Τετάρτη) στη Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη «Έλλη Λαμπρίδη», με εισηγήσεις γύρω από θέματα φιλοσοφικού προβληματισμού και με ομιλητές καθηγητές και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τις συναντήσεις αυτές έχουν προκύψει οι ακόλουθοι τόμοι που περιλαμβάνουν εισηγήσεις ομιλητών: • Διαλέξεις Φιλοσοφίας, επιμ. Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ – Μ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΑΡΝΕΛΗ, Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών, 2012, 215 σ. • ο ημίτομος 43 ΙΙ της επετηρίδας Φιλοσοφία, 2013, 167 σ. • ο ημίτομος 46 ΙΙ της επετηρίδος Φιλοσοφία, 2016, 179 σ. • ο ημίτομος 48 ΙΙ της επετηρίδας Φιλοσοφία, 2018, 203 σ. • ο ημίτομος 49 ΙΙ της επετηρίδας Φιλοσοφία, 2019, 230 σ.

Σεμινάρια 2023-2024

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών ανακοινώνει το πρόγραμμα των συναντήσεων στο Μηνιαίο Σεμινάριο Φιλοσοφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. 
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιείται Τετάρτη 16:00-18:00 (4-6μμ ώρα Ελλάδος) στη Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλη Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν  είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω της εφαρμογής Zoom.
Πληροφορίες: keef@academyofathens.gr 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCHEDULE

October 25, Doukas Kapantaïs
Prior Analytics 1.23; an elimination theorem to avail the scientist and the dialectician alike

November 15, Michel Crubellier
How is it possible to claim that every συλλογισμός is a syllogism?

December 6, Marko Malink
Aristotle on reductio ad impossibile: from dialectic to syllogistic logic

January 17, Christof Rapp
Reasonableness of Argument and strategic maneuvering in Topics VIII

February 28, Mathieu Marion
Semantics of Interaction: A New Perspective on the relation between Topics and Prior Analytics

March 20, Paolo Fait
How can the investigation of demonstration and demonstrative science (Prior Analytics 1.1 24a10–11) accommodate dialectical syllogisms?

April 3, Gisela Striker
The place of dialectic in Aristotle's Prior Analytics

May 15, Laura Castelli
Universal premises in the Topics

May 29, Colin G. King
Language formalization in the Topics and the Prior Analytics

June 12, Zoe McConaughey
Syllogistic and dialogues

 

Σεμινάρια 2022-2023


 • Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, 5-7μμ
  Wednesday, 22 February 2023, 5-7pm (ATH, GR local time)
  Γεώργιος Η. Ηλιόπουλος, Διδάσκων Τμήματος Φιλοσοφίας Ε.Κ.Π.Α.
  «Διαλεκτικές προκλήσεις στον πλατωνικό Σοφιστή»

Περίληψη / Abstract:

Ο πλατωνικός Σοφιστής, ένας διάλογος που παλαιόθεν είναι συνυφασμένος με τη φήμη της δυσκολίας του, χαρακτηρίζεται ως γνωστόν από τη συνύπαρξη και τη διαπλοκή δύο επιμέρους θεματικών: της αναζήτησης του ορισμού του σοφιστή αφ’ ενός (πβ. 216 a 1-231 e 7, 264 b 11-268 d 5) και του λόγου περί του όντος, αφ’ ετέρου (πβ. 232 a 1-264 b 10), ο οποίος κατά την εκδίπλωσή του καταλήγει και σε μιαν ορισμένη θεμελίωση (χωρίς τελειωτικό ορισμό) της διαλεκτικής (πβ. 251 a 5-260 b 4, 253 d 1-e 3). Η προφανής ιδιαίτερη φιλοσοφική σπουδαιότητα του δεύτερου πεδίου – όπου ενσωματώνονται και άλλα σημαντικά ερωτήματα που κατέχουν εξέχουσα θέση στον πλατωνικό στοχασμό, όπως η σχέση όντος και απεικόνισής του (πβ. 232 a 1-237 a 2) και κατ’ επέκταση όντος και μη-όντος (πβ. 237 a 3-239 a 11), η αναγκαιότητα της παρουσίας κατηγορημάτων στην εννοιακά προσανατολισμένη χρήση της γλώσσας (πβ. 251 a 5-252 d 14), η θεμελιωμένη διάκριση μεταξύ αληθών και εσφαλμένων προτάσεων (πβ. 261 a 5-263 d 5) και μεταξύ διαφορετικών ψυχονοητικών ικανοτήτων (πβ. 263 d 6-264 b 10) – έχει κατ’ ανάγκη αφήσει τη σφραγίδα της στη διαμόρφωση μιας κυρίαρχης τάσης στον αντίστοιχο ερμηνευτικό προβληματισμό, η οποία εστιάζει στην ανάδειξη του πλούτου των υψηλών υπό πραγμάτευση φιλοσοφικών ζητημάτων, καταλήγοντας να εντάσσει (ή μάλλον να υπάγει) σ’ αυτό το πεδίο (που θα το προσδιορίζαμε στην ευρύτητά του ως οντολογικό-γνωσιολογικό-μεθοδολογικό) και την έρευνα περί τον ορισμό του σοφιστή ως ένα ζήτημα περιορισμένης φιλοσοφικής εμβέλειας – και, μάλλον δευτερευόντως, άντλησης πραγματολογικού ενδιαφέροντος πληροφοριών.
Τέτοιου είδους προσεγγίσεις είναι βεβαίως σημαντικές και ενδιαφέρουσες, ωστόσο λόγω του τρόπου διαμόρφωσής τους δεν δύνανται να αποτυπώσουν επαρκώς την ενότητα μορφής και περιεχομένου του διαλόγου. Απόψεις που σχηματοποιούν το σύνολο του περιεχομένου σε μια σχέση μεταξύ περιβλήματος (ορισμού του σοφιστή) και πυρήνα (οντολογικής θεωρίας), δέχονται βεβαίως τη συνύπαρξη των διαφορετικών πεδίων, όμως μάλλον περιορίζονται στην υποδήλωση μιας μάλλον εξωτερικής μεταξύ τους σχέσης (πβ. φερ’ ειπείν τις κλασικές πλέον προσεγγίσεις των Νάτορπ και Χάιντεγκερ). Με άλλα λόγια τείνουν να παρακάμπτουν ή να παραθεωρούν τις οδούς της εννοιακής αναγκαιότητας που οδηγούν από το ένα πεδίο και από το ένα ζήτημα στο άλλο. Στον αντίποδα τέτοιας κατεύθυνσης προσεγγίσεων θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τρόπο θεμελιωμένο για την ενότητα του Σοφιστή στο σύνολό του αναδεικνύοντας τις διαλεκτικές προκλήσεις (ανοιχτά διακυβεύματα προς τα οποία στρέφεται ad hoc η διαλεκτικά αρθρωμένη φιλοσοφική αναζήτηση) ως διαρκώς επανερχόμενη ενοποιό έννοια, η οποία γεφυρώνει επαρκώς, όπως σκοπεύουμε να δείξουμε, τόσο τα βασικά ζητήματα μεθόδου, όσο και τα βασικά ζητήματα περιεχομένου.
Η παρούσα εισήγηση συγκεκριμενοποιεί και ερευνά περαιτέρω ζητήματα που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της πρόσφατης ολοκληρωμένης έκδοσης του διαλόγου (πβ. Πλάτων, Σοφιστής, μτφρ.-σχόλια-επίμετρο Γ. Η. Ηλιόπουλος, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2021).

