Ερευνητικά προγράμματα


Εβδομαδιαίο σεμινάριο διδασκόντων

(Δευτέρα, 4-6 μμ., Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη «Έλλης Λαμπρίδη») εντασσόμενο στο Πρόγραμμα της Ακαδημίας Αθηνών για την Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά και τον Φιλοσοφικό Σχολιασμό των Αναλυτικών Προτέρων του Αριστοτέλους.

Υπεύθυνοι Σεμιναρίου: 
Δούκας Καπάνταης, Διευθυντής Ερευνών ΚΕΕΦ.
Γιώργος Καραμανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Βιέννης.

Έναρξη εργασιών Σεμινάριού: Ιανουάριος 2014.

Οι συμμετέχοντες στο Σεμινάριο είναι κυρίως Καθηγητές και Ερευνητές με ειδικότητες που καλύπτουν το ευρύ φάσμα που απαιτεί η μελέτη του συγκεκριμένου συγγράμματος (ιστορικοί της φιλοσοφίας, λογικοί, φιλόλογοι κ.α.). Συμμετέχουν επίσης και εξειδικευμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Παρόν στάδιο: Αποπεράτωση ενός δεύτερου σταδίου επεξεργασίας των κεφαλαίων 1-23 του πρώτου βιβλίου, προκειμένου οι επεξεργασμένες μεταφράσεις και σχόλια των ως άνω κεφαλαίων να εκδοθούν σε αυτοτελή Τόμο από την Ακαδημία Αθηνών.

 

Κλεάνθους αποσπάσματα

Ερευνητικό Πρόγραμμα/15θήμερο σεμινάριο

Το πρόγραμμα «Κλεάνθους αποσπάσματα. Νεοελληνική μετάφραση και φιλοσοφικός σχολιασμός» (κωδ. 200/878), διεξάγεται δύο φορές τον μήνα στη Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, με συντονίστρια την Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη και με τη συμμετοχή ερευνητών του Κέντρου, καθηγητών και ερευνητών φιλοσοφίας, κλασσικής φιλολογίας και γλωσσολογίας. Ανήκει στα συνεχιζόμενα προγράμματα και είναι χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών (ΠΔΕ). Για τις ανάγκες του ανωτέρω προγράμματος εγκρίθηκε με ανοικτό διαγωνισμό, η πρόσληψη δύο εξωτερικών ερευνητών/συνεργατών. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μετάφραση του μεγαλύτερου μέρους των αποσπασμάτων του βίου του Στωικού φιλοσόφου Κλεάνθους και προγραμματίζεται -σε πρώτη φάση- η έκδοση του ενός εκ των δύο τόμων του προγράμματος, ο οποίος θα περιλαμβάνει εκτενή Εισαγωγή, μετάφραση του βίου, μετάφραση των αποδιδομένων στον φιλόσοφο αποφθεγμάτων και θα συνοδεύονται  από το αρχαίο κείμενο και αναλυτικό σχολιασμό. Το πρόγραμμα εκκινήθη τον Σεπτέμβριο 2016 και πρόκειται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 2020.