Συλλογές - Αρχεία


Οπτικο-Ακουστικό Αρχείο Φιλοσοφίας

Το Οπτικο-Ακουστικό Αρχείο Φιλοσοφίας είναι μια συλλογή ψηφιακών τεκμηρίων, μορφής mp3 και mp4. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν πανεπιστημιακές παραδόσεις φιλοσοφικών μαθημάτων, ηχογραφήσεις των σεμιναρίων φιλοσοφίας του Κ.Ε.Ε.Φ. και φιλοσοφικών συνεδρίων, αφιερωματικά πορτραίτα ελλήνων και ξένων λογίων και φιλοσόφων, συλλογές εκπαιδευτικού υλικού με θέματα φιλοσοφίας και, τέλος, θεματικά τεκμήρια των τάσεων ή σχολών του φιλοσοφικού στοχασμού. Η πρόσβαση στα τεκμήρια του Οπτικο-Ακουστικού Αρχείου Φιλοσοφίας παρέχεται αποκλειστικώς στο χώρο της Βιβλιοθήκης Κ.Ε.Ε.Φ. μέσω του συστήματος okeanos.

 

Περιοδικό Διοτίμα

Πίνακες περιεχομένων

Τεύχος 1 Τεύχος 12 Τεύχος 22 Τεύχος 32
Τεύχος 2 Τεύχος 13 Τεύχος 23 Τεύχος 33
Τεύχος 3 Τεύχος 14 Τεύχος 24 Τεύχος 34
Τεύχος 4 Τεύχος 15 Τεύχος 25 Τεύχος 35
Τεύχος_5_6 Τεύχος 16 Τεύχος 26 Τεύχος 36
Τεύχος 7 Τεύχος 17 Τεύχος 27 Τεύχος 37
Τεύχος 8 Τεύχος 18 Τεύχος 28 Τεύχος 38
Τεύχος 9 Τεύχος 19 Τεύχος 29 Τεύχος 39
Τεύχος 10 Τεύχος 20 Τεύχος 30 Τεύχος 40
Τεύχος 11 Τεύχος 21 Τεύχος 31