 

 • Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023, 5-7μμ
  Wednesday, 11 January 2023, 5-7pm (ATH, GR local time)
  Κλείτος Ιωαννίδης, Καθηγητής Φιλοσοφίας και Αισθητικής
  «Μύθος και Ποίηση»

Περίληψη / Abstract:

Έμμυθο ον ο άνθρωπος βρίσκεται στον υπέρλαμπρο χώρο της α-λήθειας. Το υπέροχο φτέρωμα του παραδεισένιου πουλιού και τα πανέμορφα φτερά του Αρχαγγέλου, που τόσα χτυπήματα και δηλητηριώδη βέλη δέχτηκαν, λάμπουν υπέρλαμπρα. Αποκαθίσταται το χρυσόμαλλο δέρας κι η Αργοναυτική εκστρατεία αποκτά το νόημά της. Δεν είναι πια το σημερινό «πετσί του αρνιού»! Το φυλαγμένο από δράκους χρυσόμαλλο δέρας, που βρίσκεται στη χώρα της Μήδειας, εξέρχεται για τον φωτισμό του κόσμου.
Ο Οιδίπους Τύραννος, ως τραγωδία, υπερβαίνεται, στην πιο πάνω διαλεκτική και φτάνει στον Κολωνό. Φεύγει, από την ύβρη, ως μεταφυσική παγίδευση του αθώου, για να καταστεί τραγικό σφάγιο και από την παγίδα του θανάτου εισχωρεί, ο τραγικός Οιδίποδας, μαζί με τον ήρωα Θησέα, στα ενδότερα του αδύτου, όπου ακούει άλλου τύπου φωνές και βλέπει αλλόκοτα φώτα. «Φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος», κατά το Παύλειο ρήμα. Τόσο ο Οιδίπους, όσο και ο Ιώβ, παρακαλούν να μην είχαν γεννηθεί. Οι υιοί αυτοί του ανθρώπου, όπως το αρχέτυπό τους Ιησούς στον κήπο της Γεθσημανή, αντιμετωπίζουν τη νύστα των μαθητών, τη νύστα των ανθρώπων, ενώ γρηγορούν για να καταστρέψουν μέσα από τα τραγικά δρώμενα την ύβρη της ύπαρξης και την οδύνη της.
Οι Ιώβ, Οιδίπους, Αντιγόνη, διέρχονται μέσα από την ερημία του όντος. Είναι χωρισμένοι από το Θεό. Βρίσκονται σε υπερβολική ένταση μαζί του και προκαλούν τον χαλασμό, ώστε να επιτευχθεί η ανεξήγητη, η σιωπηλή νίκη της Ζωής, τουτέστιν, εκείνη του πνεύματος. Πρόκειται, για εκμάθηση της ορθογραφίας, του συντακτικού, της γλώσσας της ομορφιάς, της αλήθειας και του Αγαθού. Οι λευκοφόροι την διάνοιαν (Ρωμανός ο μελωδός), κάποια στιγμή, εισέρχονται στα ενδότερα του καταπετάσματος, μέσα από τις σταυρικές σχισμές του κι αποκαλύπτουν την παρασημαντική του κρυμμένου φωτός του μυστηρίου του Θεού.
Το στοίχημα μένει, κατά τον Πασκάλ. Η θάλασσα ανάμεικτη με ήλιο – La mer mêlée au soleil (A. Rimbaud), έχει στα κύματά της, τον ποιητή-ταξιδευτή, εκείνον που της εμπιστεύεται την ποιητική πράξη, αφού έχει ως βασίλειό του την καρδιά (Γ. Σεφέρης) και προχωρά, όπως τον Ισπανό μυστικό, Ιωάννη του Σταυρού, στα σκοτεινά. Εμπιστεύεται τον άγγελο ότι θα έρθει και θα ταράξει το ύδωρ για να θεραπεύσει τον κάθε παραλυτικό που είμαστε. Αυτή είναι η θεραπευτική αποστολή της ποίησης, ως της Καινής Διαθήκης. Διαλεκτική πλήρως Ηρακλείτεια – αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι. Για να επιτευχθεί μια τέτοια χάρη χρειάζεται η ατελείωτη ταπεινότητα – Humility is endless – θα μας πει ο μεγάλος Άγγλος ποιητής T.S. Eliot.
