L'Année Philologique


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το περιοδικό L'Année Philologique δημιουργήθηκε το 1926 από τον Λατινιστή Jules Marouzeau και ο πρώτος τόμος του εμφανίστηκε το 1928 με τα βιβλιογραφικά δεδομένα των ετών 1924-1926. Έκτοτε έχει γίνει το πλέον ουσιαστικό και απαραίτητο εργαλείο εργασίας για τη μελέτη της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Εκδίδεται από τη Διεθνή Εταιρεία Κλασικής Βιβλιογραφίας [Société Internationale de Bibliographie Classique (SIBC)], διατίθεται με τη μορφή έντυπων τόμων, αλλά είναι επίσης διαθέσιμη στο διαδίκτυο (με συνδρομή).

Πράγματι, η Année Philologique αποτελεί τη σημαντικότερη, παγκοσμίου εμβέλειας, συγκεντρωτική βάση βιβλιογραφίας στις κλασικές σπουδές, εκδίδεται σε ετήσια βάση σε έντυπη μορφή, ενώ διατίθεται και στο διαδίκτυο. Προσφέρει ακριβείς βιβλιογραφικές πληροφορίες, περίληψη, παραπομπές σε κριτικές των βιβλίων, και λέξεις-κλειδιά που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτησή τους. Στο περιοδικό αυτό γίνεται η ευρετηρίαση όλων των διαθέσιμων τίτλων συναφών επιστημονικών μελετών (περιοδικών, άρθρων σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων, βιβλίων). Καλύπτει ευρύτατο φάσμα επιστημονικών πεδίων που αφορούν τον αρχαιοελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό (εκδόσεις κειμένων, γλωσσολογία, ιστορία, δίκαιο, αρχαιολογία, θρησκεία, μυθολογία, φιλοσοφία, επιγραφική, παπυρολογία, αλλά και πρώιμα χριστιανικά και πατερικά κείμενα). Όσον αφορά τη χρονική της έκταση, η βιβλιογραφία λαμβάνει υπόψη, αφενός, την προϊστορία, στο βαθμό που αυτή συνδέεται με την προέλευση των ελληνικών και ρωμαϊκών πολιτισμών, και αφετέρου, τον πρώιμο Μεσαίωνα ως αποδέκτη της αρχαίας κληρονομιάς, δηλαδή μεταξύ του 2000 π.Χ. και των μέσων του 8ου αιώνα μ.Χ. Ωστόσο, μόνο εξαιρετικές αναφορές γίνονται σε έργα που σχετίζονται με την πνευματική, ηθική ή καλλιτεχνική επιρροή που ασκήθηκε από Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς μετά το τέλος της Αρχαιότητας.

Η Année Philologique έχει διεθνή χαρακτήρα όχι μόνο λόγω της προέλευσης των δημοσιευμάτων που καταγράφει, αλλά και λόγω της ποικιλομορφίας των χωρών όπου έχουν την έδρα τους οι ομάδες που συνεργάζονται για τη σύνταξή της: Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία και Ελλάδα. Τα ανωτέρω Γραφεία Σύνταξης της Βιβλιογραφίας λειτουργούν υπό την αιγίδα πανεπιστημιακών τμημάτων Φιλολογίας ή / και ερευνητικών κέντρων και Εταιρειών που έχουν στόχο τη συστηματική μελέτη της Αρχαιότητας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Το Ελληνικό Γραφείο Σύνταξης για την Année Philologique δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 στους κόλπους του Κέντρου Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών έπειτα από ενέργειες του Επόπτη του, καθηγητή Αντώνη Ρεγκάκου, υπό την επιβλεψη του οποίου λειτουργεί. Έκτοτε το Γραφείο έχει αναλάβει τη βιβλιογραφική εκπροσώπηση της ακαδημαϊκής παραγωγής, η οποία δημοσιεύεται σε ελληνικά έντυπα (μονογραφίες, επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων) για το περιοδικό L'Année Philologique με ακριβή καταχώριση των στοιχείων, καθώς και περίληψη στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα. Να σημειωθεί ότι η καταγραφή γίνεται από τους υπευθύνους του προγράμματος, οι οποίοι συμβουλεύονται τους ίδιους τους τόμους, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Για τη λειτουργία του βασίζεται στην ενίσχυση που δέχεται από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας  Αθηνών.                                                

Η Ομάδα Σύνταξης αποτελείται από τους: Αθανάσιο Στεφανή, Διευθυντή, Μαριάννα Θωμά, Συντάκτρια, υπό την καθοδήγηση της Δάφνης Παπαθεοδώρου (Brepols). Την ομάδα συνδράμουν οι ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών Γεώργιος Ζάχος και Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, αρχαιολόγοι, και ο Ανδρέας Σεραφείμ, φιλόλογος.

 

Διεύθυνση αποστολής δημοσιευμάτων και αλληλογραφίας:

Αθανάσιος Στεφανής
Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας
της Ακαδημίας Αθηνών
Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 ΑΘΗΝΑ
keelg@academyofathens.gr

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Société Internationale de Bibliographie Classique :
http://bibliographie-classique.org