Κύκλος Ομιλιών 2024


 

ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

 

Ιανουάριος – Ιούλιος 2024

 

Συντονιστής: Μιχάλης Κονάρης

 

Oswyn Murray (Oxford), The Republic of Letters between East and West. Memories of the Cold War.

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024, 17.00.

 

Ichiro Taida (Toyo), Receptions of Western Classics in Japan in the second half of the 20th century.

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, 14.00.

 

Constanze Güthenke (Oxford), Philology and Politics: German scholarship after 1945.

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, 17.00.

 

Georgy Kantor (Oxford), Ancient history in the Soviet Union: between Marxism and empiricism.

Πέμπτη 11 Απριλίου 2024, 17.00.

 

Richard Hunter (Cambridge), Sidere mens eadem mutato? Memories of an Australian classicist.

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, 12.00.

 

Glenn Most (Chicago), Four Weddings and a Funeral. Personal Reflections on Classics in America since the Second World War.

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, 18.00.

 

Huang Yang (Fudan), Western Classical Studies in China since 1949.

Τρίτη 2 Ιουλίου 2024, 14.00.

 

Margalit Finkelberg (Tel Aviv), Classical Studies in Israel as a Mirror of Changing Identity.

Τρίτη 16 Ιουλίου 2024, 17.00

 

Οι διαλέξεις θα είναι διαδικτυακές εκτός από την διάλεξη της Constanze Guthenke και του Georgy Kantor που θα πραγματοποιηθούν σε υβριδική μορφή στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας για τους συνδέσμους ΖΟΟΜ: mkonaris@academyofathens.gr