Κι ο χρόνος στο μεταξύ (αιών), παίζει πεσσούς, κατά τον ανεπανάληπτο ποιητή-φιλόσοφο Ηράκλειτο, το μύστη της Εφέσου. Οι πεσσοί του πνεύματος, που κυλά ως χρόνος, έχουν πίσω τους τον θείο παίκτη, με το θείο δάκτυλο, που κινεί την Ιστορία από τη Μεταϊστορία, επιφέροντας την «δίκην και την τίσιν κατά την του χρόνου τάξιν» (Αναξίμανδρος).
Πρόκειται για το Αριστοτελικό «πρώτον κινούν ακίνητον», που μετατρέπει τον χρόνο σε «κινητή εικόνα της αιωνιότητας» (Τίμαιος), πραγματώνοντας στην Ιστορία το θείο σχέδιο, τη θεία βουλή, τον ίδιο το σκοπό της Δημιουργίας, τη θεία οικονομία, το ου ένεκα (Αριστοτέλης).
Μας προσφέρεται, στα δεδομένα αυτά, «το δεινόν», αλλά και τα δεινά (Σοφοκλής και Χάϊντεγκερ), ο δόλος, δηλαδή του λόγου (Έγελος) και ο δρόμος του Λόγου προς την αυτοσυνειδησία, την αυτοδιάθεση και την τελική ελευθερία (Έγελος).

 

 • Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, 5-7μμ
  Wednesday, 7 December 2022, 5-7pm (ATH, GR local time)
  Νίκος Χαραλαμπόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής κλασικής φιλολογίας στo Πανεπιστήμιο Πατρών
  «Ὁ Σωκράτης καὶ ἡ χώρα τῆς Γουρνοπούλας: Ἡ ἐγκαταλειφθεῖσα οὐτοπία τῆς πλατωνικῆς Πολιτείας (Β 369a-372e)»

Περίληψη / Abstract:

Ὅταν ὁ Σωκράτης ἀποφασίζῃ νὰ διερευνήσῃ τὴν παρουσία τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀδικίας στήν “μεγαλογράμματη γραφή” τῆς πολιτικῆς κοινότητος, στὴν ἀρχὴ διασπᾷ τὴν πόλη στοὺς συστατικούς της κατοίκους· δηλαδή, τοὺς ἀναγκαίους γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της ἐπαγγελματίες: τὸν ἀγρότη, τὸν χτίστη, τὸν ὑφαντή, τὸν τσαγκάρη καὶ ἕναν πέμπτο, εἰδικὸ γιὰ τὴν φροντίδα τοῦ σώματος (369d). Στὴν πορεία τῆς συζήτησης, καὶ γιὰ νὰ θεωρηθῇ ἡ στοιχειώδης αὐτὴ πόλη ὡλοκληρωμένη, θὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλες εἰδικότητες, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ σιδεράδες, οἱ ἔμποροι, οἱ σαράφηδες καὶ οἱ χαμάληδες (371e). Καὶ ἀφοῦ περιγράψῃ τὴν καθημερινότητα τῶν κατοίκων, τὸν τρόπο διαβίωσης καὶ ψυχαγωγίας τους (372b-c), ἑτοιμάζεται νὰ περάσῃ στὴν ἑπόμενη φάση. Ἐκείνη ὅμως τὴν στιγμὴ ἕνας ἀγανακτισμένος Γλαύκων διαμαρτύρεται πὼς ἡ ζωὴ στὴν πολιτεία αὐτὴ εἶναι κατάλληλη μόνο γιὰ γουροῦνες (372d5-6). Ἐνώπιον μιᾶς τόσο ἔντονης διαμαρτυρίας ὁ Σωκράτης ὑποχρεώνεται σὲ ἀλλαγὴ πλεύσης καὶ ἐπιτρέπει νὰ παραδοθῇ στήν (κειμενικὴ καὶ ὄχι μόνο) λήθη ἡ ἀναγκαιοτάτη πόλις (369d11).

Στὴν παροῦσα ὁμιλία θὰ ἐπιχειρηθῇ ὁ σχολιασμὸς τῆς Πόλης τῶν Σκροφῶν σύμφωνα μὲ τοὺς ἑξῆς ἑρμηνευτικοὺς ἄξονες: (α) τὰ ταυτοτικά της χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων τῆς ἀρχῆς καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας, τῆς ὕπαρξης νομισματικῆς οἰκονομίας καὶ τῆς οὐσιαστικῆς ἀπουσίας ἀνθρωποτεχνημάτων· (β) τὸν ρόλο της ὡς οὐτοπικοῦ ἀφηγήματος στὸ γενικώτερο σχεδιασμὸ τοῦ διαλόγου, σὲ συνάρτηση μὲ ἀντίστοιχα πλατωνικὰ χωρία καὶ τὴν προϋπάρχουσα ἀρχαιοελληνικὴ οὐτοπικὴ λογοτεχνικὴ παραγωγή· (γ) τὴν σχέση της μὲ τὴν Καλλίπολη, ἰδίως ἀφ’ ἧς στιγμῆς χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν Σωκράτη ἀληθινὴ πόλις (372e6).

 

 • Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, 5-7μμ
  Wednesday, 2 November 2022, 5-7pm (ATH, GR local time)
  Αντώνης Κάκας, Καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και
  Κυριάκος Δημητρίου, Τακτικό Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
  «Αριστοτέλης: Συστηματοποίηση της Ανθρώπινης Σκέψης και Τεχνητή Νοημοσύνη»

Περίληψη / Abstract:

Ο Αριστοτέλης, ως ο πρώτος μελετητής μεθόδων και συστημάτων που διέπουν την ανθρώπινη σκέψη, είναι επίκαιρος στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μας ωθεί να επανεξετάσουμε τις αντιλήψεις μας για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της ανθρώπινης σκέψης πέρα από τα στενά πλαίσια της αυστηρής κλασικής (μαθηματικής) λογικής.  Αναδεικνύει τη σημασία της επιχειρηματολογίας και της διαλεκτικής μεθόδου σκέψης στο πλαίσιο ενός επεξηγηματικού διαλόγου μεταξύ αντικρουόμενων θέσεων. Ο Αριστοτέλης είχε αναγνωρίσει ότι η διαλεκτική επιχειρηματολογία είναι το ευρύτερο πλαίσιο  της ανθρώπινης σκέψης  και μελετά εις βάθος και με λεπτομέρεια πώς ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να οριστεί και να εφαρμοστεί στην πράξη, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής συμπεριφοράς. Μια ευρέως διεπιστημονική μελέτη του σφαιρικού έργου του Αριστοτέλη στο θέμα της συστηματοποίησης της ανθρώπινης σκέψης θα μπορούσε ν’ αναδείξει νέα θεμελιώδη στοιχεία στο έργο του, τα οποία θα συνέβαλλαν στα πεδία της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

 

 • Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 5-7μμ
  Wednesday, 21 September 2022, 5-7pm (ATH, GR local time)
  Pierre Destrée, Καθηγητή Φιλοσοφίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν (UCLouvain)
  «Plato and the Art of Mockery»

Περίληψη / Abstract:

In this presentation, I would like to try to answer one of the most pressing questions that comes to mind when dealing with Plato’s relationship to comedy and laughter: how can we explain that while he strongly condemns comedy, especially the way it harshly satirises people, Plato nevertheless uses all possible comedic means in (almost) all of his Dialogues, including personal satires and invectives? (Handout English)

 

Σεμινάρια 2021-2022


 • Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, 5-7μμ
  Wednesday, 8 June 2022, 5-7pm (ATH, GR local time)
  Αλέξανδρος Νεχαμάς, Καθηγητής φιλοσοφίας και συγκριτικής λογοτεχνίας (Πανεπιστήμιο Princeton)
  Alexander Nehamas, Professor of Philosophy and Comparative Literature (Princeton University)
  «What Do We Know about Philosophy and Philosophers at the End of Republic Book V?» (Abstract, Σημειώσεις Ελληνικά, Handout English)

 

 • Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, 5-7μμ
  Γεώργιος Βλαχάκης, αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΕΑΠ)
  «Πλάτων Δρακούλης. Μόνο μια περίεργη παρουσία στη στροφή του 20ου αιώνα ή μπορούμε να τον "διαβάσουμε" κι αλλιώς;»

Περίληψη / Abstract:

Αν υπήρχε ένας Έλληνας Θερβάντες σίγουρα θα εμπνεόταν από τον Πλάτωνα Δρακούλη για να γράψει τον δικό του Δον Κιχώτη.
Ο Πλάτων Δρακούλης αποτελεί μία σημαντική αν και ιδιάζουσα περίπτωση φιλοσόφου στη στροφή του 20ου αιώνα. Γόνος εύπορης αριστοκρατικής οικογένειας από το Θιάκι, καθηγητής αρχαίων ελληνικών στην Οξφόρδη δεν μένει ικανοποιημένος με τις συμβάσεις της τάξης και της θέσης του και κάνει την προσωπική του επανάσταση πριν γίνει ένας πρώιμος απόστολος της συλλογικής επανάστασης στην Ελλάδα.
Η θεοσοφία, ο αναρχισμός, ο σοσιαλισμός, η έντονη χριστιανική πίστη, η γνωριμία με τις ανατολικές φιλοσοφίες και η θέση του για τα δικαιώματα των ζώων συνδέονται με έναν περίεργο τρόπο σε πρώτο επίπεδο αλλά στην πραγματικότητα αρμονικά σε έναν και μόνο άνθρωπο.
Ο Δρακούλης αφιερώνει την περιουσία του και τη  ζωή του για την υπεράσπιση των πιστεύω του, και δημιουργεί έναν ευάριθμο κύκλο συνοδοιπόρων.
Σήμερα μέσα από τα κείμενά του, που δρουν ως ένα ιστορικοφιλοσοφικό καλειδοσκόπιο επιχειρούμε την ανασύσταση των βασικών του θέσεων και προτείνουμε τη συγκρότηση μιας συστηματικής έρευνας για το έργο του.

 • Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, 5-7μμ
  Robert W. Wallace,
  καθηγητής κλασικών σπουδών (Πανεπιστήμιο Northwestern, Illinois ΗΠΑ)
  “Plato at Play”

  Περίληψη / Abstract:

  In the Phaedrus (275d-276d), Plato’s Sokrates explains that one cannot do philosophy in writing, because if a reader misunderstands or has an objection, the philosopher is not there to explain. So whenever a philosopher writes instead of conversing, «he will plant the gardens of letters, it seems, for the sake of amusement», paidia. When he writes, he is playing, paizein.
  How far are Plato’s dialogues playing? In fact, playfulness is a major element of many dialogues. Do his paidiai conceal a serious purpose? In my view very often, but different scholars identify Plato’s purpose according to their own interests. As among my most important teachers were ancient historians, I often see the purpose of Plato’s humor as attacking democracy and defending Sokrates and himself. However, other approaches can be discussed. To give my presentation a focus, I shall consider especially humor in the openings of Euthyphro, Apology, Phaedrus, Protagoras, Charmides, Republic, and Laws, and what has been called Plato’s use of dramatic framing in his dialogues.

  Για δήλωση συμμετοχής παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο email:
  annatatsi@academyofathens.gr


Διήμερο Σεμινάριο Φιλοσοφίας British School at Athens & Academy of Athens

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών και η Βρετανική Σχολή Αθηνών διοργανώνουν το διήμερο Σεμινάριο Φιλοσοφίας με προσκεκλημένο ομιλητή τον John Sellars, καθηγητή φιλοσοφίας στο Royal Holloway (Πανεπιστήμιο Λονδίνου)

 • Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, 5-7μμ
  “Philosophy as a Way of Life in the Renaissance”

  Περίληψη / Abstract:
  The Renaissance saw the rise of a group of intellectuals, interested in a wide range of subjects, often labelled ‘Humanists’. These figures have sometimes been derided by historians of philosophy as not serious philosophers at all. This talk will try to reassess the philosophical standing of some of these figures by approaching them in the light of Pierre Hadot’s notion of philosophy as a way of life.

 • Τρίτη 12 Απριλίου 2022, 5-7μμ
  “Aristotle and Philosophy as a Way of Life”

  Περίληψη / Abstract:
  Pierre Hadot famously stated that in antiquity philosophy was understood primarily as a way of life. At first glance, it is far from clear that Aristotle understood philosophy in this way. If Aristotle turned out not to fit with Hadot’s model, that would appear to be a serious problem, for it is difficult to take seriously any account of ancient philosophy if it cannot accommodate Aristotle. This talk will consider whether Aristotle can be accommodated within Hadot’s conception of ancient philosophy.


 • Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, 5μμ

Βασίλη Καρασμάνης, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας (Ε.Μ.Π.)
«Μια ερμηνευτική προσέγγιση για την αρχαία ελληνική τεχνολογία» (Περίληψη)

 • Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022, 5μμ

Βασίλης Κάλφας, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας (ΑΠΘ)
«Τι είναι το Περὶ οὐρανοῦ του Αριστοτέλη». (Περίληψη)

 • Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, 5μμ

Σοφία Ξενοφώντος, Λέκτορας Κλασικής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Γλασκώβης)
«Το Υπόμνημα του Γεωργίου Παχυμέρη στα Ἠθικὰ Νικομάχεια του Αριστοτέλη: Μια Νέα Γραπτή Μαρτυρία για την Ηθική Φιλοσοφία στο Ύστερο Βυζάντιο». (Περίληψη)

 • Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, 5μμ

Κωνσταντίνος Μακρής, Ερευνητής (CNRS Paris)
«Ύστερα πυθαγόρεια κείμενα σε διάλογο και αντιπαράθεση– με άλλες φιλοσοφικές παραδόσεις, και μεταξύ τους». (Περίληψη και Συνοδευτικό υλικό)

 • Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, 5μμ

Ιωάννης Μ. Κωνσταντάκος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Αριστοτέλης περί κωμωδίας. Σημειώσεις στα περιθώρια του ανεύρετου δευτέρου βιβλίου της Ποιητικής». (Περίληψη και Συνοδευτικό υλικό)

 • Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, 5μμ

Γιάννης Πρελορέντζος, καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας (ΕΚΠΑ)
«Στοχασμοί του Albert Camus για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, για μείζονες εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού και για την υπεροχή του Ελληνισμού έναντι του ρωμαϊκού πολιτισμού και του Χριστιανισμού, Μέρος Β΄».  (Περίληψη)


Σεμινάρια 2020-2021

 • Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, 5μμ
  The concept and the reality of revolution in the 21th century. Philosophical, political and anthropological challenges

Συντονιστής: Δρ Γεώργιος Καλπαδάκης, Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Ομιλητές:
Δρ Νικόλας Βρούσαλης, Erasmus University Rotterdam, Was the Greek Revolution of 1821 “Bourgeois”?’
Dr Judith Vega, University of Groningen, ‘The fragmented revolution? Struggles against domination and the defence of the lifeworld’
Δρ Άννα Μαχαίρα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ‘Celebrating revolutions, adjusting definitions’

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του ’21 και διοργανώνεται από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Είναι διαθέσιμη η περίληψη και η αφίσα της εκδήλωσης.


 • Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, 5-7μμ
  Ξανθίππη Μπουρλογιάννη (δρ φιλοσοφίας Παν/μίου Durham)

  Από το «φαίνεται» στην εικόνα: η φαντασία στον Θεαίτητο και στον Σοφιστή του Πλάτωνα

Περίληψη


 • Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, 5-7μμ
  Αλεξάνδρα Δεληγιώργη (ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας ΑΠΘ)

  Η Χαϊντεγγεριανή  αποδόμηση του Πλατωνισμού,  προπομπός του Αντιπλατωνισμού στη λεγόμενη μεταφιλοσοφία

 • Δευτέρα 10 Μαΐου, 5μμ
  Political agenda and national awareness in the horizon of the Late Enlightenment and the 19th c. revolutionary movements in Europe

Συντονιστής: Δρ Νικόλας Βρούσαλης (Erasmus University Rotterdam)

Ομιλητές:

Δρ Γεώργιος Καλπαδάκης (ΚΕΙΝΕ Ακαδημίας Αθηνών), Enlightenment visions of the post-Ottoman Balkans: Rhigas and Kapodistrias
Καθ. Annelien de Dijn (Utrecht University), Key aspects of French political thought as a link between the Greek war of Independence and the French Revolution    
Δρ Γιάννα Τζουρμάνα (ΕΑΠ), Constitutionalism and Reform Politics in the Age of Revolutions

Αφίσα της εκδήλωσης

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του ’21 και διοργανώνεται από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών.


Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών και η Βρετανική Σχολή Αθηνών σας προσκαλούν στο διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο φιλοσοφίας, με προσκεκλημένη την Βούλα Τσούνα, καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (UC Santa Barbara)


 • Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2021, 5-7μμ
  Danilo
  Costa Leite, Δρ Κλασικής Φιλολογίας (Παν/μιο Sao Paulo, Brazil)

  «Cleanthes’ corpus and commentary: an ongoing work».

 • Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, 5-7μμ
  Κατερίνα Ιεροδιακόνου
  , καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΙΦΕ-ΕΚΠΑ/ Παν/μιο Γενεύης)

  «Αντιληπτική Προσοχή και Αναστοχαστική Επίγνωση στην Αριστοτελική Παράδοση».

 • Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, 5-7μμ
  Andrei
  Timotin, ερευνητής της Ρουμανικής Ακαδημίας/Πανμίου Βουκουρεστίου

  «La prière dans la tradition néoplatonicienne» («Η προσευχή στη νεοπλατωνική παράδοση»).

 • Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020, 5-7μμ
  Γιάννης Πρελορέντζος
  , καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας (ΕΚΠΑ)

  «Στοχασμοί του Albert Camus για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, για πτυχές του Ελληνικού πολιτισμού και για την υπεροχή του Ελληνισμού έναντι του Ρωμαϊκού πολιτισμού και του Χριστιανισμού».

 • Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, 5-7μμ
  Ηλίας Τεμπέλης
  , καθηγητής Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΣΝΔ)
  «Οι αριστοτελικές σπουδές στη σχολή της Μοσχόπολης κατά τον 18ο αιώνα».
 • Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 5-7μμ 
  Παναγιώτης Θανασάς (αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας ΙΦΕ, ΕΚΠΑ)
  Γκάνταμερ και Αριστοτέλης. Τα προβλήματα μιας ερμηνευτικής οικειοποίησης (Περίληψη και συνοδευτικό υλικό)

Σεμινάρια 2019-2020

 • Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλη Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Γιάννης Κωνσταντάκος​ (Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ)

Ηρόδοτος, σοφιστική και φιλοσοφικό διήγημα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο Ηρόδοτος χρίστηκε μετά θάνατον «πατέρας της Ιστορίας», αλλά ο τίτλος αυτός αδικεί την πολυμέρεια του έργου του. Ο Ηρόδοτος είναι προπάντων προσωκρατικός, ένας «σοφιστής» με την πρωταρχική σημασία της λέξης, δηλαδή τεχνίτης της γνώσης και επαγγελματίας ερευνητής του επιστητού. Το συγγραφικό του επίτευγμα το καταλαβαίνουμε καλύτερα αν το εντάξουμε στη συνολική πνευματική κίνηση της εποχής του, ιδίως στο πλαίσιο της διανοητικής επανάστασης που έφεραν η φιλοσοφία και η επιστήμη στην Αθήνα της χρυσής εποχής του Περικλή. Ο εγκυκλοπαιδισμός του Ηρόδοτου τον φέρνει κοντά στους σοφιστές και σε μορφές όπως ο Δημόκριτος, με τα ευρύτατα γνωστικά τους ενδιαφέροντα. Σαν τους φυσικούς επιστήμονες, ο Ηρόδοτος ερευνά θέματα μετεωρολογίας, γεωλογίας και ζωολογίας, ενώ οι μικρές διατριβές του για το κλίμα, τη δίαιτα και τις ασθένειες των διαφόρων εθνών θυμίζουν τους ιατροφιλοσόφους της ιπποκρατικής συλλογής. Ο πραγματισμός και ο εμπειρισμός του, πάντως, τον προσηλώνουν κατεξοχήν στα αισθητά φαινόμενα και τον οδηγούν σε μια μορφή ανθρωποκεντρικής επιστήμης, όπου κύριο μέλημα είναι η επίδραση του φυσικού κόσμου επί του βίου και του πολιτισμού των κατά τόπους κοινωνιών.

 • Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλη Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Caterina Pellò (Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Cambridge, Downing College)

Women in Ancient Philosophy: Two Case Studies from the Pythagorean Tradition

 • Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, 5-7μμ, Μέγαρον Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική Αίθουσα (Πανεπιστημίου 28, Αθήνα)
  Καρλ Πόππερ, Αέναη Αναζήτηση - Εκδήλωση για τα 25 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου φιλοσόφου

Karl Popper

 • Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Dominic O'Meara (Πανεπιστήμιο Fribourg)

«Comment philosopher de manière pythagoricienne, selon Jamblique et Syrianus»​.

Abstract: In this paper, which will be given in French, I would like to describe what it means to do philosophy in a “Pythagorean” way, as this was understood by the Neoplatonist philosophers Iamblichus and Syrianus. This Pythagorean way has to do with its “scientific” character, which relates both to a non-perceptually based knowledge and to objects which are immaterial and unchanging. Furthermore, the Pythagorean style of philosophy, according to Syrianus, made use of the “homonymous” structure of reality and of a corresponding homonymous language, referring to higher levels of reality by transposition of terms derived from material beings. Aristotle, according to Syrianus, did not grasp this point about Pythagorean discourse, although he himself made use of homonymity (for example with the terms ‘unity’ and ‘being’). So, Aristotle can be adapted to and integrated in Pythagorean/Platonic philosophy if he is made to philosophize in a Pythagorean way, if, for example, his Metaphysics is made into a Pythagorean science, with its characteristic epistemic rigour and its reference to immaterial beings. Aristotle’s categories could also be integrated, through homonymity (this is Iamblichus’ noêra theôria), into Pythagorean/Platonist metaphysics. Thus, Aristotle could be admitted, studied and assimilated if his books could be brought to philosophize in a Pythagorean manner.  


Σεμινάρια 2018-2019

 • Τρίτη 4 Ιουνίου 2019, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Selene I.S. Brumana (Università Cattolica di Milano)

"Ὁμήρῳ πείθομαι καὶ πιστεύω Πλάτωνι". On Maximus Tyrius' elegant Platonism

 

 • Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  George Boys-Stones (Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Durham)

Plato's God as Father of the Cosmos

[Την Τρίτη 28 Μαΐου 2019, 6μμ ο καθηγητής George Boys-Stones είναι επίτιμος ομιλητής στην ετήσια διάλεξη στη μνήμη του Michael Frede στη Βρετανική Σχολή Αθηνών, με θέμα: The Rationality of the Stoic God]

 

 • Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Livio Rossetti (Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Perugia),

Did Plato take a meaningful but small part of the whole for the whole of Parmenides' Poem? 

 • Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Sarah Broadie (Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο St Andrews), What has Plato's Divided Line to do with his Sun-image of the good?

& Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, 5-7μμ, Βρετανική Σχολή Αθηνών (Σουηδίας 52, Αθήνα), Putting Mathematics in its place in Plato's Republic

[Οι δύο διαλέξεις της κ. Sarah Broadie πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη Βρετανική Σχολή Αθηνών]

 

 • Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)

Στέλιος Βιρβιδάκης (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγητής Φιλοσοφίας ΜΙΘΕ), Η φαινομενολογία της ηθικής εμπειρίας στους εσχατολογικούς μύθους των πλατωνικών διαλόγων (Περίληψη)

 • Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)

Σοφία Ηλιοπούλου (Δρ Πανεπιστημίου Λονδίνου), Το πρόβλημα των συνεπειών του ντετερμινισμού για την ελευθερία και την ηθική ευθύνη: ορισμένα μεθοδολογικά προλεγόμενα (Περίληψη)

 • Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Ιωάννης Κωνσταντάκος (Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών), Οι απαρχές του φιλοσοφικού διηγήματος στην κλασική Αθήνα (Περίληψη & handout)

 • Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Louis-André Dorion (Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Montréal), Some Sophistic Positions held by Xenophon's Socrates (Περίληψη & handout)

Σεμινάρια 2017-2018

 • Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Ε. Ι. Αμπατζή (Δρ Φιλοσοφίας Παν/μίου Αθηνών), Η έννοια του πανταχηκινήτου κυρίαρχη της φιλοσοφίας του Βενιαμίν Λέσβιου
 • Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, 5-7μμ, Ανατολική Αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28, Αθήνα)
  David Sedley (Επίτιμος Καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Cambridge), Xenocrates and the invention of Platonism: an iconographic approach.(Περίληψη)

       Το πρώτο μέρος της ομιλίας θα δοθεί στη Βιβλιοθήκη της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (είσοδος από Ι. Διαμαντή Πατέρα 53) την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, στις 19:30, με τίτλο, Xenocrates and the invention of Platonism: a textual approach, στο πλαίσιο της ετήσιας διάλεξης στη μνήμη του καθηγητή Michael Frede.

 • Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Anca Vasiliu (Directeur de Recherche, Paris-IV, Sorbonne), De l'âme dans le Phèdre. Les stratégies du renversement entre le prologue et la palinodie (Περίληψη και συνοδευτικό υλικό)
 • Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Βούλα Τσούνα (Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο της California, Santa Barbara), Οι Στωικοί και οι Επικούρειοι περί τέχνης και τεχνών
 • Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Christopher Gill (Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο του Exeter) What does Stoic ethics have to contribute to modern moral philosophy? (Περίληψη)
   
  Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, 5-7μμ, Βρετανική Σχολή Αθηνών (Σουηδίας 52, Αθήνα)
  Stoic Detachment; is this a myth? (Περίληψη)
  Το διήμερο σεμινάριο του καθηγητή Christopher Gill διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Βρετανική Σχολή Αθηνών.

 • Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Στέφανος Δημητρίου (Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων),  Ετερότητα, αυτονομία και πολιτική στον Πολιτικό του Πλάτωνος (Περίληψη)

 • Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Γιώργος Καραμανώλης (Καθηγητής αρχαίας φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Βιέννης), Dignitas: Μία ρωμαϊκή ηθική έννοια

 • Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Χαρά Μπανάκου-Καραγκούνη (Αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας του 20ου αιώνα με έμφαση στην αισθητική, Πανεπιστήμιο Αθηνών), Εσωτερικότητα και εξωτερικότητα, άνθρωπος και κόσμος στο έργο του Merleau-Ponty  (Περίληψη)
 • Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Γιάννης Πρελορέντζος (Καθηγητής νεότερης και σύγχρονης φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)Η πρόσληψη της Αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τον Ηenri Bergson (Περίληψη)
 • Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Kryštof Boháček (Ινστιτούτο Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχἰας), 
  Κόσμος and καιρὸς in Plato’s Criticism of φιλοποίησις (Περίληψη)

Σεμινάρια 2016-2017

 • Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Σπύρος Μπενετάτος (Δρ. Φιλοσοφίας), Το αγαθόν στη συγκρότηση της αριστοτελικής ηθικής (Περίληψη)

 • Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου (ΑΠΘ), Τα αἰσθητὰ εἴδη και ο “άμεσος ρεαλισμός” στο Περὶ ψυχῆς του Αριστοτέλη (Περίληψη)
 • Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Karen Robertson (Trent University, Canada), The Example of Socrates: On Error and Community in Arendt's Transformative Hermeneutics (Περίληψη)
 • Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Robert W. Wallace (Northwestern University, USA), Plato's First Foray: "Euthyphro" (Περίληψη)
 • Τετάρτη 3 Μαΐου 2017, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Αλεξάνδρα Δεληγιώργη (ΑΠΘ), Το διαλεκτικό τεχνάζειν ως ελεγκτική μέθοδος του κρίνειν στα Τοπικά του Αριστοτέλη (Περίληψη)
 • Τετάρτη 5  Απριλίου 2017, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Claudia Zatta (Sienna), Aristotle on the Sweat of the Earth (DK 31 B 55) (Περίληψη)

 • Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, 5-7μμΦιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Anthony W. Price (Birkbeck), Pleasure in Aristotle's Ethics (Περίληψη-Συνοδευτικό υλικό)
  [Τα σεμινάρια του καθηγητή A. W. Price διοργανώνονται σε συνεργασία με τη Βρετανική Σχολή Αθηνών]
 • Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, 5-7μμ, Βρετανική Σχολή Αθηνών (Σουηδίας 52, Αθήνα)
  Anthony W. Price (Birkbeck), Pleasure in Plato's Philebus and Aristotle's Rhetoric (Περίληψη-Συνοδευτικό υλικό)
 • Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη (ΕΚΠΑ), Το νεώτερο σύστημα των τεχνών στη νεοελληνική αισθητική
 • Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Γιάννης Α. Δημητρακόπουλος, Ελληνικές μεταφράσεις ευρωπαϊκών έργων φιλοσοφίας και θεολογίας του 18ου αιώνα
 • Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Μυρτώ Γκαράνη, Ο ελεγειακός Εμπεδοκλής: η περίπτωση της Vesta στους Fasti του Οβιδίου
 • Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016, 5-7μμ, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη (Υψηλάντου 9, Αθήνα)
  Lee Slonimsky, Pythagoras and the Philosophy of Poetry,
  Ginger F. Zaimis, Fairy Tale Logic (Part II): Everything and Nothing Ideology from Myth to Logos though Poetry